У 2018 році міжнародні резерви України зросли до п’ятирічного максимуму

09.01.2019 00:39 | Fin.Org.UA

За підсумками 2018 року міжнародні резерви України зросли на 10,6% і на 01 січня 2019 року сягнули 20,8 млрд дол. США (в еквіваленті), за попередніми даними. Такий обсяг резервів не лише перевищив останній прогноз Національного банку (19,2 млрд дол. США в еквіваленті, згідно Інфляційного звіту за жовтень-2018), а й сягнув п’ятирічного максимуму – востаннє такий рівень резервів був зафіксований ще у жовтні 2013 року.

Збільшити міжнародні резерви вдалося насамперед завдяки отриманню Україною зовнішнього фінансування та купівлі Національним банком надлишку валюти на міжбанківському ринку.

Так, протягом переважної частини року пропозиція валюти на міжбанківському ринку переважала над попитом на неї. Зокрема, у першій половині року високий рівень пропозиції забезпечували сприятлива зовнішня цінова кон’юнктура для товарів українського експорту і пожвавлення інтересу міжнародних інвесторів до ринків, що розвиваються. У другому півріччі надлишок валюти на міжбанківському ринку формувався насамперед завдяки надходженню виручки від експорту рекордного врожаю зернових й іншої аграрної продукції.

Крім того, на пропозицію валюти з боку банків позначався чистий продаж валюти населенням. В результаті, Національний банк отримав можливість здійснити чисту купівлю валюти на суму 1,4 млрд дол. США без впливу на напрямок руху курсу гривні.

В свою чергу, надходження від Міжнародного валютного фонду, Європейського союзу та Світового банку на підтримку макрофінансової стабільності та реформ в Україні становили 2,4 млрд дол. США. Крім того, минулого року Уряд залучив на зовнішніх та внутрішніх ринках 6,1 млрд дол. США. Водночас протягом року кошти з резервів спрямовувалися переважно на платежі Уряду та Національного банку з обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті. Їх загальна сума становила 8,1 млрд дол. США.

На приріст резервів вплинуло також збільшення вартості фінансових інструментів (зміна ринкової вартості, курсу гривні до іноземних валют) на 230 млн дол. США.

Зокрема, протягом грудня міжнародні резерви зросли на 3 108 млн дол. США або 17,5% до 20 820,4 млн дол. США внаслідок дії низки факторів:

  • Україна отримала 2 396,8 млн дол. США міжнародного офіційного фінансування. Так, від МВФ в рамках нової програми Stand-By Arrangement надійшов перший транш у сумі 1 391,1 млн дол. США (в еквіваленті). Пов’язане фінансування, а саме надходження від Світового банку та Європейського союзу, становили 1 005,7 млн дол. США (у еквіваленті).
  • Уряд отримав 540,8 млн дол. США від продажу облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП), деномінованих в іноземній валюті. При цьому платежі Уряду з обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті становили 156,4 млн дол. США у еквіваленті, з яких 142,2 млн дол. США – за ОВДП. Водночас платежі Уряду та Національного банку на користь Міжнародного валютного фонду у грудні становили 158,2 млн дол. США (у еквіваленті).
  • У грудні чиста купівля валюти Національним банком на міжбанківському валютному ринку забезпечила поповнення резервів на 338,5 млн дол. США. Зокрема, Національний банк купив 519,0 млн дол. США, з яких 135,4 млн дол. США шляхом валютних інтервенцій за вибором найкращої ціни і 383,6млн дол. США – за єдиним курсом. Водночас Національний банк продав 180,5 млн дол. США, у тому числі: 60,0 млн дол. США за вибором найкращої ціни та 120,5 млн дол. США за єдиним курсом.
  • Окрім того, на розмір міжнародних резервів вплинуло збільшення вартості фінансових інструментів (зміна ринкової вартості, курсу гривні до іноземних валют) у сумі 147,0 млн дол. США (у еквіваленті).

Загалом станом на 1 січня 2019 року, обсяг міжнародних резервів покриває 3,5 місяця майбутнього імпорту і є достатнім для виконання зобов’язань України та поточних операцій Уряду і Національного банку. Водночас важливим фактором збереження макрофінансової стабільності в Україні є продовження співпраці з Міжнародним валютним фондом і зваженої монетарної та фіскальної політики.

Дані про міжнародні резерви та ліквідність в іноземній валюті складаються та поширюються щомісяця:

не пізніше 7-го дня місяця, наступного за звітним – попередні;

не пізніше 21-го дня місяця, наступного за звітним – уточнені.

 

Україна                        
Стан міжнародних резервів та ліквідність в іноземній валюті                        
(Інформація, що поширюється органами грошово-кредитного регулювання та іншими органами центрального уряду, крім органів соціального страхування)1/ 2 /3/
млн дол. США (на кінець періоду)                        
  2018
  січень лютий березень квітень травень червень липень серпень вересень жовтень листопад грудень
I. Офіційні резервні активи та інші активи в іноземній валюті 4/                        
                         
А. Офіційні резервні активи 18 580,34 18 410,28 18 191,90 18 421,48 18 170,38 17 978,57 17 747,67 17 229,83 16 637,69 16 737,12 17 711,82  
(1) Резервні активи в іноземній валюті (в конвертованих іноземних валютах) 15 310,22 15 630,27 15 590,70 15 838,79 16 076,12 16 085,27 15 882,99 15 988,49 15 402,62 15 333,82 16 738,65  
(а) Цінні папери 14 201,14 14 231,39 13 965,96 14 245,46 14 131,10 14 227,41 14 056,41 13 641,42 13 474,75 13 512,36 14 222,71  
в т.ч. емітентів, що мають головний офіс в країні, яка надає звітність, але розташовані поза межами цієї країни                        
(б) Всього валюти та депозитів: 1 109,08 1 398,88 1 624,74 1 593,33 1 945,02 1 857,86 1 826,58 2 347,07 1 927,87 1 821,46 2 515,94  
(i) в інших центральних банках, БМР та МВФ 591,45 624,69 873,73 528,47 547,62 520,04 457,11 605,50 584,17 792,57 471,18  
(ii) в банках, що мають головний офіс в країні, яка надає звітність                        
в т.ч. розташованих за кордоном                        
(iii) в банках, що мають головний офіс поза межами країні, яка надає звітність 517,63 774,19 751,01 1 064,86 1 397,40 1 337,82 1 369,47 1 741,57 1 343,70 1 028,89 2 044,76  
в т.ч. розташованих в країні, що надає звітність                        
(2) Резервна позиція в МВФ 0,15 0,23 0,35 0,35 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,33 0,33  
(3) СПЗ 2 215,82 1 740,61 1 563,06 1 546,07 1 075,92 907,45 906,35 298,45 297,14 446,38 10,65  
(4) Золото (в т.ч. депозити у золоті та, у разі необхідності, золото за контрактами “своп”) 5/ 1 054,15 1 039,17 1 037,79 1 036,27 1 018,00 985,51 957,99 942,55 937,59 956,59 962,19  
кількість в тройських унціях (млн.) 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78  
(5) Інші резервні активи (зазначити)                        
похідні фінансові інструменти                        
позики, надані небанківським установам-нерезидентам                        
інші                        
Б. Інші активи в іноземній валюті (зазначити) 77,93 76,34 74,52 75,70 75,30 73,76 68,69 66,94 68,33 70,21 70,87  
Цінні папери, що не включаються в офіційні резервні активи                        
Депозити, що не включаються в офіційні резервні активи                        
Позики, що не включаються в офіційні резервні активи                        
Похідні фінансові інструменти, що не включаються в офіційні резервні активи                        
Золото, що не включається в офіційні резервні активи 21,50 21,52 21,67 22,27 22,04 21,47 19,46 19,19 19,23 19,96 20,84  
Інші 56,43 54,82 52,85 53,43 53,26 52,29 49,23 47,75 49,10 50,25 50,03  
                         
II. Заздалегідь встановлені короткострокові чисті витрати активів в іноземній валюті                        
                         
1. Позики в іноземній валюті, цінні папери та депозити 6/                        
Усього -4 450,88 -4 459,48 -4 672,99 -4 532,57 -5 617,66 -5 547,75 -5 415,26 -5 530,16 -6 943,31 -7 009,24 -6 189,24  
до 1 місяця -481,21 -666,45 -216,19 -522,73 -196,81 -80,24 -521,30 -620,39 -102,47 -965,34 -440,61  
від 1 до 3 місяців -1 507,38 -944,50 -821,27 -827,02 -1 382,75 -1 393,83 -1 363,74 -827,32 -793,61 -1 023,72 -1 325,40  
від 3 місяців до 1 року -2 462,29 -2 848,53 -3 635,53 -3 182,82 -4 038,10 -4 073,68 -3 530,22 -4 082,45 -6 047,23 -5 020,18 -4 423,23  
Виплати (-)                        
основна сума                        
Усього -2 746,76 -2 751,43 -2 961,16 -2 831,83 -3 830,59 -3 765,05 -3 744,31 -3 856,76 -5 247,33 -5 199,51 -4 378,46  
до 1 місяця -413,09 -76,78 -160,67 -441,18 -172,13 -49,87 -451,17 -29,45 -43,87 -889,49 -415,52  
від 1 до 3 місяців -777,32 -778,11 -675,47 -691,46 -663,31 -658,25 -650,40 -676,11 -661,06 -866,40 -630,24  
від 3 місяців до 1 року -1 556,35 -1 896,54 -2 125,02 -1 699,19 -2 995,15 -3 056,93 -2 642,74 -3 151,20 -4 542,40 -3 443,62 -3 332,70  
відсотки                        
Усього -1 704,49 -1 708,42 -1 712,20 -1 701,13 -1 787,48 -1 783,11 -1 671,36 -1 673,83 -1 696,40 -1 810,15 -1 811,20  
до 1 місяця -68,12 -589,67 -55,52 -81,55 -24,88 -30,37 -70,13 -590,94 -58,60 -75,85 -25,30  
від 1 до 3 місяців -730,06 -166,57 -145,98 -135,74 -719,44 -735,58 -713,34 -151,43 -132,77 -157,54 -695,16  
від 3 місяців до 1 року -906,31 -952,18 -1 510,70 -1 483,84 -1 043,16 -1 017,16 -887,89 -931,46 -1 505,03 -1 576,76 -1 090,74  
Надходження (+)                        
основна сума                        
Усього 0,26 0,26 0,26 0,27 0,27 0,26 0,26 0,27 0,26 0,26 0,27  
до 1 місяця 0,00 0,00 0,00 0,00 0,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,14  
від 1 до 3 місяців 0,00 0,13 0,13 0,13 0,00 0,00 0,00 0,14 0,14 0,14 0,00  
від 3 місяців до 1 року 0,26 0,13 0,13 0,14 0,14 0,26 0,26 0,13 0,12 0,12 0,13  
відсотки                        
Усього 0,11 0,11 0,11 0,12 0,14 0,15 0,15 0,16 0,16 0,16 0,15  
до 1 місяця 0,00 0,00 0,00 0,00 0,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,07  
від 1 до 3 місяців 0,00 0,05 0,05 0,05 0,00 0,00 0,00 0,08 0,08 0,08 0,00  
від 3 місяців до 1 року 0,11 0,06 0,06 0,07 0,07 0,15 0,15 0,08 0,08 0,08 0,08  
2. Агреговані короткі та довгі позиції за форвардними та ф’ючерсними контрактами в іноземній валюті відносно національної валюти (включаючи форвардну складову свопів в іноземній валюті) 7/                        
(а) короткі позиції (-)                        
Усього                        
до 1 місяця                        
від 1 до 3 місяців                        
від 3 місяців до 1 року                        
(б) довгі позиції (+)                        
Усього                        
до 1 місяця                        
від 1 до 3 місяців                        
від 3 місяців до 1 року                        
3. Інше (зазначити)                        
Усього                        
до 1 місяця                        
від 1 до 3 місяців                        
від 3 місяців до 1 року                        
Виплати, що мають відношення до операцій репо (-)                        
Усього                        
до 1 місяця                        
від 1 до 3 місяців                        
від 3 місяців до 1 року                        
Надходження, що мають відношення до зворотних операцій репо (+)                        
Усього                        
до 1 місяця                        
від 1 до 3 місяців                        
від 3 місяців до 1 року                        
Комерційний кредит (-)                        
Усього                        
до 1 місяця                        
від 1 до 3 місяців                        
від 3 місяців до 1 року                        
Комерційний кредит (+)                        
Усього                        
до 1 місяця                        
від 1 до 3 місяців                        
від 3 місяців до 1 року                        
Інша кредиторська заборгованість (-)                        
Усього                        
до 1 місяця                        
від 1 до 3 місяців                        
від 3 місяців до 1 року                        
Інша дебіторська заборгованість (+)                        
Усього                        
до 1 місяця                        
від 1 до 3 місяців                        
від 3 місяців до 1 року                        
                         
III. Обумовлені короткострокові чисті витрати активів в іноземній валюті                        
                         
1. Умовні зобов’язання в іноземній валюті                        
Усього     -8,11     -0,37 -15,53 -33,22 -33,22 -32,75 -32,75  
до 1 місяця     -8,11     0,00 0,00 0,00 -7,89 0,00 0,00  
від 1 до 3 місяців     0,00     -0,08 -7,88 -7,89 0,00 0,00 0,00  
від 3 місяців до 1 року     0,00     -0,29 -7,65 -25,33 -25,33 -32,75 -32,75  
(а) Гарантії, забезпечені заставою за борговими зобов’язаннями із строком погашення до 1 року                        
Усього     -8,11     -0,37 -15,53 -33,22 -33,22 -32,75 -32,75  
до 1 місяця     -8,11     0,00 0,00 0,00 -7,89 0,00 0,00  
від 1 до 3 місяців     0,00     -0,08 -7,88 -7,89 0,00 0,00 0,00  
від 3 місяців до 1 року     0,00     -0,29 -7,65 -25,33 -25,33 -32,75 -32,75  
(б) Інші умовні зобов’язання                        
Усього                        
до 1 місяця                        
від 1 до 3 місяців                        
від 3 місяців до 1 року                        
2. Цінні папери в іноземній валюті, емітовані з вбудованими опціонами (облігації з можливістю дострокового погашення) 8/                        
Усього                        
3. Невикористані безумовні кредитні лінії 9/, надані:                        
Усього                        
до 1 місяця                        
від 1 до 3 місяців                        
від 3 місяців до 1 року                        
(a) іншими національними органами грошово-кредитного регулювання, БМР, МВФ та іншими міжнародними організаціями                        
Усього                        
до 1 місяця                        
від 1 до 3 місяців                        
від 3 місяців до 1 року                        
іншими національними органами грошово-кредитного регулювання (+)                        
Усього                        
до 1 місяця                        
від 1 до 3 місяців                        
від 3 місяців до 1 року                        
БМР (+)                        
Усього                        
до 1 місяця                        
від 1 до 3 місяців                        
від 3 місяців до 1 року                        
МВФ (+)                        
Усього                        
до 1 місяця                        
від 1 до 3 місяців                        
від 3 місяців до 1 року                        
іншими міжнародними організаціями (+)                        
Усього                        
до 1 місяця                        
від 1 до 3 місяців                        
від 3 місяців до 1 року                        
(б) банками та іншими фінансовими установами, що мають головний офіс в країні, яка надає звітність (+)                        
Усього                        
до 1 місяця                        
від 1 до 3 місяців                        
від 3 місяців до 1 року                        
(в) банками та іншими фінансовими установами, що мають головний офіс поза межами країни, яка надає звітність (+)                        
Усього                        
до 1 місяця                        
від 1 до 3 місяців                        
від 3 місяців до 1 року                        
4. Невикористані безумовні кредитні лінії, надані:                        
Усього                        
до 1 місяця                        
від 1 до 3 місяців                        
від 3 місяців до 1 року                        
(a) іншим органам грошово-кредитного регулювання, БМР, МВФ та іншим міжнародним організаціям                        
Усього                        
до 1 місяця                        
від 1 до 3 місяців                        
від 3 місяців до 1 року                        
іншим органам грошово-кредитного регулювання (-)                        
Усього                        
до 1 місяця                        
від 1 до 3 місяців                        
від 3 місяців до 1 року                        
БМР (-)                        
Усього                        
до 1 місяця                        
від 1 до 3 місяців                        
від 3 місяців до 1 року                        
МВФ (-)                        
Усього                        
до 1 місяця                        
від 1 до 3 місяців                        
від 3 місяців до 1 року                        
іншим міжнародним організаціям (-)                        
Усього                        
до 1 місяця                        
від 1 до 3 місяців                        
від 3 місяців до 1 року                        
(б) банкам та іншим фінансовим установам, що мають головний офіс в країні, яка надає звітність (-)                        
Усього                        
до 1 місяця                        
від 1 до 3 місяців                        
від 3 місяців до 1 року                        
(в) банкам та іншим фінансовим установам, що мають головний офіс поза межами країни, яка надає звітність (-)                        
Усього                        
до 1 місяця                        
від 1 до 3 місяців                        
від 3 місяців до 1 року                        
5. Агреговані короткі та довгі позиції за опціонними контрактами в іноземній валюті відносно національної валюти 10/                        
(а) Короткі позиції                        
Усього                        
до 1 місяця                        
від 1 до 3 місяців                        
від 3 місяців до 1 року                        
(i) придбані опціони “пут”                        
Усього                        
до 1 місяця                        
від 1 до 3 місяців                        
від 3 місяців до 1 року                        
(ii) продані опціони “колл”                        
Усього                        
до 1 місяця                        
від 1 до 3 місяців                        
від 3 місяців до 1 року                        
(б) Довгі позиції                        
Усього                        
до 1 місяця                        
від 1 до 3 місяців                        
від 3 місяців до 1 року                        
(i) придбані опціони “колл”                        
Усього                        
до 1 місяця                        
від 1 до 3 місяців                        
від 3 місяців до 1 року                        
(ii) продані опціони “пут”                        
Усього                        
до 1 місяця                        
від 1 до 3 місяців                        
від 3 місяців до 1 року                        
ДОВІДКОВО: опціони “при грошах” 11/                        
(1) За поточним курсом обміну валют                        
(а) коротка позиція                        
Усього                        
до 1 місяця                        
від 1 до 3 місяців                        
від 3 місяців до 1 року                        
(б) довга позиція                        
Усього                        
до 1 місяця                        
від 1 до 3 місяців                        
від 3 місяців до 1 року                        
(2) +5% (зниження на 5%)                        
(а) коротка позиція                        
Усього                        
до 1 місяця                        
від 1 до 3 місяців                        
від 3 місяців до 1 року                        
(б) довга позиція                        
Усього                        
до 1 місяця                        
від 1 до 3 місяців                        
від 3 місяців до 1 року                        
(3)  –5% (підвищення на 5%)                        
(а) коротка позиція                        
Усього                        
до 1 місяця                        
від 1 до 3 місяців                        
від 3 місяців до 1 року                        
(б) довга позиція                        
Усього                        
до 1 місяця                        
від 1 до 3 місяців                        
від 3 місяців до 1 року                        
(4) +10% (зниження на 10%)                        
(а) коротка позиція                        
Усього                        
до 1 місяця                        
від 1 до 3 місяців                        
від 3 місяців до 1 року                        
(б) довга позиція                        
Усього                        
до 1 місяця                        
від 1 до 3 місяців                        
від 3 місяців до 1 року                        
(5) –10% (підвищення на 10%)                        
(а) коротка позиція                        
Усього                        
до 1 місяця                        
від 1 до 3 місяців                        
від 3 місяців до 1 року                        
(б) довга позиція                        
Усього                        
до 1 місяця                        
від 1 до 3 місяців                        
від 3 місяців до 1 року                        
(6) Інше (зазначити)                        
(а) коротка позиція                        
Усього                        
до 1 місяця                        
від 1 до 3 місяців                        
від 3 місяців до 1 року                        
(б) довга позиція                        
Усього                        
до 1 місяця                        
від 1 до 3 місяців                        
від 3 місяців до 1 року                        
                         
IV. Довідкові статті                        
                         
(1) Інформація, що надається згідно з встановленою періодичністю та у визначені строки: 12/                        
(а) Короткострокові боргові зобовязання в національній валюті, індексовані за курсом обміну валют                        
(б) Фінансові інструменти в іноземній валюті, розрахунки за якими відбуваються в іншій формі (наприклад, в національній валюті) 13/                        
форвард без постачання базового активу (NDF)                        
короткі позиції                        
довгі позиції                        
інші інструменти                        
(в) Активи, надані під зобов’язання 14/                        
включені в резервні активи                        
включені в інші активи в іноземній валюті                        
(г) Цінні папери, надані за позикою та задіяні в угодах репо 15/                        
надані за позикою або продані за угодами репо та включені до розділу І                        
надані за позикою або продані за угодами репо, але не включені до розділу І                        
отримані за позикою або придбані та включені до розділу І                        
отримані за позикою або придбані, але не включені до розділу І                        
(д) Активи у формі похідних фінансових інструментів (чиста вартість в поточних ринкових цінах) 16/                        
форвардні контракти                        
ф’ючерсні контракти                        
контракти “своп”                        
опціонні контракти                        
інші                        
(е) Похідні фінансові інструменти (форвардні, ф’ючерсні або опціонні контракти) із залишковим строком до погашення більше одного року, за якими вимагаються гарантійні внески (margin calls)                        
Агреговані короткі та довгі позиції за форвардними та ф’ючерсними контрактами в іноземній валюті відносно національної валюти (у тому числі форвардна частина валютного контракту “своп”)                        
(а) короткі позиції (-)                        
(б) довгі позиції (+)                        
Агреговані короткі та довгі позиції за опціонними контрактами в іноземній валюті відносно національної валюти                        
(а) короткі позиції                        
(i)    придбані опціони “пут”                        
(ii)   продані опціони “колл”                        
(б) довгі позиції                        
(i)    придбані опціони “колл”                        
(ii)  продані опціони “пут”                        
(2) Інформація, що надається з меншою періодичністю:                        
(а) валютна структура резервів (за групами валют)     18 191,90     17 978,57     16 637,69      
валюти, що входять до складу СПЗ     18 154,25     17 942,45     16 602,14      
валютна структура резервів у доларах США     13 264,25     13 401,45     12 196,20      
валютна структура резервів у євро     2 646,47     2 423,49     2 347,33      
валютна структура резервів у китайських юанях     892,90     837,51     821,72      
валютна структура резервів у японських єнах     685,33     654,60     624,39      
валютна структура резервів у англійських фунтах стерлінгів     665,30     625,40     612,50      
валюти, що не входять до складу СПЗ     37,65     36,12     35,55      

Добавить комментарий

Автор:

Введите Код, указанный на рисунке
 
Новини

20:48 - До відома Операторів ГРМ та постачальника «останньої надії»
20:48 - ОГТСУ – переможець премії «HR-бренд Україна» у номінації «Держава як роботодавець»
20:42 - Юлія Лапутіна презентувала ветеранську підприємницьку платформу G2VEI на засіданні Ради безбар’єрності 
20:42 - Розвиток інтернету, цифрових навичок та доступні послуги — що Мінцифри робить для безбар’єрного простору в Україні
19:36 - Определены кандидатуры четырех независимых членов наблюдательного совета “Укрэнерго”
19:36 - Антикоррупционное бюро получило более 10 заявлений о раздаче нардепам денег “в конвертах”
18:42 - Межбанк закрылся долларом по 26,37
18:42 - Украина увеличила производство ферросплавов на 12,5%
18:42 - Фракция “Слуг” обсудит отставку 4 членов Кабмина
18:42 - СевГОК Рината Ахметова нарастил выпуск окатышей на 22%
18:42 - За 4 дня до выборов Владимир Зеленский назначил главой Херсонщины конкурента кандидата “слуг”
18:42 - “Нафтогаз” готов поставлять газ для производственно-технологических потребностей облгазов
18:36 - Питання забезпечення рівного доступу осіб з інвалідністю до державної служби розглянуто під час засідання Ради безбар’єрності
18:36 - Мінсоцполітики: Громадян не повинні зволікати з оформленням субсидій
18:36 - Влада забезпечила безперервне постачання газу в бюджетні установи, — Денис Шмигаль
18:36 - Вже виконано 75% завдань Плану заходів на 2021-2022 роки щодо створення безбар’єрного простору в Україні
18:36 - Денис Шмигаль: Уряд планує спрямувати 1 млрд грн на покращення якості питної води в Україні
18:36 - Номінаційний комітет визначився з чотирма членами наглядової ради НЕК «Укренерго»
18:36 - Сергій Шкарлет взяв участь у третьому засіданні Ради безбар’єрності
18:36 - Профільні міністерства презентували результати щодо реалізації проектів у межах Нацстратегії безбар’єрності
17:48 - Минэнерго допускает резкий рост тарифов на распределение газа
17:48 - В Украине достаточно газа для прохождения отопительного сезона
17:48 - “Нафтогаз” направил на экспорт 200 млн кубометров газа
17:45 - Підсумки торгів цінними паперами на Українській біржі за 27.10.2021
16:54 - Оператор ГТС Украины за 9 месяцев получил 5,8 млрд гривен чистой прибыли
16:54 - В сентябре государственный и гарантированный государством долг уменьшился на 40 млрд гривен
16:54 - Украинцы в октябре купили валюты больше, чем продали
16:54 - Россия шантажирует Молдову ценой на газ
16:54 - Экономическое влияние нового карантина будет меньше, чем в 2020 году
16:54 - Украина может предложить иностранцам 40% мощностей подземных хранилищ газа


Більше новин

ВалютаКурс
Австралійський долар19.8206
Канадський долар21.256
Юань Женьміньбі4.1259
Куна4.0782
Чеська крона1.1925
Данська крона4.1193
Гонконгівський долар3.3903
Форинт0.084086
Індійська рупія0.35147
Рупія0.0018605
Новий ізраїльський шекель8.2648
Єна0.23189
Теньге0.06178
Вона0.022528
Мексиканське песо1.3068
Молдовський лей1.5052
Новозеландський долар18.8976
Норвезька крона3.1463
Російський рубль0.37617
Саудівський ріял7.0304
Сінгапурський долар19.5603
Ренд1.7594
Шведська крона3.0728
Швейцарський франк28.7252
Єгипетський фунт1.6789
Фунт стерлінгів36.2551
Долар США26.3712
Білоруський рубль10.8949
Румунський лей6.1935
Турецька ліра2.7775
СПЗ (спеціальні права запозичення)37.2855
Болгарський лев15.6617
Євро30.6447
Злотий6.6326
Алжирський динар0.1942
Така0.31132
Вірменський драм0.054972
Іранський ріал0.00063375
Іракський динар0.018231
Сом0.31389
Ліванський фунт0.017657
Лівійський динар5.8373
Малайзійський ринггіт6.3551
Марокканський дирхам2.9409
Пакистанська рупія0.15613
Донг0.0011694
Бат0.78536
Дирхам ОАЕ7.2468
Туніський динар9.4198
Узбецький сум0.0024895
Туркменський новий манат7.605
Сербський динар0.26211
Азербайджанський манат15.662
Сомоні2.3536
Ларі8.5403
Бразильський реал4.9316
Золото47314.94
Срібло636.12
Платина27026.26
Паладій52044.35

Курси валют, встановлені НБУ на: 28.10.2021

ТікерOpenMaxMinCloseVolume
AAPL393539453935394511815.00
CEEN888880000.00
DOEN161614.514.510450.00
KER445445445445135725.00
KMED161616161600.00
KRBD33333000.00
MHPC2252252252259000.00
UNAF26528826528829910.00

Дані за 27.10.2021