У 2018 році міжнародні резерви України зросли до п’ятирічного максимуму

09.01 00:39 | Fin.Org.UA

За підсумками 2018 року міжнародні резерви України зросли на 10,6% і на 01 січня 2019 року сягнули 20,8 млрд дол. США (в еквіваленті), за попередніми даними. Такий обсяг резервів не лише перевищив останній прогноз Національного банку (19,2 млрд дол. США в еквіваленті, згідно Інфляційного звіту за жовтень-2018), а й сягнув п’ятирічного максимуму – востаннє такий рівень резервів був зафіксований ще у жовтні 2013 року.

Збільшити міжнародні резерви вдалося насамперед завдяки отриманню Україною зовнішнього фінансування та купівлі Національним банком надлишку валюти на міжбанківському ринку.

Так, протягом переважної частини року пропозиція валюти на міжбанківському ринку переважала над попитом на неї. Зокрема, у першій половині року високий рівень пропозиції забезпечували сприятлива зовнішня цінова кон’юнктура для товарів українського експорту і пожвавлення інтересу міжнародних інвесторів до ринків, що розвиваються. У другому півріччі надлишок валюти на міжбанківському ринку формувався насамперед завдяки надходженню виручки від експорту рекордного врожаю зернових й іншої аграрної продукції.

Крім того, на пропозицію валюти з боку банків позначався чистий продаж валюти населенням. В результаті, Національний банк отримав можливість здійснити чисту купівлю валюти на суму 1,4 млрд дол. США без впливу на напрямок руху курсу гривні.

В свою чергу, надходження від Міжнародного валютного фонду, Європейського союзу та Світового банку на підтримку макрофінансової стабільності та реформ в Україні становили 2,4 млрд дол. США. Крім того, минулого року Уряд залучив на зовнішніх та внутрішніх ринках 6,1 млрд дол. США. Водночас протягом року кошти з резервів спрямовувалися переважно на платежі Уряду та Національного банку з обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті. Їх загальна сума становила 8,1 млрд дол. США.

На приріст резервів вплинуло також збільшення вартості фінансових інструментів (зміна ринкової вартості, курсу гривні до іноземних валют) на 230 млн дол. США.

Зокрема, протягом грудня міжнародні резерви зросли на 3 108 млн дол. США або 17,5% до 20 820,4 млн дол. США внаслідок дії низки факторів:

  • Україна отримала 2 396,8 млн дол. США міжнародного офіційного фінансування. Так, від МВФ в рамках нової програми Stand-By Arrangement надійшов перший транш у сумі 1 391,1 млн дол. США (в еквіваленті). Пов’язане фінансування, а саме надходження від Світового банку та Європейського союзу, становили 1 005,7 млн дол. США (у еквіваленті).
  • Уряд отримав 540,8 млн дол. США від продажу облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП), деномінованих в іноземній валюті. При цьому платежі Уряду з обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті становили 156,4 млн дол. США у еквіваленті, з яких 142,2 млн дол. США – за ОВДП. Водночас платежі Уряду та Національного банку на користь Міжнародного валютного фонду у грудні становили 158,2 млн дол. США (у еквіваленті).
  • У грудні чиста купівля валюти Національним банком на міжбанківському валютному ринку забезпечила поповнення резервів на 338,5 млн дол. США. Зокрема, Національний банк купив 519,0 млн дол. США, з яких 135,4 млн дол. США шляхом валютних інтервенцій за вибором найкращої ціни і 383,6млн дол. США – за єдиним курсом. Водночас Національний банк продав 180,5 млн дол. США, у тому числі: 60,0 млн дол. США за вибором найкращої ціни та 120,5 млн дол. США за єдиним курсом.
  • Окрім того, на розмір міжнародних резервів вплинуло збільшення вартості фінансових інструментів (зміна ринкової вартості, курсу гривні до іноземних валют) у сумі 147,0 млн дол. США (у еквіваленті).

Загалом станом на 1 січня 2019 року, обсяг міжнародних резервів покриває 3,5 місяця майбутнього імпорту і є достатнім для виконання зобов’язань України та поточних операцій Уряду і Національного банку. Водночас важливим фактором збереження макрофінансової стабільності в Україні є продовження співпраці з Міжнародним валютним фондом і зваженої монетарної та фіскальної політики.

Дані про міжнародні резерви та ліквідність в іноземній валюті складаються та поширюються щомісяця:

не пізніше 7-го дня місяця, наступного за звітним – попередні;

не пізніше 21-го дня місяця, наступного за звітним – уточнені.

 

Україна                        
Стан міжнародних резервів та ліквідність в іноземній валюті                        
(Інформація, що поширюється органами грошово-кредитного регулювання та іншими органами центрального уряду, крім органів соціального страхування)1/ 2 /3/
млн дол. США (на кінець періоду)                        
  2018
  січень лютий березень квітень травень червень липень серпень вересень жовтень листопад грудень
I. Офіційні резервні активи та інші активи в іноземній валюті 4/                        
                         
А. Офіційні резервні активи 18 580,34 18 410,28 18 191,90 18 421,48 18 170,38 17 978,57 17 747,67 17 229,83 16 637,69 16 737,12 17 711,82  
(1) Резервні активи в іноземній валюті (в конвертованих іноземних валютах) 15 310,22 15 630,27 15 590,70 15 838,79 16 076,12 16 085,27 15 882,99 15 988,49 15 402,62 15 333,82 16 738,65  
(а) Цінні папери 14 201,14 14 231,39 13 965,96 14 245,46 14 131,10 14 227,41 14 056,41 13 641,42 13 474,75 13 512,36 14 222,71  
в т.ч. емітентів, що мають головний офіс в країні, яка надає звітність, але розташовані поза межами цієї країни                        
(б) Всього валюти та депозитів: 1 109,08 1 398,88 1 624,74 1 593,33 1 945,02 1 857,86 1 826,58 2 347,07 1 927,87 1 821,46 2 515,94  
(i) в інших центральних банках, БМР та МВФ 591,45 624,69 873,73 528,47 547,62 520,04 457,11 605,50 584,17 792,57 471,18  
(ii) в банках, що мають головний офіс в країні, яка надає звітність                        
в т.ч. розташованих за кордоном                        
(iii) в банках, що мають головний офіс поза межами країні, яка надає звітність 517,63 774,19 751,01 1 064,86 1 397,40 1 337,82 1 369,47 1 741,57 1 343,70 1 028,89 2 044,76  
в т.ч. розташованих в країні, що надає звітність                        
(2) Резервна позиція в МВФ 0,15 0,23 0,35 0,35 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,33 0,33  
(3) СПЗ 2 215,82 1 740,61 1 563,06 1 546,07 1 075,92 907,45 906,35 298,45 297,14 446,38 10,65  
(4) Золото (в т.ч. депозити у золоті та, у разі необхідності, золото за контрактами “своп”) 5/ 1 054,15 1 039,17 1 037,79 1 036,27 1 018,00 985,51 957,99 942,55 937,59 956,59 962,19  
кількість в тройських унціях (млн.) 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78  
(5) Інші резервні активи (зазначити)                        
похідні фінансові інструменти                        
позики, надані небанківським установам-нерезидентам                        
інші                        
Б. Інші активи в іноземній валюті (зазначити) 77,93 76,34 74,52 75,70 75,30 73,76 68,69 66,94 68,33 70,21 70,87  
Цінні папери, що не включаються в офіційні резервні активи                        
Депозити, що не включаються в офіційні резервні активи                        
Позики, що не включаються в офіційні резервні активи                        
Похідні фінансові інструменти, що не включаються в офіційні резервні активи                        
Золото, що не включається в офіційні резервні активи 21,50 21,52 21,67 22,27 22,04 21,47 19,46 19,19 19,23 19,96 20,84  
Інші 56,43 54,82 52,85 53,43 53,26 52,29 49,23 47,75 49,10 50,25 50,03  
                         
II. Заздалегідь встановлені короткострокові чисті витрати активів в іноземній валюті                        
                         
1. Позики в іноземній валюті, цінні папери та депозити 6/                        
Усього -4 450,88 -4 459,48 -4 672,99 -4 532,57 -5 617,66 -5 547,75 -5 415,26 -5 530,16 -6 943,31 -7 009,24 -6 189,24  
до 1 місяця -481,21 -666,45 -216,19 -522,73 -196,81 -80,24 -521,30 -620,39 -102,47 -965,34 -440,61  
від 1 до 3 місяців -1 507,38 -944,50 -821,27 -827,02 -1 382,75 -1 393,83 -1 363,74 -827,32 -793,61 -1 023,72 -1 325,40  
від 3 місяців до 1 року -2 462,29 -2 848,53 -3 635,53 -3 182,82 -4 038,10 -4 073,68 -3 530,22 -4 082,45 -6 047,23 -5 020,18 -4 423,23  
Виплати (-)                        
основна сума                        
Усього -2 746,76 -2 751,43 -2 961,16 -2 831,83 -3 830,59 -3 765,05 -3 744,31 -3 856,76 -5 247,33 -5 199,51 -4 378,46  
до 1 місяця -413,09 -76,78 -160,67 -441,18 -172,13 -49,87 -451,17 -29,45 -43,87 -889,49 -415,52  
від 1 до 3 місяців -777,32 -778,11 -675,47 -691,46 -663,31 -658,25 -650,40 -676,11 -661,06 -866,40 -630,24  
від 3 місяців до 1 року -1 556,35 -1 896,54 -2 125,02 -1 699,19 -2 995,15 -3 056,93 -2 642,74 -3 151,20 -4 542,40 -3 443,62 -3 332,70  
відсотки                        
Усього -1 704,49 -1 708,42 -1 712,20 -1 701,13 -1 787,48 -1 783,11 -1 671,36 -1 673,83 -1 696,40 -1 810,15 -1 811,20  
до 1 місяця -68,12 -589,67 -55,52 -81,55 -24,88 -30,37 -70,13 -590,94 -58,60 -75,85 -25,30  
від 1 до 3 місяців -730,06 -166,57 -145,98 -135,74 -719,44 -735,58 -713,34 -151,43 -132,77 -157,54 -695,16  
від 3 місяців до 1 року -906,31 -952,18 -1 510,70 -1 483,84 -1 043,16 -1 017,16 -887,89 -931,46 -1 505,03 -1 576,76 -1 090,74  
Надходження (+)                        
основна сума                        
Усього 0,26 0,26 0,26 0,27 0,27 0,26 0,26 0,27 0,26 0,26 0,27  
до 1 місяця 0,00 0,00 0,00 0,00 0,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,14  
від 1 до 3 місяців 0,00 0,13 0,13 0,13 0,00 0,00 0,00 0,14 0,14 0,14 0,00  
від 3 місяців до 1 року 0,26 0,13 0,13 0,14 0,14 0,26 0,26 0,13 0,12 0,12 0,13  
відсотки                        
Усього 0,11 0,11 0,11 0,12 0,14 0,15 0,15 0,16 0,16 0,16 0,15  
до 1 місяця 0,00 0,00 0,00 0,00 0,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,07  
від 1 до 3 місяців 0,00 0,05 0,05 0,05 0,00 0,00 0,00 0,08 0,08 0,08 0,00  
від 3 місяців до 1 року 0,11 0,06 0,06 0,07 0,07 0,15 0,15 0,08 0,08 0,08 0,08  
2. Агреговані короткі та довгі позиції за форвардними та ф’ючерсними контрактами в іноземній валюті відносно національної валюти (включаючи форвардну складову свопів в іноземній валюті) 7/                        
(а) короткі позиції (-)                        
Усього                        
до 1 місяця                        
від 1 до 3 місяців                        
від 3 місяців до 1 року                        
(б) довгі позиції (+)                        
Усього                        
до 1 місяця                        
від 1 до 3 місяців                        
від 3 місяців до 1 року                        
3. Інше (зазначити)                        
Усього                        
до 1 місяця                        
від 1 до 3 місяців                        
від 3 місяців до 1 року                        
Виплати, що мають відношення до операцій репо (-)                        
Усього                        
до 1 місяця                        
від 1 до 3 місяців                        
від 3 місяців до 1 року                        
Надходження, що мають відношення до зворотних операцій репо (+)                        
Усього                        
до 1 місяця                        
від 1 до 3 місяців                        
від 3 місяців до 1 року                        
Комерційний кредит (-)                        
Усього                        
до 1 місяця                        
від 1 до 3 місяців                        
від 3 місяців до 1 року                        
Комерційний кредит (+)                        
Усього                        
до 1 місяця                        
від 1 до 3 місяців                        
від 3 місяців до 1 року                        
Інша кредиторська заборгованість (-)                        
Усього                        
до 1 місяця                        
від 1 до 3 місяців                        
від 3 місяців до 1 року                        
Інша дебіторська заборгованість (+)                        
Усього                        
до 1 місяця                        
від 1 до 3 місяців                        
від 3 місяців до 1 року                        
                         
III. Обумовлені короткострокові чисті витрати активів в іноземній валюті                        
                         
1. Умовні зобов’язання в іноземній валюті                        
Усього     -8,11     -0,37 -15,53 -33,22 -33,22 -32,75 -32,75  
до 1 місяця     -8,11     0,00 0,00 0,00 -7,89 0,00 0,00  
від 1 до 3 місяців     0,00     -0,08 -7,88 -7,89 0,00 0,00 0,00  
від 3 місяців до 1 року     0,00     -0,29 -7,65 -25,33 -25,33 -32,75 -32,75  
(а) Гарантії, забезпечені заставою за борговими зобов’язаннями із строком погашення до 1 року                        
Усього     -8,11     -0,37 -15,53 -33,22 -33,22 -32,75 -32,75  
до 1 місяця     -8,11     0,00 0,00 0,00 -7,89 0,00 0,00  
від 1 до 3 місяців     0,00     -0,08 -7,88 -7,89 0,00 0,00 0,00  
від 3 місяців до 1 року     0,00     -0,29 -7,65 -25,33 -25,33 -32,75 -32,75  
(б) Інші умовні зобов’язання                        
Усього                        
до 1 місяця                        
від 1 до 3 місяців                        
від 3 місяців до 1 року                        
2. Цінні папери в іноземній валюті, емітовані з вбудованими опціонами (облігації з можливістю дострокового погашення) 8/                        
Усього                        
3. Невикористані безумовні кредитні лінії 9/, надані:                        
Усього                        
до 1 місяця                        
від 1 до 3 місяців                        
від 3 місяців до 1 року                        
(a) іншими національними органами грошово-кредитного регулювання, БМР, МВФ та іншими міжнародними організаціями                        
Усього                        
до 1 місяця                        
від 1 до 3 місяців                        
від 3 місяців до 1 року                        
іншими національними органами грошово-кредитного регулювання (+)                        
Усього                        
до 1 місяця                        
від 1 до 3 місяців                        
від 3 місяців до 1 року                        
БМР (+)                        
Усього                        
до 1 місяця                        
від 1 до 3 місяців                        
від 3 місяців до 1 року                        
МВФ (+)                        
Усього                        
до 1 місяця                        
від 1 до 3 місяців                        
від 3 місяців до 1 року                        
іншими міжнародними організаціями (+)                        
Усього                        
до 1 місяця                        
від 1 до 3 місяців                        
від 3 місяців до 1 року                        
(б) банками та іншими фінансовими установами, що мають головний офіс в країні, яка надає звітність (+)                        
Усього                        
до 1 місяця                        
від 1 до 3 місяців                        
від 3 місяців до 1 року                        
(в) банками та іншими фінансовими установами, що мають головний офіс поза межами країни, яка надає звітність (+)                        
Усього                        
до 1 місяця                        
від 1 до 3 місяців                        
від 3 місяців до 1 року                        
4. Невикористані безумовні кредитні лінії, надані:                        
Усього                        
до 1 місяця                        
від 1 до 3 місяців                        
від 3 місяців до 1 року                        
(a) іншим органам грошово-кредитного регулювання, БМР, МВФ та іншим міжнародним організаціям                        
Усього                        
до 1 місяця                        
від 1 до 3 місяців                        
від 3 місяців до 1 року                        
іншим органам грошово-кредитного регулювання (-)                        
Усього                        
до 1 місяця                        
від 1 до 3 місяців                        
від 3 місяців до 1 року                        
БМР (-)                        
Усього                        
до 1 місяця                        
від 1 до 3 місяців                        
від 3 місяців до 1 року                        
МВФ (-)                        
Усього                        
до 1 місяця                        
від 1 до 3 місяців                        
від 3 місяців до 1 року                        
іншим міжнародним організаціям (-)                        
Усього                        
до 1 місяця                        
від 1 до 3 місяців                        
від 3 місяців до 1 року                        
(б) банкам та іншим фінансовим установам, що мають головний офіс в країні, яка надає звітність (-)                        
Усього                        
до 1 місяця                        
від 1 до 3 місяців                        
від 3 місяців до 1 року                        
(в) банкам та іншим фінансовим установам, що мають головний офіс поза межами країни, яка надає звітність (-)                        
Усього                        
до 1 місяця                        
від 1 до 3 місяців                        
від 3 місяців до 1 року                        
5. Агреговані короткі та довгі позиції за опціонними контрактами в іноземній валюті відносно національної валюти 10/                        
(а) Короткі позиції                        
Усього                        
до 1 місяця                        
від 1 до 3 місяців                        
від 3 місяців до 1 року                        
(i) придбані опціони “пут”                        
Усього                        
до 1 місяця                        
від 1 до 3 місяців                        
від 3 місяців до 1 року                        
(ii) продані опціони “колл”                        
Усього                        
до 1 місяця                        
від 1 до 3 місяців                        
від 3 місяців до 1 року                        
(б) Довгі позиції                        
Усього                        
до 1 місяця                        
від 1 до 3 місяців                        
від 3 місяців до 1 року                        
(i) придбані опціони “колл”                        
Усього                        
до 1 місяця                        
від 1 до 3 місяців                        
від 3 місяців до 1 року                        
(ii) продані опціони “пут”                        
Усього                        
до 1 місяця                        
від 1 до 3 місяців                        
від 3 місяців до 1 року                        
ДОВІДКОВО: опціони “при грошах” 11/                        
(1) За поточним курсом обміну валют                        
(а) коротка позиція                        
Усього                        
до 1 місяця                        
від 1 до 3 місяців                        
від 3 місяців до 1 року                        
(б) довга позиція                        
Усього                        
до 1 місяця                        
від 1 до 3 місяців                        
від 3 місяців до 1 року                        
(2) +5% (зниження на 5%)                        
(а) коротка позиція                        
Усього                        
до 1 місяця                        
від 1 до 3 місяців                        
від 3 місяців до 1 року                        
(б) довга позиція                        
Усього                        
до 1 місяця                        
від 1 до 3 місяців                        
від 3 місяців до 1 року                        
(3)  –5% (підвищення на 5%)                        
(а) коротка позиція                        
Усього                        
до 1 місяця                        
від 1 до 3 місяців                        
від 3 місяців до 1 року                        
(б) довга позиція                        
Усього                        
до 1 місяця                        
від 1 до 3 місяців                        
від 3 місяців до 1 року                        
(4) +10% (зниження на 10%)                        
(а) коротка позиція                        
Усього                        
до 1 місяця                        
від 1 до 3 місяців                        
від 3 місяців до 1 року                        
(б) довга позиція                        
Усього                        
до 1 місяця                        
від 1 до 3 місяців                        
від 3 місяців до 1 року                        
(5) –10% (підвищення на 10%)                        
(а) коротка позиція                        
Усього                        
до 1 місяця                        
від 1 до 3 місяців                        
від 3 місяців до 1 року                        
(б) довга позиція                        
Усього                        
до 1 місяця                        
від 1 до 3 місяців                        
від 3 місяців до 1 року                        
(6) Інше (зазначити)                        
(а) коротка позиція                        
Усього                        
до 1 місяця                        
від 1 до 3 місяців                        
від 3 місяців до 1 року                        
(б) довга позиція                        
Усього                        
до 1 місяця                        
від 1 до 3 місяців                        
від 3 місяців до 1 року                        
                         
IV. Довідкові статті                        
                         
(1) Інформація, що надається згідно з встановленою періодичністю та у визначені строки: 12/                        
(а) Короткострокові боргові зобовязання в національній валюті, індексовані за курсом обміну валют                        
(б) Фінансові інструменти в іноземній валюті, розрахунки за якими відбуваються в іншій формі (наприклад, в національній валюті) 13/                        
форвард без постачання базового активу (NDF)                        
короткі позиції                        
довгі позиції                        
інші інструменти                        
(в) Активи, надані під зобов’язання 14/                        
включені в резервні активи                        
включені в інші активи в іноземній валюті                        
(г) Цінні папери, надані за позикою та задіяні в угодах репо 15/                        
надані за позикою або продані за угодами репо та включені до розділу І                        
надані за позикою або продані за угодами репо, але не включені до розділу І                        
отримані за позикою або придбані та включені до розділу І                        
отримані за позикою або придбані, але не включені до розділу І                        
(д) Активи у формі похідних фінансових інструментів (чиста вартість в поточних ринкових цінах) 16/                        
форвардні контракти                        
ф’ючерсні контракти                        
контракти “своп”                        
опціонні контракти                        
інші                        
(е) Похідні фінансові інструменти (форвардні, ф’ючерсні або опціонні контракти) із залишковим строком до погашення більше одного року, за якими вимагаються гарантійні внески (margin calls)                        
Агреговані короткі та довгі позиції за форвардними та ф’ючерсними контрактами в іноземній валюті відносно національної валюти (у тому числі форвардна частина валютного контракту “своп”)                        
(а) короткі позиції (-)                        
(б) довгі позиції (+)                        
Агреговані короткі та довгі позиції за опціонними контрактами в іноземній валюті відносно національної валюти                        
(а) короткі позиції                        
(i)    придбані опціони “пут”                        
(ii)   продані опціони “колл”                        
(б) довгі позиції                        
(i)    придбані опціони “колл”                        
(ii)  продані опціони “пут”                        
(2) Інформація, що надається з меншою періодичністю:                        
(а) валютна структура резервів (за групами валют)     18 191,90     17 978,57     16 637,69      
валюти, що входять до складу СПЗ     18 154,25     17 942,45     16 602,14      
валютна структура резервів у доларах США     13 264,25     13 401,45     12 196,20      
валютна структура резервів у євро     2 646,47     2 423,49     2 347,33      
валютна структура резервів у китайських юанях     892,90     837,51     821,72      
валютна структура резервів у японських єнах     685,33     654,60     624,39      
валютна структура резервів у англійських фунтах стерлінгів     665,30     625,40     612,50      
валюти, що не входять до складу СПЗ     37,65     36,12     35,55      

Добавить комментарий

Автор:

Введите Код, указанный на рисунке
 
Новини

22:00 - Заступник Міністра енергетики та вугільної промисловості України М. Близнюк взяв участь в «Українському форумі з відновлювальних джерел енергії»
20:06 - Відкриті дані: ДФС забезпечила 100% оприлюднення нових основних наборів
19:48 - Вступне слово Прем’єр-міністра Володимира Гройсмана на засіданні Кабінету Міністрів України від 26 червня 2019 року
19:48 - Галузевий центр кібербезпеки сприятиме забезпеченню надійного захисту підприємств енергетичного сектору
19:48 - В Україні завершилася реєстрація тестових електронних кабінетів вступників - можливістю скористалися 1 тис. 866 охочих
19:24 - На Вінниччині обговорили стан дотримання принципів державної регуляторної політики
19:06 - Ми забезпечуємо українцям можливість пересуватись дорогами України комфортно та безпечно, - Юрій Лавренюк
19:06 - “Гарантированный покупатель” начал заключать договоры купли-продажи электроэнергии по “зеленому” тарифу
19:06 - С 2020 года начнется внедрение стандартов и процедур НАТО в Вооруженных силах Украины
19:06 - В ближайшие два года рост мировой экономики замедлится из-за конфликта Китая и США
19:06 - “Нафтогаз” вслед за “Укрнафтой” оспорил норматив отчисления дивидендов в госбюджет
19:06 - Инвесторы, управляющие 34 трлн долларов, требуют от властей срочных мер в борьбе с изменением климата
19:06 - Правительство уменьшило объем госзаказа в вузах
18:46 - Бізнес вітає завершення конкурсу на посаду керівника митниці
18:30 - Курси валют, встановлені НБУ на: 27.06.2019
18:21 - Понад 6 Гб трафіка щодня
18:12 - Детям — вата, старикам — боярышник. Как пытается получить голоса харьковчан “смотрящий” от Порошенко Грановский
18:12 - В Инвестиционный совет Украины войдет создатель Viber
18:12 - Дмитрию Фирташу в США грозит более 80 лет тюрьмы с конфискацией украинских активов
18:12 - НБУ упростит получение банковских услуг для клиентов c ID-картами
18:12 - Межбанк закрылся долларом по 26,18
18:12 - “Гарантированный покупатель” начал заключать договоры купли-продажи электроэнергии по “зеленому” тарифу
17:42 - Микола Даневич привітав дефлімпійську збірну України з футболу з перемогою на Євро-2019
17:42 - В Одеській області учасники бойових дій отримали у власність понад 4,2 тис. га землі
17:42 - Ми надаємо важливого значення демократичності виборів, – Володимир Гройсман під час зустрічі із спостережною місією ОБСЄ
17:42 - Міноборони проводить роботу щодо запобігання надзвичайним ситуаціям на арсеналах, базах та складах зберігання боєприпасів
17:42 - Міністр оборони України перевірив стан будівництва інфраструктури 148-го артилерійського дивізіону у Житомирі
17:42 - Степан Полторак відвідав 30-ту окрему механізовану бригаду імені князя Костянтина Острозького, яка дислокується на Житомирщині
17:42 - Держзамовлення-2019: Кількість бюджетних місць на бакалаврат зросте майже на 1 тис. - перевагу надано природничим спеціальностям
17:42 - Коментар МЗС України з приводу невиконання Росією Наказу Міжнародного трибуналу з морського права


Більше новин

ВалютаКурс
Австралійський долар18.265186
Канадський долар19.890442
Юань Женьмiньбi3.804789
Куна4.019991
Чеська крона1.166532
Данська крона3.982565
Гонконгівський долар3.350868
Форинт0.0919018
Індійська рупія0.3783894
Рупія0.00184687
Іранський ріал0.000623
Новий ізраїльський шекель7.282362
Єна0.2428941
Теньге0.069104
Вона0.0226454
Мексіканський песо1.363948
Молдовський лей1.440912
Новозеландський долар17.484264
Норвезька крона3.073433
Російський рубль0.41661
Саудівський рiял6.977702
Сінгапурський долар19.321663
Ренд1.82616
Шведська крона2.81977
Швейцарський франк26.752671
Єгипетський фунт1.572357
Фунт стерлінгів33.179964
Бiлоруський рубль12.8298
Азербайджанський манат15.391989
Румунський лей6.296113
Турецька ліра4.538968
СПЗ(спеціальні права запозичення)36.361641
Болгарський лев15.201065
Євро29.730243
Злотий6.97451
Алжирський динар0.22452
Така0.319965
Вiрменський драм0.05593563
Іракський динар0.022635
Сом0.384463
Ліванський фунт0.0178354
Лівійський динар19.191521
Малайзійський ринггіт6.405902
Марокканський дирхам2.761068
Пакистанська рупія0.179594
Донг0.0011469
Бат0.848752
Дирхам ОАЕ7.311976
Туніський динар8.964115
Узбецький сум0.003165
Новий тайванський долар0.850774
Туркменський новий манат7.67277
Ганських седі5.08217
Сербський динар0.253993
Сомонi2.844867
Ларi9.6357
Золото36809.558
Срiбло402.962
Платина21247.102
Паладiй39903.733

Курси валют, встановлені НБУ на: 27.06.2019

ТікерOpenMaxMinCloseVolume
CEEN11.511.511.511.535650.00

Дані за 25.06.2019