Стан міжнародних резервів та ліквідність в іноземній валюті

19.04.2014 17:41 | Fin.Org.UA

Додатково: Стан міжнародних резервів та ліквідність в іноземній валюті в 2014 р.

 

Місяць

Рік

Березень

2014

Валюта

Од. виміру

Дол. США

Мільйон

  1.              Офіційні резервні активи та інші валютні активи в іноземній валюті

млн. дол. США

А. Офіційні резервні активи

15085.53

(1) Резерви в іноземній валюті (в конвертованих іноземних валютах)

13300.18

(а) Цінні папери

10754.24

В т.ч. емітентів, чий центральний апарат розташований в країні, що надає звітність, з відділеннями та філіалами, розташованими поза межами цієї країни

 

(б) Всього валюти та депозитів:

2545.94

(i)            в інших центральних банках, Банку міжнародних розрахунків та МВФ

402.45

(ii)в банках, чий центральний апарат розташований в країні, що надає звітність

 

в т.ч. розташованих за кордоном

 

(iii)в банках, чий центральний апарат розташований поза межами країни, що надає звітність

2 143.49

в т.ч. розташованих в країні, що надає звітність

 

(2) Резервна позиція в МВФ

0.03

(3) СПЗ

16.06

(4) Золото (в т.ч. депозити та, у разі необхідності, контракти "своп")

1 769.26

-в тройських унціях (млн.)

1.37

(5) Інші резервні активи (зазначити)

 

-похідні фінансові інструменти

 

-&позики небанківським установам-нерезидентам

 

-         інші

 

Б. Інші активи в іноземній валюті (зазначити)

314.35

-Цінні папери, що не включаються в офіційні резервні активи

229.67

-         Депозити, що не включаються в офіційні резервні активи

0.06

-Позики, що не включаються в офіційні резервні активи

 

-Похідні фінансові інструменти, що не включаються в офіційні резервні активи

 

-Золото, що не включається в офіційні резервні активи

6.35

-         Інші

78.27

 

  1.            Передбачені (predetermined) короткострокові чисті витрати активів в іноземній валюті

 

 

Всього

Строки реалізації угод (залишкові)

До 1 місяця

Від 1 до 3 місяців

Від 3 місяців до 1 року

  1.    Позики в іноземній валюті, цінні папери та депозити

-6 572.26

-215.85

-3 738.09

-2 618.32

-              Виплати (-)

Основна сума

-5 258.24

-162.74

-3 281.52

-1 813.98

Відсотки

-1 318.15

-53.11

-460.51

-804.53

-              Надходження (+)

Основна сума

3.70

0.00

3.70

0.00

Відсотки

0.43

0.00

0.24

0.19

  1.    Сукупні обсяги коротких та довгих позицій зафорвардними та ф'ючерс-ними контрактами відноснонаціональної валюти (включаючи форвардну частинувалютних свопів)

 

 

 

 

(а) короткі позиції (-)

 

 

 

 

(б) довгі позиції (+)

 

 

 

 

  1.    Інше (зазначити)

 

 

 

 

-                Виплати, що мають відношення до операцій репо (-)

 

 

 

 

-                Надходження, що мають відношення до зворотнихоперацій репо (+)

 

 

 

 

-                Комерційні кредити (-)

 

 

 

 

-                Комерційні кредити (+)

 

 

 

 

-                Інша кредиторська заборгованість (-)

 

 

 

 

-                Інша дебіторська заборгованість (+)

 

 

 

 

 

  1.          Умовні короткострокові чисті витрати активів в іноземній валюті

 

 

Всього

Строки реалізації угод (у разі необхідності, залишкові)

До 1 місяця

Від 1 до 3

місяців

Від 3 місяців до 1 року

  1.    Умовні зобов'язання в іноземній валюті

-3.03

-3.03

0.00

0.00

(а) Забезпечені гарантії за борговими зобов’язаннями із строком погашення до 1 року

-3.03

-3.03

0.00

0.00

(б) Інші умовні зобов'язання

 

 

 

 

  1.    Цінні папери в іноземній валюті, емітовані із включеними опціонами (облігації із правом дострокового погашення)

 

 

 

 

  1.    Невикористані безумовні кредитні лінії, отримані від:

 

 

 

 

(а) інших органів грошово-кредитного регулювання, Банку міжнародних розрахунків, МВФ та інших міжнародних організацій

 

 

 

 

-      інших органів грошово-кредитного регулювання (+);

 

 

 

 

-      Банку міжнародних розрахунків (+);

 

 

 

 

-      МВФ (+)

 

 

 

 

-      інших міжнародних організацій (+)

 

 

 

 

(б) банків та інших фінансових установ, чиї центральні апарати розташовані в країні, що надає звітність (+)

 

 

 

 

(в) банків та інших фінансових установ, центральний апарат яких розташований поза межами країни, що надає звітність (+)

 

 

 

 

4.Невикористані безумовні кредитні лінії, надані:

 

 

 

 

(а) іншим органам грошово-кредитного регулювання, Банку міжнародних розрахунків, МВФ та іншим міжнародним організаціям

 

 

 

 

-      іншим органам грошово-кредитного регулювання (-);

 

 

 

 

-      Банку міжнародних розрахунків (-);

 

 

 

 

-      МВФ (-)

 

 

 

 

-      іншим міжнародним організаціям (-)

 

 

 

 

(б) банкам та іншим фінансовим установам, чиї центральні апарати розташовані в країні, що надає звітність (-)

 

 

 

 

(в) банкам та іншим фінансовим установам, центральний апарат яких розташований поза межами країни, що надає звітність (-)

 

 

 

 

5.Сукупні короткі та довгі позиції за опціонними контрактами в іноземній валюті відносно національної валюти0

 

 

 

 

(а) Короткі позиції

 

 

 

 

(i)  придбані опціони "пут"

 

 

 

 

(ii) продані опціони "колл"

 

 

 

 

(б) Довгі позиції

 

 

 

 

(i)  придбані опціони "колл"

 

 

 

 

(ii) продані опціони "пут"

 

 

 

 

ДОВІДКОВО: опціони "при грошах"

 

 

 

 

(1)  За поточними курсами обміну валют

 

 

 

 

(а) коротка позиція

 

 

 

 

(б) довга позиція

 

 

 

 

(2)  +5% (зменшення суми на 5%)

 

 

 

 

(а) коротка позиція

 

 

 

 

(б) довга позиція

 

 

 

 

(3)  –5% (збільшення суми на 5%)

 

 

 

 

(а) коротка позиція

 

 

 

 

(б) довга позиція

 

 

 

 

(4)  +10% (зменшення суми на 10%)

 

 

 

 

(а) коротка позиція

 

 

 

 

(б) довга позиція

 

 

 

 

(5)  –10% (збільшення суми на 10%)

 

 

 

 

(а) коротка позиція

 

 

 

 

(б) довга позиція

 

 

 

 

(6)  інше (зазначити)

 

 

 

 

 

  1.           Довідкові статті

 

(1)       Інформація надається згідно з встановленою періодичністю та у визначені строки:

 

(а)     Короткостроковий борг в національній валюті, індексований до курсу обміну валют

 

(б)     Фінансові інструменти в іноземній валюті, розрахунки за якими відбуваються в іншій формі (наприклад, в національній валюті)

 

-      похідні фінансові інструменти (форвардні, ф'ючерсні та опціонні контракти)

 

-      короткі позиції

 

-      довгі позиції

 

-       інші інструменти

 

(в)     Активи, надані під заставу

 

-      включені в резервні активи

 

-      включені в інші активи в іноземній валюті

 

(г)      Кредитні операції з використанням цінних паперів та операції репо

 

-      цінні папери, надані іншій стороні за кредитними операціями та операціями репо та включенідо розділу І

 

-      цінні папери, надані іншій стороні за кредитними операціями та операціями репо, але невключені до розділу І

 

-      цінні папери, отримані за кредитними операціями та операціями репо та включені до розділу І

 

-      цінні папери, отримані за кредитними операціями, але не включені до розділу І

 

(д)     Активи у формі похідних фінансових інструментів (чиста вартість та поточна вартість з урахуванням поточної ринкової ціни на ці інструменти)

 

-      форвардні контракти

 

-      ф’ючерсні контракти

 

-      контракти "своп"

 

-      опціонні контракти

 

-      інші

 

(е)     Похідні фінансові інструменти (форвардні, ф'ючерсні та опціонні контракти) із залишковим строком реалізації більше одного року

 

-      сукупні обсяги коротких та довгих позицій за форвардними та ф'ючерсними контрактами в іноземній валюті відносно національної валюти (у тому числі форвардна частина валютного контракту "своп")

 

(а) короткі позиції (-)

 

(б) довгі позиції (+)

 

-      сукупні обсяги коротких та довгих позицій за опціонними контрактами в іноземній валюті відносно національної валюти

 

(а) короткі позиції

 

(i)  придбані опціони "пут"

 

(ii) продані опціони "колл"

 

(б)  довгі позиції

 

(i)  придбані опціони "колл"

 

(ii) продані опціони "пут"

 

(1)       Інформація, що надається хоча б один раз на рік:

 

(а)  валютна структура резервів (за групами валют)

 

-      валюти, що входять до складу СПЗ

 

-      валюти, що не входять до складу СПЗ

 

-      за окремими валютами (факультативно)

Ці дані мають бути представлені в «Примітках по країні»

 

Добавить комментарий

Автор:

Введите Код, указанный на рисунке
 
Новини

19:12 - Голова Держенергоефективності представив переваги енергоефективних проектів для промисловості, бюджетної сфери та кожної родини
19:12 - Посівна-2019: Аграрії засіяли цукровими буряками 200 тис. га
19:12 - Нова сонячна електростанція на Дніпропетровщині вартістю понад 200 млн євро – інвестиція в енергонезалежність України
18:30 - “Укртелеком”, за который борются Ахметов и Фирташ, отказался от выплаты дивидендов по итогам 2018 года
18:30 - МВФ обещает следить за судьбой Приватбанка
18:30 - Курси валют, встановлені НБУ на: 22.04.2019
17:36 - Энергохолдинг Ахметова официально выступает за своевременное введение нового рынка электроэнергии с 1 июля
17:36 - Счетная палата проверит аэропорты “Борисполь” и “Львов”
17:36 - Судебные процессы по Приватбанку могут длиться несколько лет
17:36 - У банка Суркисов проблемы: против него уже открыто 9 исполнительных производств
17:36 - “Укрзализныця” с 19 мая повысит ставки на использование вагонов
17:36 - НБУ готовит законопроект о платежных услугах
17:06 - Інтерв'ю Голови Національного агентства з питань державної служби Костянтина Ващенка газеті День" №72-73, (2019)
17:06 - За перший квартал Держаудитслужба виявила фінансових порушень на понад 625 млн грн
17:06 - МТОТ: Україна вивчає кращі світові практики з організації протимінної діяльності
17:06 - У Нікополі на повну потужність запрацювала найбільша сонячна електростанція України, – Дніпропетровська ОДА
17:06 - МОЗ України презентувало зміни в охороні здоров’я міжнародним партнерам
17:00 - На Дніпропетровщині розробили методичні рекомендації «Реалізація державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»
16:42 - Государственная фискальная служба доначислила предприятиям в первом квартале 11 млрд гривен налогов
16:42 - План Лещенко. Зеленский поведет в парламент “старых коррупционеров” и “котов в мешке”
16:42 - Игорь Коломойский уже украл и хочет еще отсудить больше 13,5 млрд долларов
16:42 - Запуск суточной балансировки на рынке газа снизил небалансы в 6 раз
16:42 - У Путина продумали, как нанести удар по Киеву, ему нужно 2-4 недели — генерал Игорь Романенко
16:42 - Окружной административный суд Киева вынес второе решение в пользу Коломойского по делу Приватбанка
16:42 - Антимонопольный комитет закрыл дела о недобросовестной рекламе 3G связи мобильными операторами
16:42 - Президент про важливість протистояти реваншу проросійських сил: В наступні п’ять років Путіна чекає гучний провал в Україні
16:42 - Глава держави: 21 квітня – це не привід для експериментів та жартів. Не варто експериментувати з посадою Президента
16:42 - Петро Порошенко: Головне завдання Президента України – не розсмішити Путіна, а переможно діяти, захищаючи національні інтереси країни
16:30 - Курси валют, встановлені НБУ на: 22.04.2019
15:48 - Российский импортный запрет на импорт картонно-бумажной продукции критичен лишь для производителей тары


Більше новин