Інвестиційна Група «УНІВЕР» виграла конкурс серед андеррайтерів на організацію та розміщення облігацій місцевої позики міста Харкова на 600‘000‘000 гривень (серія I)

25.05 17:53 | Fin.Org.UA

«УНІВЕР Капітал», торгівець цінними паперами з ліцензією НКЦПФР на андеррайтинг #487, переміг на конкурсі, організованому Харківською міською радою, у непростій боротьбі з іншими поважними опонентами.

Уже підписали договір андеррайтингу і готуємося до реєстрації випуску цінних паперів в уповноважених органах.

Основні параметри запланованого випуску:
1. Обсяг емісії: ₴600 млн.
2. Валюта: гривня.
3. Строк обігу: до 30.08.2023 року.
4. Ставка: облікова ставка НБУ + 5 в.п., але не менше 12% річних на кожен квартальний період.
5. Виплата купону: щоквартально.
6. Очікується, що Нацбанк включить випуск у заставний пул для отримання банками кредитів рефінансування під заставу цих облігацій.

Мета запозичення – залучення коштів для фінансування дефіциту бюджету розвитку бюджету міста Харкова, у тому числі для будівництва та реконструкції об’єктів соціально-культурного призначення, об’єктів транспортної інфраструктури, доріг та інженерних об’єктів на них, виготовлення проектно-кошторисної документації, закупівлі техніки та обладнання тощо.

І трохи неофіційно, від себе.
На мій погляд, саме в часи кризи, зростаючого безробіття, падіння економіки місцеві громади повинні брати на себе відповідальність за добробут своїх мешканців. Для цього ОТГ мають створювати замовлення для організації бізнесом нових робочих місць, відновлення інфраструктури міст та містечок, розбудови доріг та інших комунікацій.

Вітаю громаду прекрасного міста Харкова з твердим поступом у майбутнє!

 

Рішення 33 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 26.02.2020 №2002/20 "Про здійснення запозичення до бюджету міста Харкова"

Згідно зі ст.ст. 16, 74 Бюджетного кодексу України, на підставі ст.ст. 26, 70 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись Порядком здійснення місцевих запозичень, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 16.02.2011 № 110, Положенням про порядок емісії облігацій внутрішніх місцевих позик та їх обігу, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 14.06.2018 № 391, ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Харківська міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Здійснити внутрішнє запозичення до бюджету міста Харкова у формі емісії облігацій місцевої позики для фінансування дефіциту бюджету розвитку бюджету міста Харкова відповідно до умов, зазначених у п. 3 цього рішення.

2. Мета запозичення – залучення коштів для фінансування дефіциту бюджету розвитку бюджету міста Харкова, у тому числі для будівництва та реконструкції об’єктів соціально-культурного призначення, об’єктів транспортної інфраструктури, доріг та інженерних об’єктів на них, виготовлення проектно-кошторисної документації, закупівлі техніки та обладнання тощо.

3. Запозичення до бюджету міста Харкова здійснюється згідно з такими істотними умовами:

3.1. Форма здійснення запозичення – емісія облігацій внутрішньої місцевої позики.

3.2. Вид облігацій – облігації відсоткові.

3.3. Тип облігацій – облігації іменні, звичайні (незабезпечені).

3.4. Розмір запозичення (основна сума) – 1 000 000 000,0 гривень (один мільярд гривень), у тому числі:

- серія I – 600 000 000,0 гривень (шістсот мільйонів гривень);

- серія J – 400 000 000,0 гривень (чотириста мільйонів гривень).

3.5. Валюта запозичення – українська гривня.

3.6. Запозичення здійснюється строком до 3-х років.

3.7. Строк погашення основної суми боргу:

серія I – не пізніше 30 серпня 2023 року;

серія J – не пізніше 30  жовтня 2023 року.

3.8. Відсоткова ставка за користування залученими коштами визначається на рівні облікової ставки Національного банку України (що оприлюднюється на офіційному сайті Національного банку України), яка діятиме на дату початку відповідного відсоткового періоду, плюс 5 відсотків річних, але не менше 12 відсотків річних.

3.9. Сплата відсотків за користування залученими коштами здійснюється щоквартальними платежами.

3.10. Граничні витрати, пов’язані зі здійсненням запозичення до бюджету міста Харкова, у тому числі комісія та накладні витрати за запозиченням, мають становити не більше ніж 1% від загальної суми запозичення.

3.11. У випадку зміни облікової ставки Національного банку України  можливість обов’язкового викупу емітентом облігацій за ініціативою власників не передбачається.

4. Здійснити публічну пропозицію цінних паперів у процесі їх емісії без оформлення проспекту облігацій.

5. Визначити, що облігації розміщуються з можливістю дострокового погашення за власною ініціативою емітента, викупу, анулювання викуплених облігацій, прийняття рішення про відмову від розміщення облігацій, реструктуризації боргових зобов’язань.

6. Доручити Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради здійснювати передбачені чинним законодавством процедури, пов’язані з виконанням цього рішення, у зв’язку з чим надати Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради повноваження щодо:

- подання документів до Міністерства фінансів України відповідно до Порядку здійснення місцевих запозичень, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16.02.2011 № 110;

- оформлення та підписання рішення про емісію облігацій;

- оформлення публічної пропозиції облігацій;

- укладення з Національним банком України договору про обслуговування випусків цінних паперів;

- залучення до розміщення андеррайтера(-рів) за серіями;

- укладання договорів з аудитором та фондовою біржею;

- зміни дат початку та закінчення розміщення облігацій (у межах відповідного бюджетного періоду);

- затвердження результатів емісії облігацій;

- затвердження звіту про результати емісії облігацій;

- викупу облігацій у випадках, передбачених рішенням про емісію облігацій;

- дострокового закінчення розміщення облігацій (за умови, що на запланований обсяг облігацій укладено договори з першими власниками та облігації повністю оплачено);

- повернення внесків, унесених в оплату за облігації, у разі визнання емісії недійсною, або незатвердження в установлені законодавством строки результатів емісії облігацій уповноваженим органом емітента, або прийняття рішення про відмову від емісії облігацій;

- проведення дій щодо забезпечення укладення договорів з першими власниками у процесі розміщення облігацій шляхом публічної пропозиції;

- здійснення заходів щодо розкриття інформації емітента згідно з чинним законодавством;

- здійснення інших дій щодо емісії облігацій, передбачених законодавством України.

Для виконання зазначених повноважень доручити заступнику міського голови – директору Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради Таукешевій Т.Д. підписувати та надавати до відповідних органів, установ, підприємств та організацій заяви, листи, звернення, накази та інші документи, пов’язані із здійсненням запозичення, а також укладати необхідні угоди, в тому числі від імені Харківської міської ради.

7. Рішення набирає чинності за умови та з дня, наступного за днем прийняття Міністерством фінансів України рішення про погодження обсягу та умов здійснення запозичення.

8. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії Харківської міської ради та секретаря Харківської міської ради.

 

 
Міський голова                                                             Г.А. КЕРНЕС

 

 

 

Рішення 35 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 22.04.2020 №2083/20 "Про внесення змін до рішення 33 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 26.02.2020 № 2002/20 «Про здійснення запозичення до бюджету міста Харкова»"

Згідно зі ст.ст. 16, 74 Бюджетного кодексу України, на підставі ст.ст. 26, 70 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з урахуванням рішення 31 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 27.11.2019 № 1814/19 «Про бюджет міста Харкова на 2020 рік», керуючись Порядком здійснення місцевих запозичень, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 16.02.2011 № 110, Положенням про порядок емісії облігацій внутрішніх місцевих позик та їх обігу, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 14.06.2018 № 391, ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Харківська міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Внести зміни до рішення 33 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 26.02.2020 № 2002/20 «Про здійснення запозичення до бюджету міста Харкова», виклавши п. 3 у такій редакції:

«3. Запозичення до бюджету міста Харкова здійснюється згідно з такими істотними умовами:

3.1. Форма здійснення запозичення – емісія облігацій внутрішньої місцевої позики.

3.2. Вид облігацій – облігації відсоткові.

3.3. Тип облігацій – облігації іменні, звичайні (незабезпечені).

3.4. Розмір запозичення (основна сума боргу) – 1 000 000 000,0 гривень (один мільярд гривень), у тому числі:

- серія I – 600 000 000,0 гривень (шістсот мільйонів гривень);

- серія J – 400 000 000,0 гривень (чотириста мільйонів гривень).

3.5. Валюта запозичення – українська гривня.

3.6. Дати початку та закінчення розміщення облігацій:

серія I – з 22.07.2020 по 23.07.2020;

серія J – з 22.09.2020 по 23.09.2020.

3.7. Запозичення здійснюється строком до 3-х років.

3.8. Строк погашення основної суми боргу:

серія I – не пізніше 30 серпня 2023 року;

серія J – не пізніше 30  жовтня 2023 року.

3.9. Відсоткова ставка за користування залученими коштами визначається на рівні облікової ставки Національного банку України (що оприлюднюється на офіційному сайті Національного банку України), яка діятиме на дату початку відповідного відсоткового періоду, плюс 5 відсотків річних, але не менше 12 відсотків річних.

3.10. Сплата відсотків за користування залученими коштами здійснюється щоквартальними платежами.

3.11. Граничні витрати, пов’язані зі здійсненням запозичення до бюджету міста Харкова, у тому числі комісія та накладні витрати за запозиченням, мають становити не більше ніж 1% від загальної суми запозичення.

3.12. У випадку зміни облікової ставки Національного банку України  можливість обов’язкового викупу емітентом облігацій за ініціативою власників не передбачається.

3.13. Погашення місцевого боргу та сплата відсотків за користування запозиченням, а також інші витрати, пов’язані з отриманням та погашенням даного запозичення, здійснювати за рахунок коштів бюджету міста Харкова.».

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії Харківської міської ради та секретаря Харківської міської ради.

 

 
Міський голова                                                           Г.А. КЕРНЕС

Добавить комментарий

Автор:

Введите Код, указанный на рисунке
 
Новини

15:54 - Міністр охорони здоров’я Максим Степанов виступає проти закриття медичних закладів в Україні
15:54 - ДСНС попереджає щодо погіршення погодних умов та підвищення рівнів води
13:48 - Показники для послаблення протиепідемічних заходів станом на 11.07.2020
13:48 - На фабрике под Львовом зафиксировали вспышку коронавируса
13:48 - Совет НБУ утвердит Основные принципы денежно-кредитной политики в сентябре
13:48 - Минэнерго отчиталось о погашении задолженности перед шахтерами
13:00 - 15 бюджетів України за два змішувачи, кран та фітинги
12:54 - В Украине 332 больницы оказались на грани существования
12:54 - Профильный вице-премьер: Донбасс вернется к Украине через 25 лет
12:00 - Крупнейший подрядчик “Укравтодора” получил еще 660 млн гривен на ремонт дороги в Кривой Рог
11:42 - Оперативна інформація щодо ліквідації наслідків негоди в Україні
11:42 - Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV
11:06 - Рост цен сдерживает слабый спрос со стороны населения
11:06 - Трубопровод “Газпрома” в Турцию простаивает второй месяц из-за отсутствия спроса
10:12 - Томаш Фиала поражен некомпетентностью министра Олега Бахматюка
10:12 - НБУ покидает один из членов команды Якова Смолия
09:36 - Коментар МЗС України щодо відносин з Грузією
09:36 - Локалізовано пожежу сухої трави та лісового масиву на території Новоайдарського району Луганської області
09:18 - Доля безналичных расчетов в Украине продолжает уверенно расти
09:18 - Офис генпрокурора завел 4 дела против Петра Порошенко по обращению Игоря Коломойского
09:18 - Наш менеджмент умирает, но это хорошо
08:24 - Натянуть сову на глобус. Что не так с предложением Хомчака по численности нашей армии
08:24 - “Метинвест” Рината Ахметова требует сохранить действующий тариф “Укрэнерго” на передачу электроэнергии
08:24 - Две правды президента. Как Медведчук отчитал Зеленского за “российское финансирование”
23:23 - Інформація про рішення АМКУ
23:22 - Дар’я Чередніченко: вдосконалення механізму контролю за концентраціями – зосередження уваги на українських ринках, імплементація Угоди з ЄС та розширення процесуальних прав учасників
23:22 - АМКУ оштрафував компанію «Екофарм» на 3,2 млн грн за поширення неправдивої інформації про ліки від COVID-19
23:08 - До уваги АРМА та тих, хто планує брати участь у конкурсі з пошуку управителя для Українського Медіа Холдингу
23:08 - Огляд діяльності ПФТС, червень 2020 року
23:06 - Медіація завершена: Робота вугільних об’єднань буде відновлена разом із постачанням українського вугілля на «Центренерго»


Більше новин

ВалютаКурс
Австралійський долар18.7131
Канадський долар19.8195
Юань Женьмiньбi3.8492
Куна4.0338
Чеська крона1.1389
Данська крона4.0814
Гонконгівський долар3.4771
Форинт0.085967
Індійська рупія0.35835
Рупія0.0018656
Новий ізраїльський шекель7.7948
Єна0.25236
Теньге0.065358
Вона0.022374
Мексиканське песо1.1849
Молдовський лей1.5675
Новозеландський долар17.6944
Норвезька крона2.8384
Російський рубль0.37928
Саудівський рiял7.1851
Сінгапурський долар19.3554
Ренд1.5932
Шведська крона2.9237
Швейцарський франк28.6099
Єгипетський фунт1.6855
Фунт стерлінгів33.9495
Долар США26.9505
Бiлоруський рубль11.1122
Азербайджанський манат15.8114
Румунський лей6.277
Турецька ліра3.9254
СПЗ (спеціальні права запозичення)37.2918
Болгарський лев15.5424
Євро30.3988
Злотий6.7981
Алжирський динар0.20646
Така0.31429
Вірменський драм0.055286
Іранський ріал0.00063494
Іракський динар0.02241
Сом0.35094
Ліванський фунт0.01769
Лівійський динар18.9913
Малайзійський ринггіт6.2277
Марокканський дирхам2.7423
Донг0.0011492
Бат0.86255
Дирхам ОАЕ7.2602
Туніський динар9.3348
Узбецький сум0.0026213
Новий тайванський долар0.90243
Туркменський новий манат7.6193
Ганське седі4.6098
Сербський динар0.25401
Сомоні2.587
Ларі8.7255
Бразильський реал4.8948
Золото48734.05
Срiбло504.11
Платина22492.89
Паладiй52326.28

Курси валют, встановлені НБУ на: 13.07.2020

ТікерOpenMaxMinCloseVolume
CEEN5.55.55.55.516500.00
MHPC186.5186.7182186.746569.00

Дані за 10.07.2020