МОЗ: Розширено перелік послуг із надання психосоціальної допомоги населенню

27.02 19:04 | Fin.Org.UA за інформацією КМУ

Для забезпечення українців якісною психосоціальною допомогою Міністерство охорони здоров’я визначило перелік із 20 психосоціальних послуг та порядок їх надання.
Крім того, затверджено перелік із понад 400 валідних методів психологічної діагностики та 20 методів психотерапії з доведеною ефективністю.
Це покращить доступ українців до якісної психосоціальної допомоги.
Зазначені зміни затверджено наказом МОЗ України від 13 грудня 2023 року № 2118. При цьому увага приділяється не лише розширенню кількості послуг і їх доступності, а й якості психосоціальної допомоги – щоб пацієнт не втрачав дорогоцінний час і сили на неефективні методи лікування, а отримував терапію з допомогою валідних методів діагностики та психотерапії.
А тому МОЗ запроваджує також стандарти надання психологічної допомоги, психотерапії і психосоціальних послуг та психодіагностики. Перелік психосоціальних послуг із надання психосоціальної допомоги Серед безоплатних послуг пацієнтам, які потребують психосоціальної підтримки (у першу чергу ветерани, члени їх родин), наказом передбачено: 1.
Індивідуальне та групове психологічне консультування. 2.
Діагностика психологічного стану особи. 3.
Надання першої психологічної допомоги особі та членам її сім’ї, включаючи невідкладну психологічну допомогу. 4.
Психологічні втручання низької інтенсивності. 5.
Підтримка та відновлення функціонування особи у фізичній, емоційній, інтелектуальній, соціальній та духовній сферах. 6.
Психотерапія депресивних, тривожних, адаптаційних, гострих стресових та посттравматичних стресових розладів, які виникли внаслідок хвороби/травми, участі у бойових діях, надзвичайних ситуаціях, полону, перебування в місцях позбавлення волі. 7.
Допомога особі у встановленні життєвих цілей та підтримки досягнутого прогресу реабілітації після закінчення реабілітаційного процесу. 8.
Психотерапія психічних та поведінкових розладів та станів, які виникли внаслідок хвороби/травми, участі у бойових діях, надзвичайних ситуацій, полону, відбування покарання. 9.
Психоедукація та підтримка особи та членів її сім’ї. 10.
Психологічне консультування та психотерапія членів сім’ї особи, націлена на втому від співчуття та емоційне вигорання (сімейна терапія), а також на запобігання та полегшення фізичних, психологічних, духовних страждань особи під час надання паліативної допомоги. 11.
Допомога особами, які доглядають за пацієнтами, що потребують паліативної допомоги. 12.
Робота з членами мультидисциплінарної реабілітаційної команди щодо психологічної підтримки особи та членів її сім’ї. 13.
Робота з медпрацівниками закладів охорони здоров’я під час надання паліативної допомоги пацієнтам щодо психологічної підтримки особи, яка потребує паліативної допомоги, членів її сім’ї та осіб, що здійснюють догляд за нею. 14.
Надання консультативної допомоги, спрямованої на усунення або зменшення звичок і поведінки, що становлять ризик для психічного здоров’я особи (вживання алкоголю, інших психоактивних речовин тощо), а також формування навичок здорового способу життя. 15.
Взаємодія з надавачами первинної та спеціалізованої медичної допомоги з метою своєчасного діагностування та забезпечення лікування психічних хвороб та підтримання стійкого стану ремісії. 16.
Здійснення спостереження за особою з метою підтримки нормального її функціонування та підвищення її залученості до суспільного життя. 17.
Направлення пацієнтів для надання їм медичної та реабілітаційної допомоги. 18.
Призначення лікарських засобів та медичних виробів, засобів медичної реабілітації. 19.
Ведення первинної облікової документації, оформлення довідок, листків непрацездатності та направлень та інших медичних документів. 20.
Сприяння особі у психосоціальній адаптації до зміненої життєвої ситуації, осмисленні її досвіду, розширенні самоусвідомлення та можливостей самореалізації. Порядок надання психосоціальної допомоги та психосоціальних послуг  Порядок визначає механізм надання психосоціальної допомоги та психосоціальних послуг щодо питань психічного здоров’я, у тому числі щодо запобігання суїциду і психосоціального компонента реабілітації ветеранів війни та інших груп населення, встановлює вимоги до організації та забезпечення надання психосоціальної допомоги під час чи після надання медичної або реабілітаційної допомоги. Надання психосоціальної допомоги здійснюється на первинному, вторинному та третинному рівнях – залежно від результатів психологічної діагностики та з урахуванням життєвих обставин отримувача послуг та стану його здоров’я, психічного стану. Така допомога може надаватися амбулаторно або стаціонарно, а також за місцем перебування пацієнта, у тому числі із застосуванням телереабілітації. Психосоціальна допомога може надаватись індивідуально особі, а також в сімейному чи груповому вигляді. Вимоги до надання психосоціальної допомоги на всіх рівнях Надання психосоціальної допомоги первинного рівня передбачає надання першої психологічної допомоги та психосоціальний супровід осіб з психічними розладами для сприяння їх соціальній адаптації, психічному здоров’ю та психосоціальному благополуччю; здійснення профілактичних заходів щодо груп, сімей та окремих осіб, які мають найвищий ризик потрапляння у складні життєві обставини через вплив несприятливих зовнішніх та/або внутрішніх факторів. Психосоціальна допомога вторинного рівня надається під час або після надання екстреної, первинної, спеціалізованої медичної допомоги, санаторно-курортного лікування, а також під час надання паліативної допомоги.
Вона спрямована на розв’язання актуальних або специфічних психологічних проблем особи, які виникли, зокрема, внаслідок психологічної травми в екстремальних ситуаціях (участі у бойових діях, перебування у полоні, перебування на окупованих територіях тощо), в надзвичайних ситуаціях (пожежі, руйнування будинків, травмування під час виконання професійних обов’язків тощо), в кризових ситуаціях (розлучення, смерть близьких людей тощо) чи для запобігання та полегшення фізичних, психологічних страждань пацієнта, що потребує паліативної допомоги, членів його сім’ї, осіб, які здійснюють догляд за таким пацієнтом, а також для працівників закладів охорони здоров’я та під час надання паліативної допомоги. На вторинному рівні психологічної допомоги передбачено проведення профілактичних та реабілітаційних заходів для осіб та сімей, які переживають стрес, а також осіб із підвищеним ризиком розвитку психічних розладів. Психосоціальна допомога третинного рівня надається у складі мультидисциплінарної команди як комплексна психологічна допомога у реабілітації, що передбачає відновлення та підтримку функціонування особи у фізичній, емоційній, інтелектуальній, соціальній та духовній сферах із застосуванням методів психологічної та психотерапевтичної допомоги у формах психотерапії, психологічного консультування за індивідуальним планом реабілітації. Робота на цьому рівні спрямована на відновлення або компенсацію порушених психічних функцій, особистісних властивостей і системи стосунків отримувачів послуг, створення умов для повноцінного виходу із психологічної кризи з метою збереження їх здоров’я, відновлення боєздатності або працездатності, психічних і психосоціальних механізмів адаптації, що впливає на ефективність соціальної поведінки та якість життя, та сприяння їх посткризовому зростанню. При цьому слід зазначити, що для отримання психосоціальної допомоги первинного рівня отримувач послуг звертається безпосередньо до надавача психосоціальних послуг.
Надання психосоціальної допомоги вторинного та третинного рівнів здійснюється за направленням лікуючого лікаря або надавача психосоціальної допомоги первинного рівня. Довідково Психосоціальна допомога – індивідуальна або у складі мультидисциплінарної команди діяльність надавачів психосоціальної допомоги, що передбачає надання психосоціальних послуг, спрямованих на збереження психічного здоров’я особи, недопущення загострення психологічних та психосоціальних проблем, розладів психічного здоров’я, перетворення їх у хронічні форми, відновлення та підтримку функціонування особи у фізичній, емоційній, інтелектуальній, соціальній та духовній сферах та підвищення її залученості до суспільного життя; запобігання та полегшення фізичних, психологічних, духовних страждань особи під час надання паліативної допомоги; сприяння особі у психосоціальній адаптації до зміненої життєвої ситуації, осмисленні її досвіду, розширенні самоусвідомлення та можливостей самореалізації, а також допомогу з метою розв’язання психологічних та психосоціальних проблем, зумовлених складними життєвими обставинами, кризовим станом, надзвичайною ситуацією та/або катастрофою, воєнними діями.

Додати коментар

Користувач:
email:

From London to Berlin,
Traders follow every move,
Market never sleeps.

- Fin.Org.UA

Новини

17:45 - Підсумки торгів цінними паперами на Українській біржі за 23.04.2024
17:20 - Flash PMI еврозоны оживили интерес к Евро
16:00 - Курси валют, встановлені НБУ на 24.04.2024
15:40 - ОГТСУ анонсує закупівлі газу нерезидентів через нову секцію УЕБ «Закупівлі: імпорт, митний склад»
14:53 - МОН: Верховна Рада ухвалила в другому читанні Закон про розвиток індивідуальних освітніх траєкторій
14:45 - Сильная фиксация прибыли в золоте или начало разворота?
14:29 - Чи можна подавати звіт про КІК без річної декларації про майновий стан і доходи, якщо така декларація не обов’язкова до подання?
14:28 - Мінекономіки: 30 млрд грн доступних кредитів отримав бізнес від початку 2024 року
14:23 - Яка відповідальність передбачена за несвоєчасне подання податкової декларації про майновий стан і доходи фізичною особою?
14:20 - Чи може юридична особа – платник єдиного податку 3 групи застосовувати спрощену систему оподаткування при наданні фінансової допомоги?
14:19 - Хто сплачує МПЗ у разі, якщо у звітному році орендар – ФОП, який користувався земельною ділянкою на підставі договору оренди, з середини року передав її у суборенду іншій ФОП – суборендарю?
14:18 - Понад 7,9 млрд грн єдиного внеску спрямували платники Дніпропетровщини до державних цільових фондів
14:17 - Мінекономіки презентувало проект НПЕК Комітету Верховної Ради України з питань екологічної політики та природокористування
14:16 - За якими кодами бюджетної класифікації сплачується акцизний податок?
14:15 - До уваги сільськогосподарських товаровиробників – юридичних осіб, які планують обрати четверту групу платників єдиного податку!
14:14 - До уваги платників податків, які здійснюють розрахункові операції
14:12 - Акцизний податок з ввезених товарів: платники Дніпропетровщини поповнили загальний фонд держбюджету на понад 50,4 млн гривень
14:10 - БЕБ заявляє про ухилення відомого онлайн казино від сплати податків на понад мільярд
13:45 - Атака на харківську телевежу не вплине на доступ до ЗМІ у місті - Терехов
13:44 - "Метінвест" з травня підвищить зарплати працівникам підприємств: на скільки зросте оклад
13:22 - Європейські компанії шукають лазівки для продовження роботи в московія після скасування винятків із санкцій
13:05 - "Держоператор тилу" за невиконання контракту відсторонив постачальника продуктів для армії
12:54 - СБУ повідомила про підозру гауляйтерам ЗАЕС, які від’єднували її від енергосистеми України
12:30 - Мінекономіки спільно з KSE запускає проект підтримки розробників роботизованих косарок для потреб гумрозмінування, — Юлія Свириденко
12:25 - "Укрнафта" збільшила запаси на 3 мільйони тонн нафти та 600 мільйонів кубометрів газу
12:21 - Українські університети стають основою для євроінтеграції та підвищення спроможності громад
12:14 - ВІДДІЛ КОМУНІКАЦІЙ З ГРОМАДСЬКІСТЮ УПРАВЛІННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ВЗАЄМОДІЇ ГУ ДПС У ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ (ТЕРИТОРІЯ ОБСЛУГОВУВАННЯ - СОБОРНИЙ ТА ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОНИ М. ДНІПРА) ІНФОРМУЄ!
12:08 - Україна та Бразилія планують розширити торговельні відносини 
12:07 - Банки очікують зростання обсягу коштів населення та бізнесу – результати Опитування про банківське фондування
12:05 - Опитування про банківське фондування, ІІ квартал 2024 року


Більше новин

ВалютаКурс
Австралійський долар25.5508
Канадський долар28.8843
Юань Женьміньбі5.4625
Чеська крона1.6736
Данська крона5.6645
Гонконгівський долар5.0519
Форинт0.107419
Індійська рупія0.47496
Рупія0.0024406
Новий ізраїльський шекель10.4725
Єна0.25572
Теньге0.089218
Вона0.028726
Мексиканське песо2.3137
Молдовський лей2.2177
Новозеландський долар23.4072
Норвезька крона3.6031
московський рубль0.42478
Сінгапурський долар29.0539
Ренд2.0586
Шведська крона3.642
Швейцарський франк43.4438
Єгипетський фунт0.8239
Фунт стерлінгів49.0668
Долар США39.586
Білоруський рубль14.3886
Азербайджанський манат23.2831
Румунський лей8.4927
Турецька ліра1.2149
СПЗ (спеціальні права запозичення)52.0959
Болгарський лев21.6045
Євро42.262
Злотий9.7956
Алжирський динар0.29133
Така0.35452
Вірменський драм0.099159
Домініканське песо0.66115
Іранський ріал0.00092851
Іракський динар0.029769
Сом0.43587
Ліванський фунт0.000436
Лівійський динар8.0586
Малайзійський ринггіт8.2657
Марокканський дирхам3.8465
Пакистанська рупія0.14042
Саудівський ріял10.3982
Донг0.0015718
Бат1.07729
Дирхам ОАЕ10.6188
Туніський динар12.4776
Узбецький сум0.0030882
Новий тайванський долар1.221
Туркменський новий манат11.1421
Сербський динар0.36025
Сомоні3.561
Ларі14.9113
Бразильський реал7.2282
Золото91151.91
Срібло1067.34
Платина35958.34
Паладій39599.46

Курси валют, встановлені НБУ на 24.04.2024

ТікерOpenMaxMinCloseVolume
2262861043.471043.471043.471043.47968340.16
227763996.94996.94996.94996.94249235.00
229025983.2983.2983.2983.2294960.00
229470918.98918.98918.98918.98275694.00
CRSR061023.011023.011023.011023.012046.02
TATM4.644.644.644.641392.00

Дані за 23.04.2024