Стан міжнародних резервів та ліквідність в іноземній валюті

19.04.2014 17:41 | Fin.Org.UA

Додатково: Стан міжнародних резервів та ліквідність в іноземній валюті в 2014 р.

 

Місяць

Рік

Березень

2014

Валюта

Од. виміру

Дол. США

Мільйон

  1.              Офіційні резервні активи та інші валютні активи в іноземній валюті

млн. дол. США

А. Офіційні резервні активи

15085.53

(1) Резерви в іноземній валюті (в конвертованих іноземних валютах)

13300.18

(а) Цінні папери

10754.24

В т.ч. емітентів, чий центральний апарат розташований в країні, що надає звітність, з відділеннями та філіалами, розташованими поза межами цієї країни

 

(б) Всього валюти та депозитів:

2545.94

(i)            в інших центральних банках, Банку міжнародних розрахунків та МВФ

402.45

(ii)в банках, чий центральний апарат розташований в країні, що надає звітність

 

в т.ч. розташованих за кордоном

 

(iii)в банках, чий центральний апарат розташований поза межами країни, що надає звітність

2 143.49

в т.ч. розташованих в країні, що надає звітність

 

(2) Резервна позиція в МВФ

0.03

(3) СПЗ

16.06

(4) Золото (в т.ч. депозити та, у разі необхідності, контракти "своп")

1 769.26

-в тройських унціях (млн.)

1.37

(5) Інші резервні активи (зазначити)

 

-похідні фінансові інструменти

 

-&позики небанківським установам-нерезидентам

 

-         інші

 

Б. Інші активи в іноземній валюті (зазначити)

314.35

-Цінні папери, що не включаються в офіційні резервні активи

229.67

-         Депозити, що не включаються в офіційні резервні активи

0.06

-Позики, що не включаються в офіційні резервні активи

 

-Похідні фінансові інструменти, що не включаються в офіційні резервні активи

 

-Золото, що не включається в офіційні резервні активи

6.35

-         Інші

78.27

 

  1.            Передбачені (predetermined) короткострокові чисті витрати активів в іноземній валюті

 

 

Всього

Строки реалізації угод (залишкові)

До 1 місяця

Від 1 до 3 місяців

Від 3 місяців до 1 року

  1.    Позики в іноземній валюті, цінні папери та депозити

-6 572.26

-215.85

-3 738.09

-2 618.32

-              Виплати (-)

Основна сума

-5 258.24

-162.74

-3 281.52

-1 813.98

Відсотки

-1 318.15

-53.11

-460.51

-804.53

-              Надходження (+)

Основна сума

3.70

0.00

3.70

0.00

Відсотки

0.43

0.00

0.24

0.19

  1.    Сукупні обсяги коротких та довгих позицій зафорвардними та ф'ючерс-ними контрактами відноснонаціональної валюти (включаючи форвардну частинувалютних свопів)

 

 

 

 

(а) короткі позиції (-)

 

 

 

 

(б) довгі позиції (+)

 

 

 

 

  1.    Інше (зазначити)

 

 

 

 

-                Виплати, що мають відношення до операцій репо (-)

 

 

 

 

-                Надходження, що мають відношення до зворотнихоперацій репо (+)

 

 

 

 

-                Комерційні кредити (-)

 

 

 

 

-                Комерційні кредити (+)

 

 

 

 

-                Інша кредиторська заборгованість (-)

 

 

 

 

-                Інша дебіторська заборгованість (+)

 

 

 

 

 

  1.          Умовні короткострокові чисті витрати активів в іноземній валюті

 

 

Всього

Строки реалізації угод (у разі необхідності, залишкові)

До 1 місяця

Від 1 до 3

місяців

Від 3 місяців до 1 року

  1.    Умовні зобов'язання в іноземній валюті

-3.03

-3.03

0.00

0.00

(а) Забезпечені гарантії за борговими зобов’язаннями із строком погашення до 1 року

-3.03

-3.03

0.00

0.00

(б) Інші умовні зобов'язання

 

 

 

 

  1.    Цінні папери в іноземній валюті, емітовані із включеними опціонами (облігації із правом дострокового погашення)

 

 

 

 

  1.    Невикористані безумовні кредитні лінії, отримані від:

 

 

 

 

(а) інших органів грошово-кредитного регулювання, Банку міжнародних розрахунків, МВФ та інших міжнародних організацій

 

 

 

 

-      інших органів грошово-кредитного регулювання (+);

 

 

 

 

-      Банку міжнародних розрахунків (+);

 

 

 

 

-      МВФ (+)

 

 

 

 

-      інших міжнародних організацій (+)

 

 

 

 

(б) банків та інших фінансових установ, чиї центральні апарати розташовані в країні, що надає звітність (+)

 

 

 

 

(в) банків та інших фінансових установ, центральний апарат яких розташований поза межами країни, що надає звітність (+)

 

 

 

 

4.Невикористані безумовні кредитні лінії, надані:

 

 

 

 

(а) іншим органам грошово-кредитного регулювання, Банку міжнародних розрахунків, МВФ та іншим міжнародним організаціям

 

 

 

 

-      іншим органам грошово-кредитного регулювання (-);

 

 

 

 

-      Банку міжнародних розрахунків (-);

 

 

 

 

-      МВФ (-)

 

 

 

 

-      іншим міжнародним організаціям (-)

 

 

 

 

(б) банкам та іншим фінансовим установам, чиї центральні апарати розташовані в країні, що надає звітність (-)

 

 

 

 

(в) банкам та іншим фінансовим установам, центральний апарат яких розташований поза межами країни, що надає звітність (-)

 

 

 

 

5.Сукупні короткі та довгі позиції за опціонними контрактами в іноземній валюті відносно національної валюти0

 

 

 

 

(а) Короткі позиції

 

 

 

 

(i)  придбані опціони "пут"

 

 

 

 

(ii) продані опціони "колл"

 

 

 

 

(б) Довгі позиції

 

 

 

 

(i)  придбані опціони "колл"

 

 

 

 

(ii) продані опціони "пут"

 

 

 

 

ДОВІДКОВО: опціони "при грошах"

 

 

 

 

(1)  За поточними курсами обміну валют

 

 

 

 

(а) коротка позиція

 

 

 

 

(б) довга позиція

 

 

 

 

(2)  +5% (зменшення суми на 5%)

 

 

 

 

(а) коротка позиція

 

 

 

 

(б) довга позиція

 

 

 

 

(3)  –5% (збільшення суми на 5%)

 

 

 

 

(а) коротка позиція

 

 

 

 

(б) довга позиція

 

 

 

 

(4)  +10% (зменшення суми на 10%)

 

 

 

 

(а) коротка позиція

 

 

 

 

(б) довга позиція

 

 

 

 

(5)  –10% (збільшення суми на 10%)

 

 

 

 

(а) коротка позиція

 

 

 

 

(б) довга позиція

 

 

 

 

(6)  інше (зазначити)

 

 

 

 

 

  1.           Довідкові статті

 

(1)       Інформація надається згідно з встановленою періодичністю та у визначені строки:

 

(а)     Короткостроковий борг в національній валюті, індексований до курсу обміну валют

 

(б)     Фінансові інструменти в іноземній валюті, розрахунки за якими відбуваються в іншій формі (наприклад, в національній валюті)

 

-      похідні фінансові інструменти (форвардні, ф'ючерсні та опціонні контракти)

 

-      короткі позиції

 

-      довгі позиції

 

-       інші інструменти

 

(в)     Активи, надані під заставу

 

-      включені в резервні активи

 

-      включені в інші активи в іноземній валюті

 

(г)      Кредитні операції з використанням цінних паперів та операції репо

 

-      цінні папери, надані іншій стороні за кредитними операціями та операціями репо та включенідо розділу І

 

-      цінні папери, надані іншій стороні за кредитними операціями та операціями репо, але невключені до розділу І

 

-      цінні папери, отримані за кредитними операціями та операціями репо та включені до розділу І

 

-      цінні папери, отримані за кредитними операціями, але не включені до розділу І

 

(д)     Активи у формі похідних фінансових інструментів (чиста вартість та поточна вартість з урахуванням поточної ринкової ціни на ці інструменти)

 

-      форвардні контракти

 

-      ф’ючерсні контракти

 

-      контракти "своп"

 

-      опціонні контракти

 

-      інші

 

(е)     Похідні фінансові інструменти (форвардні, ф'ючерсні та опціонні контракти) із залишковим строком реалізації більше одного року

 

-      сукупні обсяги коротких та довгих позицій за форвардними та ф'ючерсними контрактами в іноземній валюті відносно національної валюти (у тому числі форвардна частина валютного контракту "своп")

 

(а) короткі позиції (-)

 

(б) довгі позиції (+)

 

-      сукупні обсяги коротких та довгих позицій за опціонними контрактами в іноземній валюті відносно національної валюти

 

(а) короткі позиції

 

(i)  придбані опціони "пут"

 

(ii) продані опціони "колл"

 

(б)  довгі позиції

 

(i)  придбані опціони "колл"

 

(ii) продані опціони "пут"

 

(1)       Інформація, що надається хоча б один раз на рік:

 

(а)  валютна структура резервів (за групами валют)

 

-      валюти, що входять до складу СПЗ

 

-      валюти, що не входять до складу СПЗ

 

-      за окремими валютами (факультативно)

Ці дані мають бути представлені в «Примітках по країні»

 

Добавить комментарий

Автор:

Введите Код, указанный на рисунке
 
Новини

15:18 - Замглавы ФГВФЛ С.Рекрут: мы рассчитываем вернуть себе статус партнера банковской системы
15:18 - Альгирдас Шемета: “Я бы использовал реформу ГФС для обновления кадров”
15:18 - Арсен Аваков: “Я президенту в глаза сказал: я не против вас, но буду выступать против фальсификаций на выборах”
15:18 -  Свободная головоломка
15:18 - “Сетка” Мадуро
14:24 - Дело о незаконном обогащении министра инфраструктуры передано в суд
14:24 - Беларусь увеличила реэкспорт российского угля в Украину в 980 раз
13:30 - Завершен пилотный проект по введению электронной гривни
12:36 - НБУ пытается отсудить выданное обанкротившимся банкам рефинансирование на 37 млрд гривен
12:36 - Налоговая “легализовала” почти 100 тысяч работников горнолыжных курортов
11:54 - Ситуація в контрольних пунктах в’їзду-виїзду в районі проведення операції Об’єднаних сил
11:54 - Європейський інвестиційний банк готовий долучитися до проектів, спрямованих на допомогу Приазов'ю
11:54 - Мінімальна зарплата в Україні за останні роки зросла втричі, – Володимир Гройсман
11:42 - Прокуратура Австрии расследует отмывание 400 млн долларов из украинских банков
11:42 - Новость об экстрадиции Дмитрия Фирташа оказалась двухлетней давности
10:48 - Активы банка-банкрота Вадима Новинского окончательно продали
10:48 - Энергохолдинг Рината Ахметова судится за торговую марку с производителем смартфонов Blackberry
09:54 - “Нафтогаз” засекретил аудит “Укрнафты”, которой рулит Игорь Коломойский
09:54 - Украина обсуждает новую программу кредитования под гарантии Всемирного банка
09:00 - Правительство придумало, как сократить спрос на топовые специальности в высшей школе
09:00 - НБУ анонсировал ликвидацию еще одного банка, отмывавшего деньги для Виктора Януковича
02:54 - Фундаментальный анализ рынка Forex - Эксперты Freshforex: Позитивная статистика для евро
02:54 - Фундаментальный анализ рынка Forex - Эксперты Freshforex: Инвесторы верят Т. Мэй
02:54 - Фундаментальный анализ рынка Forex - Эксперты Freshforex: Почему важен индекс страха VIX?
22:48 - President honored memory of the victims of struggle and martyrdom of Polish and other nations in Poland
22:48 - President in Lublin thanked the Ukrainian community for support: Ukraine mobilizes the world to liberate our land
21:42 - Україна мобілізує світ для звільнення нашої землі – Президент у Любліні подякував за підтримку українській громаді
21:00 - Проект постанови Кабінету Міністрів України
21:00 - Проект постанови Кабінету Міністрів України
20:00 - Ми розраховуємо на посилення тиску світового співтовариства на Росію задля миру в Україні – Президент


Більше новин

ТікерOpenMaxMinCloseVolume
BAVL0.29990.31890.29990.3189378966.00
CEEN15.43515.89714.60614.999650230.80
DNON196.5196.5196.5196.549125.00
DOEN2123.82123.5144844.30
HGAZ37503750375037503750.00
IFGRUS3027.33027.33027.33027.36054.60
KUBI4852445217420.00
KVBZ11.2611.4811.1511.4831462.00
LUAZ0.01350.01350.01350.0135540.00
SHCHZ0.50.50.50.590000.00
TATM14.49514.49514.314.4512984.20
UNAF102106.999105280201.00
USCB0.05690.05880.0550.05883912.00
UTLM0.140.140.140.1432200.00

Дані за 15.06.2018