Фінансова енциклопедія


1 A B C D E F G H I J L M N O P Q R S T U V W X Y Z А Б В Г Д Е Ж З И І К Н О П Р С Т У Ф Ц Ч ЭЕлектронна валютна ліцензія (укр)
E-licence (eng)


З початку 2017 року Національний банк зробив низку кроків з пом’якшення валютного регулювання для фізичних осіб, які не є суб’єктами підприємницької діяльності. Зокрема, було дозволено розміщувати без індивідуальних ліцензій НБУ на закордонних рахунках іноземну валюту з джерелом походження за межами України, а також здійснювати за рахунок цих коштів інвестиції.

 

На додаток, з 3 липня у фізичних осіб з’явилась можливість інвестувати за кордон з України, виконувати зобов’язання перед нерезидентами за договорами страхування життя, а також розміщувати кошти на рахунках за межами України через використання електронних валютних ліцензій. На підставі е-ліцензій фізична особа зможе протягом одного календарного року перерахувати іноземну валюту за кордон на загальну суму до 50 000 доларів США (в еквіваленті).

 

Національний банк зібрав найпоширеніші питання стосовно роботи фізичних осіб із валютними ліцензіями, та підготував роз’яснення за ними.

 

Довідково: індивідуальна ліцензія – це ліцензія НБУ, яка видається резидентам України для здійснення валютних операцій. Е-ліцензія є видом індивідуальної ліцензії, яка видається фізичним особам в електронному вигляді для операцій в межах зазначеної вище суми.

 

Чи потрібна фізичній особі індивідуальна ліцензія на відкриття за кордоном рахунку?

Ні. Якщо фізична особа бажає відкрити закордонний рахунок та користуватися ним, то ліцензія буде потрібна виключно для здійснення переказу коштів з України на цей рахунок.

Наприклад, якщо фізична особа під час свого перебування за кордоном відкрила рахунок і розмістила на ньому іноземну валюту, то після повернення в Україну не потрібно отримувати ліцензію на розміщення цих коштів за кордоном. Така потреба виникне, якщо ця людина забажає переказати з України на цей рахунок додаткові кошти.

 

Чи потрібна фізичній особі індивідуальна ліцензія на вивезення готівки за кордон для зарахування її на власний рахунок за межами України?

Ні. Розміщення фізичними особами готівки в іноземній валюті на власних закордонних рахунках не потребує ліцензії взагалі. Це стосується як готівки, отриманої за кордоном, так і тієї, що вивозиться з України.

При цьому слід враховувати чинний порядок переміщення готівкової валюти через митний кордон України: фізична особа має право вивозити за межі України готівку в сумі, що не перевищує в еквіваленті 10000 євро, без письмового декларування митному органу. Якщо ж сума перевищує еквівалент 10000 євро, необхідне письмове декларування повного обсягу готівки, а також документи, що підтверджують зняття коштів з рахунків у банках (фінансових установах), та квитанції про здійснення валютно-обмінної операції, якщо така мала місце, виключно на ту суму, що перевищує в еквіваленті 10000 євро.

 

Чи потрібна фізичній особі індивідуальна ліцензія на переказ коштів із закордонного рахунку?

Ні. Ліцензії потребує лише операція з переказу коштів з України на закордонний рахунок фізичної особи. Подальше використання коштів з таких рахунків не обмежується і ліцензія для них не потрібна.

 

Чи потрібна фізичній особі індивідуальна ліцензія для зарахування на закордонний рахунок коштів з джерелом походження за межами України (дивіденди, оренда тощо)?

Ні. Фізичним особам не потрібна ліцензія для розміщення на закордонних рахунках іноземної валюти з джерелом походження за межами України. Наприклад, без ліцензій можна розміщувати на закордонних рахунках кошти, отримані за межами України у якості заробітної плати, стипендій, пенсій, аліментів, дивідендів, від продажу майна тощо.

 

Чи зобов’язана фізична особа звітувати в НБУ про операції, що здійснюються з закордонних рахунків/здійснені інвестиції за кордон?

Ні. Жодних декларацій чи звітів про такі операції подавати до НБУ фізичній особі не потрібно. Декларувати закордонне майно в Нацбанку мають лише суб’єкти господарювання (зокрема, фізичні особи-підприємці). В той же час, слід враховувати вимоги податкового законодавства, яке визначає підстави подання до органів ДФСУ декларацій про доходи отримані фізичною особою, у тому числі за кордоном.

 

В якій формі подаються документи для видачі фізичній особі е-ліцензій?

Всі необхідні документи для отримання е-ліцензій, у тому числі і заява до НБУ, можуть подаватися заявником до банку як у паперовій, так і в електронній формі (на розсуд фізичної особи). Для отримання е-ліцензії необхідно подати заяву до НБУ про видачу е-ліцензії, документи, що засвідчують наявність у цієї фізичної особи доходів у сумі, достатній для здійснення переказу коштів на підставі е-ліцензії, а також оригінали або копії документів, що підтверджують мету здійснення переказу з України (крім випадку переказу коштів на власний рахунок).

 

Якими документами підтверджується наявність у заявника достатніх доходів для здійснення переказу коштів на підставі е-ліцензії?

Такими документами можуть бути декларації про майновий стан і доходи з відміткою контролюючого органу України про їх отримання (дозволяється враховувати фактичний курс гривні до іноземних валют, що існував у відповідному звітному податковому періоді). Е-декларації з офіційного сайту НАЗК також можуть надаватися для підтвердження інформації про доходи заявника.

Якщо фізична особа не подає щорічну податкову декларацію, можна подавати довідку про доходи та сплачені податки. Видача такої довідки не обтяжена якоюсь складною процедурою та оперативно здійснюється органами ДФС. Документи, що підтверджують доходи, можуть бути подані за будь-яку кількість попередніх звітних податкових періодів.

 

Чи дозволяється купувати іноземну валюту в безготівковій формі на підставі е-ліцензій?

Так. Детальні особливості заповнення заяви на купівлю іноземної валюти для проведення операцій на підставі е-ліцензій та відповідного платіжного доручення наведені в

 

Чи дозволяється здійснювати інвестиції за кордон на підставі е-ліцензії через іноземного брокера (посередника)?

Так. Порядок видачі е-ліцензій не обмежує право її власника у виборі яким саме чином він планує здійснювати інвестицію за кордон. Для цього він може переказати кошти або безпосередньо на рахунок продавця іноземного об’єкту інвестування, або скористатися послугами професійного посередника – іноземного брокера, що є звичайною світовою практикою. В останньому разі кошти за е-ліцензію переказуватимуться на банківський рахунок іноземного брокера за кордоном.

Проведення операцій на підставі е-ліцензій не виключає можливості залучення українських торговців цінними паперами в якості посередника (суб-брокера) у взаємовідносинах між фізичною особою та іноземним брокером. Такий український суб-брокер повинен мати генеральну ліцензію на здійснення відповідних валютних операцій. Переказ коштів на підставі е-ліцензій для здійснення інвестицій за кордон за участі українських суб-брокерів також має здійснюватися на банківський рахунок іноземного брокера. Поряд з цим, НБУ наразі опрацьовує шляхи розширення можливої участі українських торговців цінними паперами у таких операціях.

 

Q&A стосовно роботи з електронними валютними ліцензіямиFin.Org.Ua

Інші статті енциклопедії


Банк-кореспондент - Correspondent bank -
Імунізація облігації - Immunization -
Безстрокова облігація - Perpetual bond - Бессрочная облигация
НОРМАТИВ ДОСТАТНОСТІ (АДЕКВАТНОСТІ) РЕГУЛЯТИВНОГО КАПІТАЛУ - Regulatory capital adequacy ratio -
Депозитний сертифікат НБУ - Сertificate of deposit of nbu - Депозитный сертификат НБУ
ГЕП - Gap - ГЭП
Independence standards board -
БАНК З ІНОЗЕМНИМ КАПІТАЛОМ - Bank with foreign capital -
БАНК - Bank - БАНК
БАЗИСНИЙ ПУНКТ - Basis point -
АСОЦІЙОВАНА КОМПАНІЯ - Associated company -
АКТИВНІ ОПЕРАЦІЇ - Asset side operations -
АКТИВИ БАНКІВСЬКІ - Bank’s assets - АКТИВЫ БАНКОВСКИЕ
АКРЕДИТИВ - Letter of credit - АКРЕДИТИВ
Реклама - Advertising - Реклама
Activity-based management -
Achievement motivation theory -
Облікова інформаційна система - Accounting information systems - Учетная информационная система
Accounting: historical perspectives -
Accounting cycle -


Пошук в Фінансовій енциклопедії


Новини

20:06 - Україна та Угорщина вперше пропонують квартальні гарантовані потужності для імпорту газу
19:36 - В Минрегионе рассказали о принципах социальной трансформации городов после закрытия угольных шахт
19:24 - Повідомлення про оприлюднення проєкту наказу Міністерства інфраструктури України
18:42 - Назван текущий объём льготных закупок газа производителями продтоваров
18:42 - В Офисе президента анонсировали энергетический бизнес-форум в Киеве под эгидой ЕС
17:45 - Підсумки торгів цінними паперами на Українській біржі за 24.01.2022
16:54 - Нацкомиссия по ценным бумагам обновила список сомнительных инвестпроектов
16:54 - Новым главой ПАСЕ избрали нидерландского сенатора Тини Кокса
16:54 - Стоимость Bitcoin упала до полугодового минимума
16:15 - До Верховної ради внесено законопроект щодо посилення державного финансового контролю
16:06 - Момент истины рубля
16:00 - ING допускает рост цен на сталь в случае нападения России на Украину
16:00 - По итогам 2021 года угольная электроэнергетика сохранила первенство в Украине
16:00 - Швеция исключила возможность поставок оружия в Украину
15:54 - Индийский регулятор снизил для страховщиков ставку обязательного перестрахования до 4%
15:54 - Регулирование рынка коммерческого страхования и перестрахования Великобритании стало предметом расследования Палаты лордов
15:54 - Результаты реформы ОСАГО в России и индивидуализации тарифов
15:54 - ТОП-10 глобальных рисков для бизнеса в 2022 году. Кибер-угрозы №1 в барометре рисков Allianz
15:54 - MetLife завершила своп долговых обязательств пенсионной системы Великобритании на $3,5 млрд
15:54 - Чи потрібно подавати одноразову (спеціальну) добровільну декларацію, за об’єкти рухомого або нерухомого майна, які були отримані у спадок (подарунок) від члена сім’ї першого або другого ступеня споріднення?
15:54 - Чи необхідно СГ при здійсненні діяльності у сфері оптової, роздрібної торгівлі, громадського харчування та послуг, а також операції з приймання готівки для подальшого її переказу проводити розрахунки за готівку та/або в безготівковій формі..
15:30 - Курси валют, встановлені НБУ на: 25.01.2022
15:06 - Мировые нефтяные цены растут на опасениях о ситуации в Восточной Европе и на Ближнем Востоке
15:06 - Из-за угрозы вторжения России Евросоюз выделит Украине кредитов и грантов на 1,2 млрд евро
15:06 - Інтернет Казино Pin Up — рай для шанувальників онлайн гемблінгу
14:12 - Социологический замер по версии КМИС показал первенство Владимира Зеленского в президентском рейнтинге
14:12 - Кузнечный завод “Мечела” рапортует о росте продаж поковок и штамповок на 38%
14:12 - Киевские власти намерены в случае локдауна ввести спецпропуска на транспорт
13:54 - НБУ зарегистрировал страхового брокера "Иншуренс Адвайзорс" и внёс его в госреестр
13:54 - Страховой рынок Польши за 9 месяцев 2021 года вырос на 7% до 10.9 млрд евро


Більше новин

https://ast-diplomy.com купить медицинский диплом купить диплом колледжа.
ВалютаКурс
Австралійський долар20.21
Канадський долар22.4805
Юань Женьміньбі4.4847
Куна4.2584
Чеська крона1.3071
Данська крона4.3072
Гонконгівський долар3.6448
Форинт0.089056
Індійська рупія0.38026
Рупія0.0019796
Новий ізраїльський шекель8.9502
Єна0.24933
Теньге0.065171
Вона0.023728
Мексиканське песо1.379
Молдовський лей1.5721
Новозеландський долар18.9729
Норвезька крона3.1571
Російський рубль0.35895
Саудівський ріял7.5644
Сінгапурський долар21.0793
Ренд1.8585
Шведська крона3.0558
Швейцарський франк31.1214
Єгипетський фунт1.806
Фунт стерлінгів38.2536
Долар США28.3749
Білоруський рубль10.885
Румунський лей6.4827
Турецька ліра2.1136
СПЗ (спеціальні права запозичення)39.7441
Болгарський лев16.3998
Євро32.0594
Злотий7.0271
Алжирський динар0.19647
Така0.31793
Вірменський драм0.056813
Іранський ріал0.00064948
Іракський динар0.018684
Сом0.32183
Ліванський фунт0.018095
Лівійський динар5.9351
Малайзійський ринггіт6.5307
Марокканський дирхам2.9509
Пакистанська рупія0.1536
Донг0.0011964
Бат0.81605
Дирхам ОАЕ7.4267
Туніський динар9.4611
Узбецький сум0.002517
Туркменський новий манат7.7938
Сербський динар0.26297
Азербайджанський манат16.0536
Сомоні2.414
Ларі8.8176
Бразильський реал4.8552
Золото52155.9
Срібло681.96
Платина29146.13
Паладій60508.91

Курси валют, встановлені НБУ на: 25.01.2022

ТікерOpenMaxMinCloseVolume
21111429002.8229002.8228255.7428255.7410545367.66
21572729045.5629045.5629045.5629045.561045640.16
AST215215215215215.00
BAVL0.430.440.430.43197900.00
KER390.1390.1390.1390.1390.10
MHPC18618618618650220.00
UNAF2662662662662660.00
VERES176.89176.89176.89176.89176.89
XS121428779.328779.328779.328779.3431689.50
XS148728065.28228065.28228065.28228065.282420979.23

Дані за 24.01.2022