Інформаційна довідка щодо розвитку фондового ринку України протягом січня-листопада 2020 року

19.01 00:19 | Fin.Org.UA

Реєстрація випуску цінних паперів

 

Загальний обсяг випусків емісійних цінних паперів, зареєстрованих Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку у січні-листопаді 2020 року, становив 99,7 млрд грн, що більше на 2,6 млрд грн порівняно з відповідним періодом 2019 року (97,1 млрд грн).

Протягом січня-листопада 2020 року Комісією зареєстровано 62 випусків акцій на суму майже 29 млрд грн (таблиця 1). Порівняно з аналогічним періодом 2019 року обсяг зареєстрованих випусків акцій зменшився на 33,7 млрд грн.

 

Таблиця 1. Обсяг та кількість випусків акцій, зареєстрованих Комісією протягом січня-листопада 2020 року

Період

Обсяг випуску акцій, млн грн

Кількість випусків, шт

Січень

145,91

8

Лютий

59,00

1

Березень

618,22

4

Квітень

132,88

3

Травень

2 249,15

6

Червень

58,24

4

Липень

6 724,66

11

Серпень

794,26

6

Вересень

12 750,12

5

Жовтень

708,52

7

Листопад

4 757,29

7

Усього

28 998,25

62

Серед значних за обсягом випусків акцій, які суттєво вплинули на загальну структуру зареєстрованих випусків акцій у листопаді 2020 року, зареєстровано: випуски АТ «Магістральні газопроводи України» на суму 3850 млн грн та ПрАТ «Київстар» на суму 654 млн грн.

Комісією протягом січня-листопада 2020 року зареєстровано 86 випусків облігацій підприємств на суму 29,88 млрд грн (таблиця 2). Порівняно з аналогічним періодом 2019 року обсяг зареєстрованих випусків облігацій підприємств збільшився на 19,93 млрд грн

 

Таблиця 2. Обсяг та кількість випусків облігацій підприємств, зареєстрованих Комісією протягом січня-листопада 2020 року

Період

Обсяг випуску облігацій підприємств, млн грн

Кількість випусків, шт

Підприємства

(крім банків

та страхових компаній)

Банки

Страхові компанії

Загальний обсяг зареєстрованих випусків

Січень

4774,64

200,00

0,00

4974,64

24

Лютий

0,00

0,00

0,00

0,00

0

Березень

0,00

0,00

0,00

0,00

0

Квітень

5992,00

0,00

0,00

5992,00

2

Травень

3398,16

0,00

0,00

3398,16

14

Червень

13642,00

0,00

0,00

13642,00

6

Липень

341,62

0,00

0,00

341,62

7

Серпень

310,00

0,00

0,00

310,00

10

Вересень

200,00

0,00

0,00

200,00

4

Жовтень

495,55

0,00

0,00

495,55

7

Листопад

530,02

0,00

0,00

530,02

12

Усього

29683,99

200,00

0,00

29883,99

86

 

Протягом січня-листопада 2020 року обсяг випусків облігацій місцевих позик становив 3.5 млрд грн, що на 2,9 млрд грн більше порівняно з даними за аналогічний період 2019 року.

 

Реєстрація випусків цінних паперів інститутів спільного інвестування

 

Протягом січня-листопада 2020 року обсяг випусків інвестиційних сертифікатів пайових інвестиційних фондів, зареєстрованих Комісією, становив 3,8 млрд грн, що менше на 1,1 млрд грн порівняно з даними за аналогічний період 2019 року.

Протягом січня-листопада 2020 року обсяг випусків акцій корпоративних інвестиційних фондів, зареєстрованих Комісією, становив 33,63 млрд грн, що більше на 14,55 млрд грн порівняно з даними за аналогічний період 2019 року.

Кількість внесених в ЄДРІСІ корпоративних інвестиційних фондів та пайових інвестиційних фондів з початку року за станом на 30.11.2020 становить 353 інститутів спільного інвестування, серед них:

323 корпоративних інвестиційних фондів;

0 пайових інвестиційних фондів

За листопад2020 року вилучено з ЄДРІСІ 2 пайових та 0 корпоративних інвестиційних фондів.

 

Діяльність організаторів торгівлі

 

Фондовий ринок характеризується, насамперед, обсягом біржової торгівлі цінними паперами.

За результатами торгів на організованому ринку протягом січня-листопада 2020року обсяг біржових контрактів з цінними паперами склав 282,56 млрд грн.

Протягом січня-листопада 2020 року порівняно з даними аналогічного періоду 2019 року обсяг біржових контрактів з цінними паперами на організаторах торгівлі збільшився на 0,7% (січень-листопад 2019 року – 280,6млрд грн).

 

 

Таблиця 3. Обсяг біржових контрактів з цінними паперами на організаторах торгівлі протягом січня-листопада 2020року, млн грн

 

УБ

ПФТС

УМВБ

ПЕРСПЕКТИВА

Усього

Січень

23,13

5804,54

0,00

16205,43

22033,10

Лютий

251,81

4996,53

0,00

9054,75

14303,09

Березень

82,93

20283,11

0,00

21591,59

41957,63

Квітень

15,48

9717,28

0,03

16995,95

26728,74

Травень

59,18

10862,93

1,41

15107,97

26031,49

Червень

13,89

11591,37

0,64

13944,87

25550,77

Липень

163,64

11901,43

0,74

14304,96

26370,77

Серпень

41,74

10480,21

0,61

17183,35

27705,90

Вересень

124,52

12537,79

0,98

15731,35

28394,64

Жовтень

244,46

8225,23

0,52

11317,75

19787,96

Листопад

145,76

8958,57

0,59

14591,72

23696,64

Усього

1166,53

115358,98

5,52

166029,69

282560,73

Найбільший обсяг торгів за фінансовими інструментами на організаторах торгівлі протягом зазначеного періоду зафіксовано з ОВДП – 276,98 млрд грн (98% від загального обсягу біржових контрактів на організаторах торгівлі протягом січня-листопада поточного року) (таблиця 4).

 

 

 

 

Таблиця 4. Обсяг біржових контрактів з цінними паперами на організаторах торгівлі з розподілом за видом фінансового інструменту протягом січня-листопада 2020 року, млн грн

 

Акція

Акція іноземного емітента

Акція КІФ

Державний дериватив

Інвестиційний сертифікат

Облігація внутрішніх державних позик

Облігація внутрішніх місцевих позик

Облігація зовнішніх державних позик

Облігація іноземного емітента

Облігація іноземної держави

Облігація підприємства

Опціонний сертифікат

Ф’ючерсний контракт

Усього

Січень

12,57

0,29

0,00

0,00

0,00

21793,81

0,00

25,48

0,00

0,00

200,48

0,47

0,00

22033,10

Лютий

21,94

0,71

0,00

0,00

43,43

14105,27

22,94

6,25

0,00

0,63

101,29

0,61

0,00

14303,09

Березень

290,73

0,55

0,00

0,00

0,18

41266,88

29,35

138,34

13,10

0,05

218,43

0,00

0,00

41957,63

Квітень

5,61

0,10

0,00

0,00

1,15

26697,71

0,00

15,53

5,84

0,00

2,79

0,00

0,03

26728,74

Травень

1,47

0,82

0,00

2,82

0,79

25962,21

1,54

43,31

0,00

0,00

17,11

0,00

1,41

26031,49

Червень

4,35

0,37

3,33

0,00

0,35

24826,19

587,28

58,87

0,00

0,00

18,22

51,17

0,64

25550,77

Липень

12,19

1,39

0,00

0,00

1,02

24887,47

1087,95

148,48

0,00

0,00

224,17

7,36

0,74

26370,77

Серпень

8,52

0,59

0,00

0,00

0,92

27528,82

77,54

83,62

0,00

0,19

4,85

0,16

0,69

27705,90

Вересень

49,10

0,70

0,26

0,00

1,12

27655,39

539,80

136,41

0,00

0,20

10,46

0,02

1,18

28394,64

Жовтень

136,75

0,50

0,10

0,00

0,91

18970,44

518,87

134,86

6,02

3,01

14,55

0,00

1,97

19787,96

Листопад

10,42

0,52

0,00

0,00

0,62

23284,39

199,63

186,39

0,00

0,00

7,01

0,03

7,64

23696,64

Усього

553,66

6,55

3,69

2,82

50,47

276978,58

3064,90

977,52

24,96

4,09

819,36

59,82

14,30

282560,73

На біржовому ринку протягом січня-листопада 2020 року спостерігалася консолідація торгівлі цінними паперами на двох фондових біржах «Перспектива» та «ПФТС», що становило 99,58% вартості біржових контрактів (таблиця 5).

 

 

 

Таблиця 5. Обсяг біржових контрактів на організаторах торгівлі з розподілом за видом фінансового інструменту (у розрізі організаторів торгівлі) протягом січня-листопада 2020 року, млн грн

 

Акція

Акція іноземного емітента

Акція КІФ

Державний дериватив

Інвестиційний сертифікат

Облігація внутрішніх державних позик

Облігація внутрішніх місцевих позик

Облігація зовнішніх державних позик

Облігація іноземного емітента

Облігація іноземної держави

Облігація підприємства

Опціонний сертифікат

Ф’ючерсний контракт

Загальний підсумок

УБ

154,04

6,35

0,00

0,00

7,07

834,43

0,00

117,08

5,84

0,00

32,95

0,00

8,78

1166,53

ПФТС

399,62

0,20

3,69

0,00

43,40

110668,25

2670,07

798,21

19,13

4,09

752,33

0,00

0,00

115358,98

УМВБ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5,52

5,52

ПЕРСПЕКТИВА

0,00

0,00

0,00

2,82

0,00

165475,90

394,83

62,24

0,00

0,00

34,08

59,82

0,00

166029,69

Усього

553,66

6,55

3,69

2,82

50,47

276978,58

3064,90

977,52

24,96

4,09

819,36

59,82

14,30

282560,73

Обсяг біржових контрактів з цінними паперами протягом січня-листопада 2020 року на організаторах торгівлі на вторинному ринку становив 99,9% від загального обсягу біржових контрактів протягом зазначеного періоду (таблиця 6).

 

 

 

Таблиця 6. Обсяг біржових контрактів з цінними паперами на організаторах торгівлі за видами ринку протягом січня-листопада2020року, млн грн

 

Первинний ринок

Вторинний ринок

 

 

Спотовий ринок

Усього на первинному ринку

Ринок

РЕПО

Строковий ринок

Спотовий ринок

Усього на вторинному ринку

Усього

УБ

0,00

0,00

9,80

8,78

1147,95

1166,53

1166,53

ПФТС

212,02

212,02

2004,99

0,00

113141,97

115146,97

115358,98

УМВБ

0,00

0,00

0,00

5,52

0,00

5,52

5,52

ПЕРСПЕКТИВА

0,00

0,00

49199,60

0,00

116830,09

166029,69

166029,69

Усього

212,02

212,02

51214,40

14,30

231120,01

282348,72

282560,73

 

Добавить комментарий

Автор:

Введите Код, указанный на рисунке
 
Новини

15:00 - Страховой рынок Литвы в 2020 году вырос до 955 млн. ​​евро
15:00 - Allianz приобретает итальянское страховое подразделение британской Aviva Group за 330 млн. евро
15:00 - Когда международный туризм и сектор страхования туристов вернется к допандемическому уровню? Прогноз
15:00 - НБУ готовится к дискуссиям со страховщиками на Международной Карпатской финансовой конференции во Львове
14:53 - Проєкти «Хенкель» в Україні — серед 25 найкращих корпоративних екологічних програм
14:36 - НКРЭКУ одобрила введение годовых пакетов для украинских потребителей газа
14:36 - Рынок интернет-рекламы в Украине по итогам 2020 года продемонстрировал рост на 7%
14:36 - Чтобы продать запорожский “Завод полупроводников”, “Укрэксимбанку” пришлось сбавить стартовую цену на 20%
14:00 - Транзит газу територією України знизився на чверть – до 2,9 млрд куб м
13:42 - ВТО займётся регулированием углеродных пошлин
13:42 - Власти крупнейшего металлургического региона Китая объявили о новом этапе борьбы с выбросами
13:42 - Интерпайп Виктора Пинчука открещивается от завышения цен в трубном контракте с “Нафтогазом”
13:42 - Глава украинского МИДа не против легализации двойного гражданства со странами ЕС
13:18 - Результати здійснення державного нагляду (контролю) у сфері використання та охорони земель
13:18 - Майже 20 тис. земельних ділянок зареєстрували кадастрові реєстратори Львівщини від початку цього року
13:18 - Ігор Петрашко обговорив з Послом Таджикистану ключові питання розвитку торгово-економічних відносин
13:18 - Владислав Криклій: У рамках концесії морського порту «Ольвія» до роботи в Україні залучено катарську компанію
13:18 - Ключові досягнення в цифрах за рік Міністерства закордонних справ України
13:18 - На Дніпропетровщині дали сходи майже 100% озимих
13:18 - Енергоефективність будівель має закладатися ще на початку проектування
13:00 - Иншуртех Hippo Insurance после слияния с Reinvent Technology планирует стать публичной компанией
13:00 - В Молдове запущены онлайн-инструменты для проверки расчета страховых премий ОСАГО и Зеленая карта
13:00 - Страховой рынок Австрии подвёл итоги 2020: премии 18 млрд. евро, выплаты 15,6 млрд. евро
12:54 - Распродажа рынков продлится вплоть до пакета поддержки в США
12:48 - На высокую должность в Государственной фискальной службе назначили обвиняемого в вымогательстве
12:48 - Кабмин разрешил Минобороны импортировать товары военного назначения
12:48 - Минцифры разработает смартфоны для правительственной связи
12:48 - Китайский гигант Baowu нашел партнера по развитию производства нержавейки на юге страны
11:54 - Владимир Зеленский подписал закон о конкурсах на госслужбу с правками “под Юрия Витренко”
11:54 - Суд возбудил дело о банкротстве “Обозревателя” Михаила Бродского за невыплату 300 тыс гривен Павлу Фуксу


Більше новин

ВалютаКурс
Австралійський долар21.625
Канадський долар21.954
Юань Женьміньбі4.2906
Куна4.4033
Чеська крона1.2748
Данська крона4.4925
Гонконгівський долар3.5776
Форинт0.091617
Індійська рупія0.38102
Рупія0.0019455
Новий ізраїльський шекель8.3889
Єна0.25843
Теньге0.066065
Вона0.024675
Мексиканське песо1.3318
Молдовський лей1.5798
Новозеландський долар20.1317
Норвезька крона3.2602
Російський рубль0.3766
Саудівський ріял7.3987
Сінгапурський долар20.846
Ренд1.8451
Шведська крона3.288
Швейцарський франк30.0475
Єгипетський фунт1.7682
Фунт стерлінгів38.716
Долар США27.7564
Білоруський рубль10.6428
Азербайджанський манат16.3388
Румунський лей6.8438
Турецька ліра3.726
СПЗ (спеціальні права запозичення)39.8552
Болгарський лев17.083
Євро33.4062
Злотий7.3352
Алжирський динар0.21027
Така0.32955
Вірменський драм0.052931
Іранський ріал0.00066537
Іракський динар0.019141
Сом0.32974
Ліванський фунт0.018538
Лівійський динар6.2803
Малайзійський ринггіт6.9003
Марокканський дирхам3.1262
Донг0.0012141
Бат0.92008
Дирхам ОАЕ7.6084
Туніський динар10.2938
Узбецький сум0.002655
Новий тайванський долар1.00242
Туркменський новий манат7.9845
Ганське седі4.862
Сербський динар0.28787
Сомоні2.4721
Ларі8.4173
Бразильський реал5.0745
Золото47622.77
Срібло722.33
Платина32460.83
Паладій65594.48

Курси валют, встановлені НБУ на: 05.03.2021

ТікерOpenMaxMinCloseVolume
AFLZ021010.981010.981010.981010.9845494.10
BAVL0.4950.4950.4950.4959900.00
CEEN8.58.58.58.542500.00
MHPC187.5187.5187.5187.51875.00
UNAF20620620520512310.00

Дані за 04.03.2021