У 2018 році міжнародні резерви України зросли до п’ятирічного максимуму

09.01 00:39 | Fin.Org.UA

За підсумками 2018 року міжнародні резерви України зросли на 10,6% і на 01 січня 2019 року сягнули 20,8 млрд дол. США (в еквіваленті), за попередніми даними. Такий обсяг резервів не лише перевищив останній прогноз Національного банку (19,2 млрд дол. США в еквіваленті, згідно Інфляційного звіту за жовтень-2018), а й сягнув п’ятирічного максимуму – востаннє такий рівень резервів був зафіксований ще у жовтні 2013 року.

Збільшити міжнародні резерви вдалося насамперед завдяки отриманню Україною зовнішнього фінансування та купівлі Національним банком надлишку валюти на міжбанківському ринку.

Так, протягом переважної частини року пропозиція валюти на міжбанківському ринку переважала над попитом на неї. Зокрема, у першій половині року високий рівень пропозиції забезпечували сприятлива зовнішня цінова кон’юнктура для товарів українського експорту і пожвавлення інтересу міжнародних інвесторів до ринків, що розвиваються. У другому півріччі надлишок валюти на міжбанківському ринку формувався насамперед завдяки надходженню виручки від експорту рекордного врожаю зернових й іншої аграрної продукції.

Крім того, на пропозицію валюти з боку банків позначався чистий продаж валюти населенням. В результаті, Національний банк отримав можливість здійснити чисту купівлю валюти на суму 1,4 млрд дол. США без впливу на напрямок руху курсу гривні.

В свою чергу, надходження від Міжнародного валютного фонду, Європейського союзу та Світового банку на підтримку макрофінансової стабільності та реформ в Україні становили 2,4 млрд дол. США. Крім того, минулого року Уряд залучив на зовнішніх та внутрішніх ринках 6,1 млрд дол. США. Водночас протягом року кошти з резервів спрямовувалися переважно на платежі Уряду та Національного банку з обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті. Їх загальна сума становила 8,1 млрд дол. США.

На приріст резервів вплинуло також збільшення вартості фінансових інструментів (зміна ринкової вартості, курсу гривні до іноземних валют) на 230 млн дол. США.

Зокрема, протягом грудня міжнародні резерви зросли на 3 108 млн дол. США або 17,5% до 20 820,4 млн дол. США внаслідок дії низки факторів:

  • Україна отримала 2 396,8 млн дол. США міжнародного офіційного фінансування. Так, від МВФ в рамках нової програми Stand-By Arrangement надійшов перший транш у сумі 1 391,1 млн дол. США (в еквіваленті). Пов’язане фінансування, а саме надходження від Світового банку та Європейського союзу, становили 1 005,7 млн дол. США (у еквіваленті).
  • Уряд отримав 540,8 млн дол. США від продажу облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП), деномінованих в іноземній валюті. При цьому платежі Уряду з обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті становили 156,4 млн дол. США у еквіваленті, з яких 142,2 млн дол. США – за ОВДП. Водночас платежі Уряду та Національного банку на користь Міжнародного валютного фонду у грудні становили 158,2 млн дол. США (у еквіваленті).
  • У грудні чиста купівля валюти Національним банком на міжбанківському валютному ринку забезпечила поповнення резервів на 338,5 млн дол. США. Зокрема, Національний банк купив 519,0 млн дол. США, з яких 135,4 млн дол. США шляхом валютних інтервенцій за вибором найкращої ціни і 383,6млн дол. США – за єдиним курсом. Водночас Національний банк продав 180,5 млн дол. США, у тому числі: 60,0 млн дол. США за вибором найкращої ціни та 120,5 млн дол. США за єдиним курсом.
  • Окрім того, на розмір міжнародних резервів вплинуло збільшення вартості фінансових інструментів (зміна ринкової вартості, курсу гривні до іноземних валют) у сумі 147,0 млн дол. США (у еквіваленті).

Загалом станом на 1 січня 2019 року, обсяг міжнародних резервів покриває 3,5 місяця майбутнього імпорту і є достатнім для виконання зобов’язань України та поточних операцій Уряду і Національного банку. Водночас важливим фактором збереження макрофінансової стабільності в Україні є продовження співпраці з Міжнародним валютним фондом і зваженої монетарної та фіскальної політики.

Дані про міжнародні резерви та ліквідність в іноземній валюті складаються та поширюються щомісяця:

не пізніше 7-го дня місяця, наступного за звітним – попередні;

не пізніше 21-го дня місяця, наступного за звітним – уточнені.

 

Україна                        
Стан міжнародних резервів та ліквідність в іноземній валюті                        
(Інформація, що поширюється органами грошово-кредитного регулювання та іншими органами центрального уряду, крім органів соціального страхування)1/ 2 /3/
млн дол. США (на кінець періоду)                        
  2018
  січень лютий березень квітень травень червень липень серпень вересень жовтень листопад грудень
I. Офіційні резервні активи та інші активи в іноземній валюті 4/                        
                         
А. Офіційні резервні активи 18 580,34 18 410,28 18 191,90 18 421,48 18 170,38 17 978,57 17 747,67 17 229,83 16 637,69 16 737,12 17 711,82  
(1) Резервні активи в іноземній валюті (в конвертованих іноземних валютах) 15 310,22 15 630,27 15 590,70 15 838,79 16 076,12 16 085,27 15 882,99 15 988,49 15 402,62 15 333,82 16 738,65  
(а) Цінні папери 14 201,14 14 231,39 13 965,96 14 245,46 14 131,10 14 227,41 14 056,41 13 641,42 13 474,75 13 512,36 14 222,71  
в т.ч. емітентів, що мають головний офіс в країні, яка надає звітність, але розташовані поза межами цієї країни                        
(б) Всього валюти та депозитів: 1 109,08 1 398,88 1 624,74 1 593,33 1 945,02 1 857,86 1 826,58 2 347,07 1 927,87 1 821,46 2 515,94  
(i) в інших центральних банках, БМР та МВФ 591,45 624,69 873,73 528,47 547,62 520,04 457,11 605,50 584,17 792,57 471,18  
(ii) в банках, що мають головний офіс в країні, яка надає звітність                        
в т.ч. розташованих за кордоном                        
(iii) в банках, що мають головний офіс поза межами країні, яка надає звітність 517,63 774,19 751,01 1 064,86 1 397,40 1 337,82 1 369,47 1 741,57 1 343,70 1 028,89 2 044,76  
в т.ч. розташованих в країні, що надає звітність                        
(2) Резервна позиція в МВФ 0,15 0,23 0,35 0,35 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,33 0,33  
(3) СПЗ 2 215,82 1 740,61 1 563,06 1 546,07 1 075,92 907,45 906,35 298,45 297,14 446,38 10,65  
(4) Золото (в т.ч. депозити у золоті та, у разі необхідності, золото за контрактами “своп”) 5/ 1 054,15 1 039,17 1 037,79 1 036,27 1 018,00 985,51 957,99 942,55 937,59 956,59 962,19  
кількість в тройських унціях (млн.) 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78  
(5) Інші резервні активи (зазначити)                        
похідні фінансові інструменти                        
позики, надані небанківським установам-нерезидентам                        
інші                        
Б. Інші активи в іноземній валюті (зазначити) 77,93 76,34 74,52 75,70 75,30 73,76 68,69 66,94 68,33 70,21 70,87  
Цінні папери, що не включаються в офіційні резервні активи                        
Депозити, що не включаються в офіційні резервні активи                        
Позики, що не включаються в офіційні резервні активи                        
Похідні фінансові інструменти, що не включаються в офіційні резервні активи                        
Золото, що не включається в офіційні резервні активи 21,50 21,52 21,67 22,27 22,04 21,47 19,46 19,19 19,23 19,96 20,84  
Інші 56,43 54,82 52,85 53,43 53,26 52,29 49,23 47,75 49,10 50,25 50,03  
                         
II. Заздалегідь встановлені короткострокові чисті витрати активів в іноземній валюті                        
                         
1. Позики в іноземній валюті, цінні папери та депозити 6/                        
Усього -4 450,88 -4 459,48 -4 672,99 -4 532,57 -5 617,66 -5 547,75 -5 415,26 -5 530,16 -6 943,31 -7 009,24 -6 189,24  
до 1 місяця -481,21 -666,45 -216,19 -522,73 -196,81 -80,24 -521,30 -620,39 -102,47 -965,34 -440,61  
від 1 до 3 місяців -1 507,38 -944,50 -821,27 -827,02 -1 382,75 -1 393,83 -1 363,74 -827,32 -793,61 -1 023,72 -1 325,40  
від 3 місяців до 1 року -2 462,29 -2 848,53 -3 635,53 -3 182,82 -4 038,10 -4 073,68 -3 530,22 -4 082,45 -6 047,23 -5 020,18 -4 423,23  
Виплати (-)                        
основна сума                        
Усього -2 746,76 -2 751,43 -2 961,16 -2 831,83 -3 830,59 -3 765,05 -3 744,31 -3 856,76 -5 247,33 -5 199,51 -4 378,46  
до 1 місяця -413,09 -76,78 -160,67 -441,18 -172,13 -49,87 -451,17 -29,45 -43,87 -889,49 -415,52  
від 1 до 3 місяців -777,32 -778,11 -675,47 -691,46 -663,31 -658,25 -650,40 -676,11 -661,06 -866,40 -630,24  
від 3 місяців до 1 року -1 556,35 -1 896,54 -2 125,02 -1 699,19 -2 995,15 -3 056,93 -2 642,74 -3 151,20 -4 542,40 -3 443,62 -3 332,70  
відсотки                        
Усього -1 704,49 -1 708,42 -1 712,20 -1 701,13 -1 787,48 -1 783,11 -1 671,36 -1 673,83 -1 696,40 -1 810,15 -1 811,20  
до 1 місяця -68,12 -589,67 -55,52 -81,55 -24,88 -30,37 -70,13 -590,94 -58,60 -75,85 -25,30  
від 1 до 3 місяців -730,06 -166,57 -145,98 -135,74 -719,44 -735,58 -713,34 -151,43 -132,77 -157,54 -695,16  
від 3 місяців до 1 року -906,31 -952,18 -1 510,70 -1 483,84 -1 043,16 -1 017,16 -887,89 -931,46 -1 505,03 -1 576,76 -1 090,74  
Надходження (+)                        
основна сума                        
Усього 0,26 0,26 0,26 0,27 0,27 0,26 0,26 0,27 0,26 0,26 0,27  
до 1 місяця 0,00 0,00 0,00 0,00 0,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,14  
від 1 до 3 місяців 0,00 0,13 0,13 0,13 0,00 0,00 0,00 0,14 0,14 0,14 0,00  
від 3 місяців до 1 року 0,26 0,13 0,13 0,14 0,14 0,26 0,26 0,13 0,12 0,12 0,13  
відсотки                        
Усього 0,11 0,11 0,11 0,12 0,14 0,15 0,15 0,16 0,16 0,16 0,15  
до 1 місяця 0,00 0,00 0,00 0,00 0,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,07  
від 1 до 3 місяців 0,00 0,05 0,05 0,05 0,00 0,00 0,00 0,08 0,08 0,08 0,00  
від 3 місяців до 1 року 0,11 0,06 0,06 0,07 0,07 0,15 0,15 0,08 0,08 0,08 0,08  
2. Агреговані короткі та довгі позиції за форвардними та ф’ючерсними контрактами в іноземній валюті відносно національної валюти (включаючи форвардну складову свопів в іноземній валюті) 7/                        
(а) короткі позиції (-)                        
Усього                        
до 1 місяця                        
від 1 до 3 місяців                        
від 3 місяців до 1 року                        
(б) довгі позиції (+)                        
Усього                        
до 1 місяця                        
від 1 до 3 місяців                        
від 3 місяців до 1 року                        
3. Інше (зазначити)                        
Усього                        
до 1 місяця                        
від 1 до 3 місяців                        
від 3 місяців до 1 року                        
Виплати, що мають відношення до операцій репо (-)                        
Усього                        
до 1 місяця                        
від 1 до 3 місяців                        
від 3 місяців до 1 року                        
Надходження, що мають відношення до зворотних операцій репо (+)                        
Усього                        
до 1 місяця                        
від 1 до 3 місяців                        
від 3 місяців до 1 року                        
Комерційний кредит (-)                        
Усього                        
до 1 місяця                        
від 1 до 3 місяців                        
від 3 місяців до 1 року                        
Комерційний кредит (+)                        
Усього                        
до 1 місяця                        
від 1 до 3 місяців                        
від 3 місяців до 1 року                        
Інша кредиторська заборгованість (-)                        
Усього                        
до 1 місяця                        
від 1 до 3 місяців                        
від 3 місяців до 1 року                        
Інша дебіторська заборгованість (+)                        
Усього                        
до 1 місяця                        
від 1 до 3 місяців                        
від 3 місяців до 1 року                        
                         
III. Обумовлені короткострокові чисті витрати активів в іноземній валюті                        
                         
1. Умовні зобов’язання в іноземній валюті                        
Усього     -8,11     -0,37 -15,53 -33,22 -33,22 -32,75 -32,75  
до 1 місяця     -8,11     0,00 0,00 0,00 -7,89 0,00 0,00  
від 1 до 3 місяців     0,00     -0,08 -7,88 -7,89 0,00 0,00 0,00  
від 3 місяців до 1 року     0,00     -0,29 -7,65 -25,33 -25,33 -32,75 -32,75  
(а) Гарантії, забезпечені заставою за борговими зобов’язаннями із строком погашення до 1 року                        
Усього     -8,11     -0,37 -15,53 -33,22 -33,22 -32,75 -32,75  
до 1 місяця     -8,11     0,00 0,00 0,00 -7,89 0,00 0,00  
від 1 до 3 місяців     0,00     -0,08 -7,88 -7,89 0,00 0,00 0,00  
від 3 місяців до 1 року     0,00     -0,29 -7,65 -25,33 -25,33 -32,75 -32,75  
(б) Інші умовні зобов’язання                        
Усього                        
до 1 місяця                        
від 1 до 3 місяців                        
від 3 місяців до 1 року                        
2. Цінні папери в іноземній валюті, емітовані з вбудованими опціонами (облігації з можливістю дострокового погашення) 8/                        
Усього                        
3. Невикористані безумовні кредитні лінії 9/, надані:                        
Усього                        
до 1 місяця                        
від 1 до 3 місяців                        
від 3 місяців до 1 року                        
(a) іншими національними органами грошово-кредитного регулювання, БМР, МВФ та іншими міжнародними організаціями                        
Усього                        
до 1 місяця                        
від 1 до 3 місяців                        
від 3 місяців до 1 року                        
іншими національними органами грошово-кредитного регулювання (+)                        
Усього                        
до 1 місяця                        
від 1 до 3 місяців                        
від 3 місяців до 1 року                        
БМР (+)                        
Усього                        
до 1 місяця                        
від 1 до 3 місяців                        
від 3 місяців до 1 року                        
МВФ (+)                        
Усього                        
до 1 місяця                        
від 1 до 3 місяців                        
від 3 місяців до 1 року                        
іншими міжнародними організаціями (+)                        
Усього                        
до 1 місяця                        
від 1 до 3 місяців                        
від 3 місяців до 1 року                        
(б) банками та іншими фінансовими установами, що мають головний офіс в країні, яка надає звітність (+)                        
Усього                        
до 1 місяця                        
від 1 до 3 місяців                        
від 3 місяців до 1 року                        
(в) банками та іншими фінансовими установами, що мають головний офіс поза межами країни, яка надає звітність (+)                        
Усього                        
до 1 місяця                        
від 1 до 3 місяців                        
від 3 місяців до 1 року                        
4. Невикористані безумовні кредитні лінії, надані:                        
Усього                        
до 1 місяця                        
від 1 до 3 місяців                        
від 3 місяців до 1 року                        
(a) іншим органам грошово-кредитного регулювання, БМР, МВФ та іншим міжнародним організаціям                        
Усього                        
до 1 місяця                        
від 1 до 3 місяців                        
від 3 місяців до 1 року                        
іншим органам грошово-кредитного регулювання (-)                        
Усього                        
до 1 місяця                        
від 1 до 3 місяців                        
від 3 місяців до 1 року                        
БМР (-)                        
Усього                        
до 1 місяця                        
від 1 до 3 місяців                        
від 3 місяців до 1 року                        
МВФ (-)                        
Усього                        
до 1 місяця                        
від 1 до 3 місяців                        
від 3 місяців до 1 року                        
іншим міжнародним організаціям (-)                        
Усього                        
до 1 місяця                        
від 1 до 3 місяців                        
від 3 місяців до 1 року                        
(б) банкам та іншим фінансовим установам, що мають головний офіс в країні, яка надає звітність (-)                        
Усього                        
до 1 місяця                        
від 1 до 3 місяців                        
від 3 місяців до 1 року                        
(в) банкам та іншим фінансовим установам, що мають головний офіс поза межами країни, яка надає звітність (-)                        
Усього                        
до 1 місяця                        
від 1 до 3 місяців                        
від 3 місяців до 1 року                        
5. Агреговані короткі та довгі позиції за опціонними контрактами в іноземній валюті відносно національної валюти 10/                        
(а) Короткі позиції                        
Усього                        
до 1 місяця                        
від 1 до 3 місяців                        
від 3 місяців до 1 року                        
(i) придбані опціони “пут”                        
Усього                        
до 1 місяця                        
від 1 до 3 місяців                        
від 3 місяців до 1 року                        
(ii) продані опціони “колл”                        
Усього                        
до 1 місяця                        
від 1 до 3 місяців                        
від 3 місяців до 1 року                        
(б) Довгі позиції                        
Усього                        
до 1 місяця                        
від 1 до 3 місяців                        
від 3 місяців до 1 року                        
(i) придбані опціони “колл”                        
Усього                        
до 1 місяця                        
від 1 до 3 місяців                        
від 3 місяців до 1 року                        
(ii) продані опціони “пут”                        
Усього                        
до 1 місяця                        
від 1 до 3 місяців                        
від 3 місяців до 1 року                        
ДОВІДКОВО: опціони “при грошах” 11/                        
(1) За поточним курсом обміну валют                        
(а) коротка позиція                        
Усього                        
до 1 місяця                        
від 1 до 3 місяців                        
від 3 місяців до 1 року                        
(б) довга позиція                        
Усього                        
до 1 місяця                        
від 1 до 3 місяців                        
від 3 місяців до 1 року                        
(2) +5% (зниження на 5%)                        
(а) коротка позиція                        
Усього                        
до 1 місяця                        
від 1 до 3 місяців                        
від 3 місяців до 1 року                        
(б) довга позиція                        
Усього                        
до 1 місяця                        
від 1 до 3 місяців                        
від 3 місяців до 1 року                        
(3)  –5% (підвищення на 5%)                        
(а) коротка позиція                        
Усього                        
до 1 місяця                        
від 1 до 3 місяців                        
від 3 місяців до 1 року                        
(б) довга позиція                        
Усього                        
до 1 місяця                        
від 1 до 3 місяців                        
від 3 місяців до 1 року                        
(4) +10% (зниження на 10%)                        
(а) коротка позиція                        
Усього                        
до 1 місяця                        
від 1 до 3 місяців                        
від 3 місяців до 1 року                        
(б) довга позиція                        
Усього                        
до 1 місяця                        
від 1 до 3 місяців                        
від 3 місяців до 1 року                        
(5) –10% (підвищення на 10%)                        
(а) коротка позиція                        
Усього                        
до 1 місяця                        
від 1 до 3 місяців                        
від 3 місяців до 1 року                        
(б) довга позиція                        
Усього                        
до 1 місяця                        
від 1 до 3 місяців                        
від 3 місяців до 1 року                        
(6) Інше (зазначити)                        
(а) коротка позиція                        
Усього                        
до 1 місяця                        
від 1 до 3 місяців                        
від 3 місяців до 1 року                        
(б) довга позиція                        
Усього                        
до 1 місяця                        
від 1 до 3 місяців                        
від 3 місяців до 1 року                        
                         
IV. Довідкові статті                        
                         
(1) Інформація, що надається згідно з встановленою періодичністю та у визначені строки: 12/                        
(а) Короткострокові боргові зобовязання в національній валюті, індексовані за курсом обміну валют                        
(б) Фінансові інструменти в іноземній валюті, розрахунки за якими відбуваються в іншій формі (наприклад, в національній валюті) 13/                        
форвард без постачання базового активу (NDF)                        
короткі позиції                        
довгі позиції                        
інші інструменти                        
(в) Активи, надані під зобов’язання 14/                        
включені в резервні активи                        
включені в інші активи в іноземній валюті                        
(г) Цінні папери, надані за позикою та задіяні в угодах репо 15/                        
надані за позикою або продані за угодами репо та включені до розділу І                        
надані за позикою або продані за угодами репо, але не включені до розділу І                        
отримані за позикою або придбані та включені до розділу І                        
отримані за позикою або придбані, але не включені до розділу І                        
(д) Активи у формі похідних фінансових інструментів (чиста вартість в поточних ринкових цінах) 16/                        
форвардні контракти                        
ф’ючерсні контракти                        
контракти “своп”                        
опціонні контракти                        
інші                        
(е) Похідні фінансові інструменти (форвардні, ф’ючерсні або опціонні контракти) із залишковим строком до погашення більше одного року, за якими вимагаються гарантійні внески (margin calls)                        
Агреговані короткі та довгі позиції за форвардними та ф’ючерсними контрактами в іноземній валюті відносно національної валюти (у тому числі форвардна частина валютного контракту “своп”)                        
(а) короткі позиції (-)                        
(б) довгі позиції (+)                        
Агреговані короткі та довгі позиції за опціонними контрактами в іноземній валюті відносно національної валюти                        
(а) короткі позиції                        
(i)    придбані опціони “пут”                        
(ii)   продані опціони “колл”                        
(б) довгі позиції                        
(i)    придбані опціони “колл”                        
(ii)  продані опціони “пут”                        
(2) Інформація, що надається з меншою періодичністю:                        
(а) валютна структура резервів (за групами валют)     18 191,90     17 978,57     16 637,69      
валюти, що входять до складу СПЗ     18 154,25     17 942,45     16 602,14      
валютна структура резервів у доларах США     13 264,25     13 401,45     12 196,20      
валютна структура резервів у євро     2 646,47     2 423,49     2 347,33      
валютна структура резервів у китайських юанях     892,90     837,51     821,72      
валютна структура резервів у японських єнах     685,33     654,60     624,39      
валютна структура резервів у англійських фунтах стерлінгів     665,30     625,40     612,50      
валюти, що не входять до складу СПЗ     37,65     36,12     35,55      

Добавить комментарий

Автор:

Введите Код, указанный на рисунке
 
Новини

19:12 - Голова Держенергоефективності представив переваги енергоефективних проектів для промисловості, бюджетної сфери та кожної родини
19:12 - Посівна-2019: Аграрії засіяли цукровими буряками 200 тис. га
19:12 - Нова сонячна електростанція на Дніпропетровщині вартістю понад 200 млн євро – інвестиція в енергонезалежність України
18:30 - “Укртелеком”, за который борются Ахметов и Фирташ, отказался от выплаты дивидендов по итогам 2018 года
18:30 - МВФ обещает следить за судьбой Приватбанка
18:30 - Курси валют, встановлені НБУ на: 22.04.2019
17:36 - Энергохолдинг Ахметова официально выступает за своевременное введение нового рынка электроэнергии с 1 июля
17:36 - Счетная палата проверит аэропорты “Борисполь” и “Львов”
17:36 - Судебные процессы по Приватбанку могут длиться несколько лет
17:36 - У банка Суркисов проблемы: против него уже открыто 9 исполнительных производств
17:36 - “Укрзализныця” с 19 мая повысит ставки на использование вагонов
17:36 - НБУ готовит законопроект о платежных услугах
17:06 - Інтерв'ю Голови Національного агентства з питань державної служби Костянтина Ващенка газеті День" №72-73, (2019)
17:06 - За перший квартал Держаудитслужба виявила фінансових порушень на понад 625 млн грн
17:06 - МТОТ: Україна вивчає кращі світові практики з організації протимінної діяльності
17:06 - У Нікополі на повну потужність запрацювала найбільша сонячна електростанція України, – Дніпропетровська ОДА
17:06 - МОЗ України презентувало зміни в охороні здоров’я міжнародним партнерам
17:00 - На Дніпропетровщині розробили методичні рекомендації «Реалізація державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»
16:42 - Государственная фискальная служба доначислила предприятиям в первом квартале 11 млрд гривен налогов
16:42 - План Лещенко. Зеленский поведет в парламент “старых коррупционеров” и “котов в мешке”
16:42 - Игорь Коломойский уже украл и хочет еще отсудить больше 13,5 млрд долларов
16:42 - Запуск суточной балансировки на рынке газа снизил небалансы в 6 раз
16:42 - У Путина продумали, как нанести удар по Киеву, ему нужно 2-4 недели — генерал Игорь Романенко
16:42 - Окружной административный суд Киева вынес второе решение в пользу Коломойского по делу Приватбанка
16:42 - Антимонопольный комитет закрыл дела о недобросовестной рекламе 3G связи мобильными операторами
16:42 - Президент про важливість протистояти реваншу проросійських сил: В наступні п’ять років Путіна чекає гучний провал в Україні
16:42 - Глава держави: 21 квітня – це не привід для експериментів та жартів. Не варто експериментувати з посадою Президента
16:42 - Петро Порошенко: Головне завдання Президента України – не розсмішити Путіна, а переможно діяти, захищаючи національні інтереси країни
16:30 - Курси валют, встановлені НБУ на: 22.04.2019
15:48 - Российский импортный запрет на импорт картонно-бумажной продукции критичен лишь для производителей тары


Більше новин