росія знищує в Україні не лише інфраструктуру: що потрібно знати і робити

03.12.2022 07:55 | Укррудпром

Рамсарський дебют: про перше рішення глобального природоохоронного органу з комплексного реагування на війну росії проти України.

Минулий місяць ознаменувався ухваленням Резолюції Генеральної Асамблеї ООН щодо створення міжнародного механізму стягнення з росії репарацій, у тому числі за шкоду, завдану екології України внаслідок російської агресії. Менш помітною стала інша важлива подія, яка стосується безпосередньо природоохоронної галузі, що відбулася напередодні цього проривного рішення.

Відповідь Рамсара на російську агресію

12 листопада 2022 року в Женеві на 14-му засіданні Конференції Договірних Сторін Конвенції про водно-болотні угіддя, що мають міжнародне значення (Рамсарська конвенція), з ініціативи України та 35 держав-співавторів, ухвалено резолюцію “Відповідь Рамсарської конвенції на надзвичайну ситуацію в екологічній сфері України, пов’язану з руйнуванням водно-болотних угідь міжнародного значення внаслідок російської агресії”.

Зазначена резолюція стала першим рішенням міжнародного природоохоронного органу з комплексного реагування на загрозу екологічній ситуації України через російську агресію. Символічно й те, що Рамсарська конвенція, якій виповнюється 51 рік, свого часу була першою глобальною угодою з охорони та збереження природних ресурсів. Нині вона охоплює всі аспекти збереження та збалансованого використання водно-болотних екосистем, важливих для збереження біологічного різноманіття та забезпечення існування людини. Конвенція запроваджує критерії, на підставі яких визначаються так звані рамсарські об’єкти, або водно-болотні угіддя міжнародного значення, що вносяться до Рамсарського списку на основі їх унікальності чи для збереження певних видів тварин та рослин. На території України містяться 50 водно-болотних угідь, офіційно визнаних Рамсарською конвенцією.

Схвалена резолюція містить низку важливих положень, які, серед іншого:

визнають негативні наслідки збройної агресії рф для навколишнього природного середовища України, зокрема в контексті руйнування 16 рамсарських об’єктів та загрози 15 водно-болотним угіддям, у тому числі на територіях під тимчасовим російським контролем;

фіксують ексклюзивне суверенне право України захищати, управляти і раціонально використовувати свої рамсарські об’єкти в межах міжнародно визнаних кордонів;

містять заклик до рф вивести війська та припинити агресію проти України, в тому числі руйнування відповідних природних об’єктів;

створюють рамки для комплексного розгляду і реагування на екологічні проблеми, викликані знищенням державою-агресором відповідних заповідних територій України;

запроваджують механізм оцінки екологічного стану постраждалих водно-болотних угідь і надання ефективної міжнародної допомоги для їх відновлення.

На додачу, до резолюції вдалося включити положення, що обмежує членські права російської Федерації, зокрема закликає сторони Конвенції брати до уваги факт агресії рф проти України та порушення нею міжнародного права при ухваленні рішень щодо призначення представників рф на керівні посади, а також при запрошенні на заходи під егідою Рамсарської конвенції.

Особливості процесу

Слід зазначити, що Рамсарська конвенція — переважно консенсусний орган, за 51-річну історію якого держави-учасниці голосували тільки двічі. За підсумками голосування Конференція схвалила ініційований Україною проєкт переважною більшістю голосів (за — 50 країн, серед яких не лише традиційні партнери з євроатлантичної спільноти, а й такі країни як Японія, Республіка Корея, Уругвай, Чилі, Коста-Ріка, Еквадор, Колумбія, Гватемала, Мексика, Перу, Кабо-Верде, Ямайка і, власне, та сама Сент-Люсія, з якої почалося головування та яка своєю підтримкою резолюції задала тон подальшому голосуванню), утрималися — 47, у тому числі Іран, проти проголосували сім (Венесуела, Болівія, Китай, Куба, КНДР, Нікарагуа, рф).

Досвід просування цієї резолюції вказує принаймні на чотири важливих моменти, які слід брати до уваги в подальшій роботі:

принципова неоднорідність аудиторії, з якою доводиться працювати в рамках технічних органів, що ним є Рамсарська конвенція, коли делегати часто обмежені вузькопрофільними міркуваннями і досить важко корелюють власні підходи із загальнополітичними національними позиціями своїх держав;

відсутність усталених процедур прийняття рішень у разі винесення питання на голосування (чого лише варта неспроможність Секретаріату та делегатів належним чином використати електронну систему голосування);

досить часто нескооперованість Секретаріату Рамсарської конвенції, що обумовлена, з одного боку, намаганням зберегти формальну нейтральність при розгляді питання, навіть коли йдеться про проблематику, яка безпосередньо охоплюється сферою Конвенції, а з іншого — недостатньою підготовленістю до вирішення нестандартних процедурних та субстантивних питань;

значні часові рамки, потрібні для узгодження спільної позиції навіть із країнами-партнерами.

Резолюція 14-ї конференції сторін Рамсарської конвенції стала ще однією ланкою послідовних заходів України, спрямованих на ізоляцію рф у рамках міжнародних організацій та конвенційних органів, розміщених у Женеві, і продемонструвала вразливість її позицій та відсутність значущої підтримки.

Мітельшпіль — перший крок зроблено. Що далі

Перший крок зроблено, проте важливо, щоб резолюція не залишилася лише красивим політичним документом і фіксацією нинішнього стану справ — своєрідною річчю у собі.

Як уже зазначалося, крім загальних положень, які всебічно засуджують руйнування російськими окупантами рамсарських угідь в Україні, резолюція також містить низку важливих положень щодо оцінки завданої шкоди та відповідних заходів із відновлення заповідних територій. У цьому контексті важливо розпочати якнайшвидшу практичну реалізацію зазначеної резолюції. Для цього знадобляться спільні скоординовані дії української сторони і країн-партнерів. Важливо також налагодити ефективну взаємодію безпосередньо із Секретаріатом Рамсарської конвенції. Кінцевою метою такої співпраці має бути ефективне практичне рішення щодо екологічної оцінки шкоди, завданої рф Україні та європейському регіону, й надання ефективної міжнародної допомоги для відновлення заповідних територій, а також послідовний план імплементації такого рішення.

У практичному плані, заходи з реалізації зазначених положень української резолюції мають включати три такі початкові дії:

формальну нотифікацію Секретаріату Рамсарської конвенції в рамках Статті 3.2 щодо змін екологічного характеру водно-болотних угідь, спричинених військовою агресією рф;

запит до Секретаріату Рамсарської конвенції щодо включення зазначених природоохоронних об’єктів, відповідно до резолюції 5.4 V засідання Конференції Договірних Сторін, до так званого Списку Монтрьо, що становить собою реєстр міжнародних угідь, які потребують першочергової уваги, з погляду реагування на зміни їх екологічного характеру;

запит щодо запуску так званої Дорадчої місії в рамках Рамсарської конвенції, відповідно до резолюції 4.7 IV засідання Конференції Договірних Сторін, для збирання інформації про руйнування заповідних угідь внаслідок російської агресії та визначення можливих заходів із їх відновлення.

Мобілізація відповідних ресурсів та початок Україною перелічених дій у стислі терміни стане запорукою подальшої ефективної реалізації практичних заходів із відновлення відповідних заповідних територій після їх визволення від російських загарбників.

Ендшпіль — перехоплюємо ініціативу і граємо партію до кінця

Маємо також розвинути й поширити прецедент, створений Рамсаром, і на інші природоохоронні конвенції та механізми. Перспективними у зв’язку з цим видаються принаймні такі інструменти:

Конвенція про оцінку впливу на навколишнє середовище у транскордонному контексті (Конвенція Еспоо) від 25 лютого 1991 р.

Конвенція про транскордонне забруднення повітря на великі відстані від 9 листопада 1979 р.; та її протоколи.

Конвенція про транскордонний вплив промислових аварій від 17 березня 1992 р.

Конвенція про охорону біологічного різноманіття від 5 червня 1992 року тощо.

Відповідний механізм, апробований у рамках Рамсарської конвенції, міг би також стати прототипом більш глобального механізму оцінки екологічних збитків, завданих агресією рф проти України, зокрема в контексті створення під егідою Генеральної асамблеї ООН незалежної комісії або моніторингової місії ЮНЕП із розслідування шкоди, заподіяної довкіллю України.

Важливим елементом ухваленої в рамках Рамсарської конвенції резолюції є також те, що документ чітко визнає негативні наслідки збройної агресії рф для навколишнього природного середовища України, а це може стати відправною точкою при підготовці відповідних міжнародних судових позовів до рф у зв’язку зі спричиненим країною-агресором екоцидом.

Завданням української сторони на сьогодні є повне й ефективне задіяння механізмів екологічної дипломатії — як тих, що існують у системі Міндовкілля, так і тих, які може забезпечити МЗС, зокрема в контексті залучення дипломатичних представництв України за кордоном до міжнародного переговорного процесу за тими чи іншими напрямами.

Досвід переговорів і взаємодії навіть із найближчими партнерами під час підготовки української резолюції в рамках Рамсарської конвенції, але й не лише її, свідчить про вимогу сьогодення позиціювати Україну як активного учасника, ініціатора й бажано координатора співпраці з актуальних питань, що стоять на міжнародному екологічному порядку денному. При цьому, щоб бути почутими, маємо донести до міжнародної екологічної спільноти світоглядну новизну відповідних підходів, яка б претендувала на глобальну позицію.

Матеріал відображає особисті погляди автора. Редакція не несе відповідальності за зміст матеріалу.

Олександр КАПУСТІН, заступник постійного представника України при відділенні ООН та інших міжнародних організаціях у Женеві

Додати коментар

Користувач:
email:

Новини

09:00 - Впервые с начала полномасштабной войны вырос спрос на ипотечные кредиты
09:00 - “Нова Пошта” летить в ЄС
09:00 - Кульгаві єдинороги. За рік мільярдери-стартапери збідніли вдвічі — на рекордні $100 млрд. Хто вони
08:05 - Ольга Стефанішина: “Нам треба вже зараз закладати фундамент для тієї країни, якою Україна буде завжди”
08:05 - Естонський прецедент: як Таллінн першим у світі готується до конфіскації активів рф
08:05 - российский миллиардер Дерипаска нанял экс-агента ФБР, чтобы найти компромат на другого росмиллиардера Потанина
08:05 - Підвішений спадок. Судова війна за частку Ігоря Єремеєва у групі “Континіум” спалахнула з новою силою
07:10 - Оперативна інформація Генерального Штабу Збройних Сил України станом на 06:00 31.01.2023 щодо російського вторгнення
22:55 - У Ахметова утверждают, что на прошлой неделе у жителей Киева эектроэнергия была в среднем 80% времени
22:50 - «Зважене спільне рішення Генерального Штабу, міністерств та відомств і українського бізнесу»: Уряд затвердив новий порядок бронювання військовозобов’язаних
22:50 - Маркіян Дмитрасевич: Аби деблокувати роботу зернового коридору, потрібна відповідна реакція усього цивілізованого світу
22:50 - Ігор Клименко провів зустріч із Послом Німеччини в Україні Анкою Фельдгузен
22:50 - Роз'яснення ПФУ: Які пільги на оплату комунальних послуг передбачені для вдови загиблого військовослужбовця?
22:50 - Презентовано результати та напрацювання Секторальної робочої групи «Молодь та спорт» плану відновлення України
22:50 - Французький письменник презентує документальний фільм про Україну до річниці повномасштабного вторгнення
20:45 - Оперативна інформація Генерального Штабу Збройних Сил України станом на 18:00 30.01.2023 щодо російського вторгнення
20:45 - Держкомтелерадіо: Українська книга перетинає кордони
20:45 - 30 січня: Ситуація в енергетиці
20:45 - Держенергоефективності: Бізнесу необхідно впроваджувати енергоменеджмент та енергоефективні технології
20:45 - Тарас Висоцький розповів, як Мінагрополітики сприяє підтримці агросектору в забезпеченні електроенергією
20:45 - Відправка посилок за кордон через Укрпошту: як це зробити?
20:45 - МОЗ роз’яснює, чи можливо оформити довідку про інвалідність у випадку виїзду за кордон
20:45 - Запущено пілотний проект мобільних бригад вакцинації проти COVID-19 у восьми областях України
20:45 - Нацуніверситет охорони здоров’я України ім. П. Л. Шупика має стати флагманом медичної освіти, науки та якісної професійної аналітики, – Віктор Ляшко
19:15 - Картонного Найема во главе Агентства восстановления подперли уже вторым специалистом по распилу из “Укравтодора”
18:40 - «Зернова ініціатива»: за тиждень 18 суден експортували 664 тисячі тонн продовольства з портів Одеси
18:40 - Громада Балаклії отримала «мобільний ЦНАП»
18:40 - Енергетики Чернігівщини отримали 7 тонн обладнання для відновлення електропостачання в області
18:40 - МКІП підтримало ініціативу відзначення Дня дитячої книги
18:20 - “Зерновая инициатива”: сохраняется критически низкий показатель выхода судов из украинских портов


Більше новин

ВалютаКурс
Австралійський долар25.8961
Канадський долар27.4405
Юань Женьміньбі5.4171
Чеська крона1.6712
Данська крона5.3608
Гонконгівський долар4.6675
Форинт0.101953
Індійська рупія0.44863
Рупія0.0024417
Новий ізраїльський шекель10.5428
Єна0.28118
Теньге0.079547
Вона0.029793
Мексиканське песо1.9469
Молдовський лей1.9499
Новозеландський долар23.7476
Норвезька крона3.6947
Російський рубль0.52053
Сінгапурський долар27.8618
Ренд2.111
Шведська крона3.54
Швейцарський франк39.7096
Єгипетський фунт1.2175
Фунт стерлінгів45.3176
Долар США36.5686
Білоруський рубль13.2919
Азербайджанський манат21.554
Румунський лей8.1294
Турецька ліра1.9443
СПЗ (спеціальні права запозичення)49.449
Болгарський лев20.3328
Євро39.8762
Злотий8.4667
Алжирський динар0.2662
Така0.35078
Вірменський драм0.092915
Домініканське песо0.65264
Іранський ріал0.00087068
Іракський динар0.025047
Сом0.4268
Ліванський фунт0.024258
Лівійський динар7.573
Малайзійський ринггіт8.3035
Марокканський дирхам3.4993
Пакистанська рупія0.16151
Саудівський ріял9.7311
Донг0.0015474
Бат1.05907
Дирхам ОАЕ9.9569
Туніський динар11.7456
Узбецький сум0.0032576
Новий тайванський долар1.18988
Туркменський новий манат10.4482
Сербський динар0.33288
Сомоні3.5843
Ларі13.5605
Бразильський реал6.9267
Золото70439.9
Срібло866.26
Платина37232.69
Паладій59549.41

Курси валют, встановлені НБУ на: 31.01.2023

ТікерOpenMaxMinCloseVolume
204150931.49931.49931.49931.4914903.84
225668987.01987.01987.01987.01286232.90
2262601057.721057.721057.721057.7219038.96
VERES1471471471473969.00

Дані за 30.01.2023