Протокол наради з обговорення проєкту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Порядку ведення Реєстру морських портів України»

05.12.2019 20:30 | Міністерство інфраструктури України

4 Грудня 2019, 15:25ЗАТВЕРДЖУЮ
Генеральний директор
Директорату морського та
річкового транспорту М
іністерства інфраструктури України
__________ Олександр БАСЮК
«03» грудня 2019 року
  
ПРОТОКОЛ
наради з обговорення проєкту постанови Кабінету Міністрів України
«Про внесення змін до Порядку ведення Реєстру морських портів України»
 
 
20 листопада 2019 року                                                                           м. Київ
 
Головував: генеральний директор Директорату морського та річкового транспорту Басюк О. Г.
Присутні:
Корзун О. – заступник начальника відділу нормотворчої діяльності Юридичного департаменту Мінінфраструктури;
Іщенко В. – головний спеціаліст відділу формування нормативно-правової бази у сфері морського та річкового транспорту Департаменту реформування та функціонування морського та річкового транспорту Мінінфраструктури;
Письмак С. – начальник управління забезпечення взаємодії з органами корпоративного управління, представницьких функцій та нормотворчої діяльності Юридичного департаменту ДП «Адміністрація морських портів України»;
Лапай М. – заступник директора департаменту організації роботи портів ДП «Адміністрація морських портів України»;
Нагаєвський Д. – заступник начальника управління стратегічного планування та розвитку ДП «Адміністрація морських портів України»;
Копійка О. – радник з юридичних питань та зв’язку із громадськістю, «Бунге Україна»;
Левіцька Л. – менеджер з питань стратегічного розвитку Американської торгівельної палати в Україні;
Лубніна І. – координатор Комітету з логістики Європейської бізнес асоціації;
Марченко Т. – представник юридичної компанії «Легрант»;
Підручна К. – радник директора ТОВ «СП РИСОІЛ ТЕРМІНАЛ»;
Приймак О. – керівник представництва ТрансИнвестСервис у м. Києві;
Сізоненко Л. – представник юридичної компанії «Легрант»;
Тітаренко Т. – представник юридичної компанії «Легрант»;
Третьяков С. – радник генерального директора ТОВ СП «Нібулон»;
Шарапа М. – адвокат, юридична компанія «АГРІКА».
СЛУХАЛИ:
Басюка О., який поінформував, що Міністерство інфраструктури врахує зауваження щодо не повної відповідності пояснювальної записки тексту проєкта постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Порядку ведення Реєстру морських портів України» (далі – проєкт акта) та перегляне пояснювальну записку до проекту акта.
Одночасно повідомив про те, що пояснювальна записка буде приведена у відповідність до регламентних вимог та подана на підпис Міністру інфраструктури України, а також оприлюднена на офіційному сайті Мінінфраструктури найближчим часом.
Звернувся з пропозицією перейти до обговорення пропозицій та зауважень, наданих до проєкту акта в рамках громадського обговорення.
Шарапу М., яка зазначила про те, що необхідно зазначити хто та на підставі чого будуть вноситись відомості, зазначені в підпункті 16 пункту 3 проєкту акта.
Лапая М., який повідомив, що зазначені відомості вносить Адміністратор Реєстру на підставі відомостей, що знаходяться у віданні ДП «Адміністрація морських портів України» (далі – ДП «АМПУ»).
Шарапу М., яка запропонувала зазначити в пункті 4 проєкту акта, що інформація вноситься на підставі інформації, наданої філіалами ДП «АМПУ».
Лапая М., який повідомив, що ДП «АМПУ» не заперечує щодо доповнення пункту 4 інформацією про те хто і на якій підставі буде вносити відомості, передбачені підпунктом 16 пункту 3 проєкту акта.
Шарапу М., яка зазначила, що у разі якщо зазначені відомості будуть вноситись Адміністратором Реєстру, то Реєстр буде більш наповнений.
Тітаренко Т., повідомила, що у такому випадку відомості про гідротехнічні споруди будуть дублюватись з Реєстром гідротехнічних споруд України (далі – Реєстр ГТС).
Лапая М., зазначив, що є об’єкти, які за своїми технічними характеристиками не можуть потрапляти до Реєстру ГТС, але можуть бути у Реєстрі морських портів України.
Тітаренко Т., зазначила, що не потрібно синхронізувати Реєстр морських портів та Реєстр ГТС, а також запропонувала внести зміни в Реєстр ГТС для врегулювання процедури порядку постановки саме швартової бочки.
Копійку О., повідомила, що спочатку власник гідротехнічної споруди (далі – ГТС) зобов’язаний поставити її під нагляд ДП «Класифікаційне товариство Регістр судноплавства України», потім повинен подати інформацію до ДП «АМПУ» для включення до Реєстру ГТС. І в цьому є ризик, що після включення об’єкта в Реєстр ГТС, ДП «АМПУ» не буде здійснено постановку, наприклад, швартової бочки, з посиланням на те, що в Реєстрі морських портів відсутні відомості про  швартову бочку, як ГТС.
З точки зору зручності, то сьогодні Реєстр морських портів України достатньо обширний і ним складно користуватись.
Тітаренко Т., звернулась з пропозицією виключити підпункт 16 з проєкту акта.
Басюка О., підсумував, що є два шляхи вирішення питання: перший – конкретизувати, що відомості, зазначені в підпункті 16 пункту 3 будуть вноситись Адміністратором Реєстру на підставі, наданої інформації філіалами ДП «АМПУ» та другий – це виключити підпункт з проєкту акта.
Лапая М., запропонував, що ДП «АМПУ» здійснить аналіз та оцінку необхідності наявності зазначеного підпункту в проєкті акта та надасть результати аналізу та оцінки до Мінінфраструктури.
Басюка О., зазначив, що пункт 4 проєкту акта новий та запропонував перейти до обговорення.
Сизоненко Л., зазначила, що цей пункт несе в собі певні ознаки чи то ліцензування, чи то дозволу, по суті легітимізації діяльності портового оператора. Тобто портовий оператор має підтвердити те, що він портовий оператор подавши до ДП «АМПУ» пакет документів, в тому числі документи, що підтверджують право експлуатації інфраструктурних об’єктів, більш того, зобов’язаний повідомляти Адміністратора Реєстру протягом 30 днів про зміну будь-яких договорів.
Поінформувала, що перше, що викликає побоювання – це концепт введення контролюючого органу, в особі ДП «АМПУ» як Адміністратора Реєстру, та наділення повноваженнями перевіряти портового оператора на відповідність чи не відповідність ознакам портового оператора. А також, друге – це зобов’язання інформувати Адміністратора Реєстру про зміну договорів та у разі не інформування виключення портового оператора з Реєстру.
Лапая М., який поінформував, що ДП «АМПУ» як Адміністратор Реєстру, володіє не повною інформацією, так як є частина причалів, які знаходяться не у власності ДП «АМПУ», а у приватній власності.
Басюка О., повідомив, що Мінінфраструктури не має на меті створювати дискримінаційні норми, а також вводити дозвільні процедури. Метою є створення Реєстру – як електронної бази даних та наповнення її актуальною та достовірною інформацією.
А також зазначив, що є необхідність регулювання процедури ведення Реєстру.
Та поінформував, що пункт 4 статті 6 Закону України «Про морські порти України» містить норму, яка визначає, що провадження господарської діяльності на причалах забороняється, у разі відсутності відомостей про такі причали у Реєстрі ГТС та у Реєстрі морських портів, крім причалів, внесених в установленому законодавством порядку до Реєстру ГТС до дня набрання чинності цим Законом. А отже, провадження господарської діяльності суб’єкта господарювання не забороняється, у разі, якщо в зазначених Реєстрах є відомості про причал, на якому суб’єкти провадять свою господарську діяльність.
Шарапу М., яка повідомила, що зараз у поточній редакції проекта акта не вбачається загрози заборони діяльності портового оператора у разі відсутності інформації про нього у Реєстрі морських портів України, але норма, яка передбачає, що підставою встановлення заборони обслуговування суден і пасажирів є відсутність відомостей в Реєстрі морських портів, передбачених Порядком ведення Реєстру морських портів України, міститься у законопроєкті «Про корпоратизацію Адміністрації морських портів України». Згідно із зазначеним законопроектом така заборона може бути встановлена лише в судовому порядку.
Басюка О., який поінформував, що аналіз регуляторного впливу проєкту акта буде доопрацьовано відповідно до наповнення проєкту акта.
Підручна К., зазначила, що проєктом акта передбачається, що всі суб’єкти господарювання, які провадять свою господарську діяльність, повинні подавати відповідні відомості, передбачені пунктом 3 проєкту акта.
Лапая М., який запропонував визначити коло суб’єктів, які повинні подавати відомості.
Письмак С., яка повідомила, що необхідно визначити перелік відомостей, які вносяться подаються портовим оператором та перелік відомостей, які подаються власником морського терміналу. Адже портовий оператор одночасно може бути і власником морського терміналу, а також не завжди портовий оператор володіє інформацією про морський термінал.
Тітаренко Т., запропонувала визначити вичерпний перелік документів, як додаток до Порядку.
Басюка О., який поінформував, що проєкт акта буде доопрацьований з урахуванням наданих пропозицій та зауважень найближчим часом. Також повідомив, що введення додаткової плати за перевірку пакету документів портових операторів, що подається для внесення до Реєстру, не передбачається.
ВИРІШИЛИ:
Мінінфраструкрури
ДП «АМПУ»
1.   Переглянути пояснювальну записку до проєкту акта, з урахуванням наповнення проєкту акта.
2.   Привести проєкт акта та пакет документів у відповідність до вимог чинного Регламенту Кабінету Міністрів України.
3.   Здійснити аналіз та оцінку доцільності виключення підпункту 16 пункту 3 з проєкту акта.
4.   Визначити коло суб’єктів, які повинні подавати відомості для включення до Реєстру та визначити вичерпний перелік документів, які повинні подаватися, як додаток до проєкту акта.
5.   Розробити форму заяви, яка подається суб’єктом господарювання з метою включення відомостей до Реєстру, як додаток до проєкту акта.
6.   Доопрацювати аналіз регуляторного впливу з урахуванням вимог Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 № 308 та рішення Державної регуляторної служби України від 20.11.2019 № 484.
7.   Опрацювати пропозиції та зауваження, надані листом Асоціації «Стивідорних компаній Одеського морського порту» від 31.10.2019 № 01-31/10-19, листом Європейської Бізнес Асоціації від 13.11.2019 № 1651/2019/17, листом Асоціації «Морська Палата України» від 14.11.2019 № 125-2019, листом ТОВ СП «НІБУЛОН» від 14.11.2019 № 17809/3-19/09 та листом Американської торгівельної палати в Україні від 15.11.2019 № 19-661.
 
Термін: до 16.12.2019.
 
Протокол вела                                                                     Валентина ІЩЕНКОДобавить комментарий

Автор:

Введите Код, указанный на рисунке
 
Новини

21:30 - Почему люди глупеют и как с этим бороться
20:36 - Цьогоріч державна програма безпеки передбачає 3, 2 млрд гривень, – Владислав Криклій
20:36 - В Міністерстві інфраструктури продовжується набір у технічний офіс підтримки реформ
20:18 - Олексій Гончарук: Новий комплекс Охматдиту буде забезпечувати в 4 рази більше трансплантацій кісткового мозку — до 100 замість 25-ти
19:42 - Дело главаря террористов Романа Лягина продолжат рассматривать в Киеве: Верховный суд не стал менять его подсудность
19:42 - В 2019 году Украина импортировала угля на 2,8 млрд долларов
19:21 - Max Express внедрил процесс актуализации тарифов
19:12 - МТСБУ представило статистику продаж электронных полисов ОСАГО за 2019 год и ТОП-20 страховщиков-лидеров
18:48 - Госгеонедр предложила разрешить торговать лицензиями на добычу ископаемых
18:48 - “Укрэнерго” посадило Суркисов на голодный паек
18:48 - Украина в 2019 году увеличила выручку от экспорта электроэнергии на 14%
18:48 - Бразилия отменила спецпошлины на импорт автомобильных шин из Украины
18:48 - “Батькивщина” предлагает ограничить зарплату руководителей госпредприятий 10 минимальными зарплатами
18:12 - Українські протезисти-ортезисти лікуватимуть за міжнародними стандартсми, – Юлія Соколовська
18:12 - МОЗ: Станом на сьогодні немає жодного підтвердженого випадку нового коронавірусу 2019-nCoV в Україні
18:12 - Мінрегіон запроваджує інструмент стратегічного розвитку систем теплопостачання в Україні
18:12 - Інформаційна довідка щодо поточних питань роботи Держгеокадастру станом на початок тижня
17:54 - Топ-менеджер Рината Ахметова во главе “Укрпошты” ведет среди нардепов дурацкую агитацию
17:54 - Запасы угля на складах электростанций превысили прошлогодние втрое
17:54 - Министр инфраструктуры оценил потери экономики Украины из-за ДТП в 2% ВВП
17:54 - Ринат Ахметов купил виллу стоимостью 200 млн евро на Лазурном берегу
17:54 - НБУ выдал разрешение на работу платежной системы, связанной с Rozetka
17:54 - Межбанк закрылся долларом по 24,61
17:45 - Підсумки торгів цінними паперами на Українській біржі за 27.01.2020
17:12 - Нацкомфинуслуг назвала 5 ключевых направлений развития финансово-страхового сектора Украины до 2025 года
17:00 - Завтра Совет НБУ рассмотрит проблемы кредитования в Украине
17:00 - Александр Ярославский хочет зарабатать на строительстве дорог
17:00 - Лоббисты Ахметова уверены, что днепровские шлюзы должно содержать государственное “Укргидроэнерго”
17:00 - Холодов: бизнес-климат в стране с приходом Зеленского стал улучшаться
17:00 - Японское агентство передало проект кредитного договора для строительства моста в Николаеве


Більше новин

ВалютаКурс
Австралійський долар16.6617
Канадський долар18.6585
Юань Женьмiньбi3.5566
Куна3.6442
Чеська крона1.075
Данська крона3.6294
Гонконгівський долар3.1629
Форинт0.080353
Індійська рупія0.34424
Рупія0.0018066
Новий ізраїльський шекель7.111
Єна0.22568
Теньге0.064615
Вона0.020904
Мексиканське песо1.2995
Молдовський лей1.3874
Новозеландський долар16.1329
Норвезька крона2.7007
Російський рубль0.39237
Саудівський рiял6.5566
Сінгапурський долар18.1284
Ренд1.6893
Шведська крона2.5633
Швейцарський франк25.3762
Єгипетський фунт1.5559
Фунт стерлінгів32.1378
Долар США24.5984
Бiлоруський рубль11.6036
Азербайджанський манат14.4867
Румунський лей5.6732
Турецька ліра4.1363
СПЗ (спеціальні права запозичення)33.8833
Болгарський лев13.8637
Євро27.121
Злотий6.3486
Алжирський динар0.19841
Така0.27899
Вірменський драм0.049398
Іранський ріал0.00056396
Іракський динар0.019904
Сом0.33985
Ліванський фунт0.015712
Лівійський динар16.8777
Малайзійський ринггіт5.7368
Марокканський дирхам2.4677
Філіппінське песо0.46721
Донг0.0010221
Бат0.78556
Дирхам ОАЕ6.4489
Туніський динар8.3827
Узбецький сум0.002489
Новий тайванський долар0.78645
Туркменський новий манат6.7675
Ганське седі4.1193
Сербський динар0.22477
Сомоні2.443
Ларі8.2747
Бразильський реал5.8477
Золото38920.08
Срiбло449.37
Платина24459.91
Паладiй58426.37

Курси валют, встановлені НБУ на: 28.01.2020

ТікерOpenMaxMinCloseVolume
CEEN9.399.399.399.393756.00
MHPC2372372372372370.00

Дані за 27.01.2020