Протокол наради з обговорення проєкту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Порядку ведення Реєстру морських портів України»

05.12.2019 20:30 | Міністерство інфраструктури України

4 Грудня 2019, 15:25ЗАТВЕРДЖУЮ
Генеральний директор
Директорату морського та
річкового транспорту М
іністерства інфраструктури України
__________ Олександр БАСЮК
«03» грудня 2019 року
  
ПРОТОКОЛ
наради з обговорення проєкту постанови Кабінету Міністрів України
«Про внесення змін до Порядку ведення Реєстру морських портів України»
 
 
20 листопада 2019 року                                                                           м. Київ
 
Головував: генеральний директор Директорату морського та річкового транспорту Басюк О. Г.
Присутні:
Корзун О. – заступник начальника відділу нормотворчої діяльності Юридичного департаменту Мінінфраструктури;
Іщенко В. – головний спеціаліст відділу формування нормативно-правової бази у сфері морського та річкового транспорту Департаменту реформування та функціонування морського та річкового транспорту Мінінфраструктури;
Письмак С. – начальник управління забезпечення взаємодії з органами корпоративного управління, представницьких функцій та нормотворчої діяльності Юридичного департаменту ДП «Адміністрація морських портів України»;
Лапай М. – заступник директора департаменту організації роботи портів ДП «Адміністрація морських портів України»;
Нагаєвський Д. – заступник начальника управління стратегічного планування та розвитку ДП «Адміністрація морських портів України»;
Копійка О. – радник з юридичних питань та зв’язку із громадськістю, «Бунге Україна»;
Левіцька Л. – менеджер з питань стратегічного розвитку Американської торгівельної палати в Україні;
Лубніна І. – координатор Комітету з логістики Європейської бізнес асоціації;
Марченко Т. – представник юридичної компанії «Легрант»;
Підручна К. – радник директора ТОВ «СП РИСОІЛ ТЕРМІНАЛ»;
Приймак О. – керівник представництва ТрансИнвестСервис у м. Києві;
Сізоненко Л. – представник юридичної компанії «Легрант»;
Тітаренко Т. – представник юридичної компанії «Легрант»;
Третьяков С. – радник генерального директора ТОВ СП «Нібулон»;
Шарапа М. – адвокат, юридична компанія «АГРІКА».
СЛУХАЛИ:
Басюка О., який поінформував, що Міністерство інфраструктури врахує зауваження щодо не повної відповідності пояснювальної записки тексту проєкта постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Порядку ведення Реєстру морських портів України» (далі – проєкт акта) та перегляне пояснювальну записку до проекту акта.
Одночасно повідомив про те, що пояснювальна записка буде приведена у відповідність до регламентних вимог та подана на підпис Міністру інфраструктури України, а також оприлюднена на офіційному сайті Мінінфраструктури найближчим часом.
Звернувся з пропозицією перейти до обговорення пропозицій та зауважень, наданих до проєкту акта в рамках громадського обговорення.
Шарапу М., яка зазначила про те, що необхідно зазначити хто та на підставі чого будуть вноситись відомості, зазначені в підпункті 16 пункту 3 проєкту акта.
Лапая М., який повідомив, що зазначені відомості вносить Адміністратор Реєстру на підставі відомостей, що знаходяться у віданні ДП «Адміністрація морських портів України» (далі – ДП «АМПУ»).
Шарапу М., яка запропонувала зазначити в пункті 4 проєкту акта, що інформація вноситься на підставі інформації, наданої філіалами ДП «АМПУ».
Лапая М., який повідомив, що ДП «АМПУ» не заперечує щодо доповнення пункту 4 інформацією про те хто і на якій підставі буде вносити відомості, передбачені підпунктом 16 пункту 3 проєкту акта.
Шарапу М., яка зазначила, що у разі якщо зазначені відомості будуть вноситись Адміністратором Реєстру, то Реєстр буде більш наповнений.
Тітаренко Т., повідомила, що у такому випадку відомості про гідротехнічні споруди будуть дублюватись з Реєстром гідротехнічних споруд України (далі – Реєстр ГТС).
Лапая М., зазначив, що є об’єкти, які за своїми технічними характеристиками не можуть потрапляти до Реєстру ГТС, але можуть бути у Реєстрі морських портів України.
Тітаренко Т., зазначила, що не потрібно синхронізувати Реєстр морських портів та Реєстр ГТС, а також запропонувала внести зміни в Реєстр ГТС для врегулювання процедури порядку постановки саме швартової бочки.
Копійку О., повідомила, що спочатку власник гідротехнічної споруди (далі – ГТС) зобов’язаний поставити її під нагляд ДП «Класифікаційне товариство Регістр судноплавства України», потім повинен подати інформацію до ДП «АМПУ» для включення до Реєстру ГТС. І в цьому є ризик, що після включення об’єкта в Реєстр ГТС, ДП «АМПУ» не буде здійснено постановку, наприклад, швартової бочки, з посиланням на те, що в Реєстрі морських портів відсутні відомості про  швартову бочку, як ГТС.
З точки зору зручності, то сьогодні Реєстр морських портів України достатньо обширний і ним складно користуватись.
Тітаренко Т., звернулась з пропозицією виключити підпункт 16 з проєкту акта.
Басюка О., підсумував, що є два шляхи вирішення питання: перший – конкретизувати, що відомості, зазначені в підпункті 16 пункту 3 будуть вноситись Адміністратором Реєстру на підставі, наданої інформації філіалами ДП «АМПУ» та другий – це виключити підпункт з проєкту акта.
Лапая М., запропонував, що ДП «АМПУ» здійснить аналіз та оцінку необхідності наявності зазначеного підпункту в проєкті акта та надасть результати аналізу та оцінки до Мінінфраструктури.
Басюка О., зазначив, що пункт 4 проєкту акта новий та запропонував перейти до обговорення.
Сизоненко Л., зазначила, що цей пункт несе в собі певні ознаки чи то ліцензування, чи то дозволу, по суті легітимізації діяльності портового оператора. Тобто портовий оператор має підтвердити те, що він портовий оператор подавши до ДП «АМПУ» пакет документів, в тому числі документи, що підтверджують право експлуатації інфраструктурних об’єктів, більш того, зобов’язаний повідомляти Адміністратора Реєстру протягом 30 днів про зміну будь-яких договорів.
Поінформувала, що перше, що викликає побоювання – це концепт введення контролюючого органу, в особі ДП «АМПУ» як Адміністратора Реєстру, та наділення повноваженнями перевіряти портового оператора на відповідність чи не відповідність ознакам портового оператора. А також, друге – це зобов’язання інформувати Адміністратора Реєстру про зміну договорів та у разі не інформування виключення портового оператора з Реєстру.
Лапая М., який поінформував, що ДП «АМПУ» як Адміністратор Реєстру, володіє не повною інформацією, так як є частина причалів, які знаходяться не у власності ДП «АМПУ», а у приватній власності.
Басюка О., повідомив, що Мінінфраструктури не має на меті створювати дискримінаційні норми, а також вводити дозвільні процедури. Метою є створення Реєстру – як електронної бази даних та наповнення її актуальною та достовірною інформацією.
А також зазначив, що є необхідність регулювання процедури ведення Реєстру.
Та поінформував, що пункт 4 статті 6 Закону України «Про морські порти України» містить норму, яка визначає, що провадження господарської діяльності на причалах забороняється, у разі відсутності відомостей про такі причали у Реєстрі ГТС та у Реєстрі морських портів, крім причалів, внесених в установленому законодавством порядку до Реєстру ГТС до дня набрання чинності цим Законом. А отже, провадження господарської діяльності суб’єкта господарювання не забороняється, у разі, якщо в зазначених Реєстрах є відомості про причал, на якому суб’єкти провадять свою господарську діяльність.
Шарапу М., яка повідомила, що зараз у поточній редакції проекта акта не вбачається загрози заборони діяльності портового оператора у разі відсутності інформації про нього у Реєстрі морських портів України, але норма, яка передбачає, що підставою встановлення заборони обслуговування суден і пасажирів є відсутність відомостей в Реєстрі морських портів, передбачених Порядком ведення Реєстру морських портів України, міститься у законопроєкті «Про корпоратизацію Адміністрації морських портів України». Згідно із зазначеним законопроектом така заборона може бути встановлена лише в судовому порядку.
Басюка О., який поінформував, що аналіз регуляторного впливу проєкту акта буде доопрацьовано відповідно до наповнення проєкту акта.
Підручна К., зазначила, що проєктом акта передбачається, що всі суб’єкти господарювання, які провадять свою господарську діяльність, повинні подавати відповідні відомості, передбачені пунктом 3 проєкту акта.
Лапая М., який запропонував визначити коло суб’єктів, які повинні подавати відомості.
Письмак С., яка повідомила, що необхідно визначити перелік відомостей, які вносяться подаються портовим оператором та перелік відомостей, які подаються власником морського терміналу. Адже портовий оператор одночасно може бути і власником морського терміналу, а також не завжди портовий оператор володіє інформацією про морський термінал.
Тітаренко Т., запропонувала визначити вичерпний перелік документів, як додаток до Порядку.
Басюка О., який поінформував, що проєкт акта буде доопрацьований з урахуванням наданих пропозицій та зауважень найближчим часом. Також повідомив, що введення додаткової плати за перевірку пакету документів портових операторів, що подається для внесення до Реєстру, не передбачається.
ВИРІШИЛИ:
Мінінфраструкрури
ДП «АМПУ»
1.   Переглянути пояснювальну записку до проєкту акта, з урахуванням наповнення проєкту акта.
2.   Привести проєкт акта та пакет документів у відповідність до вимог чинного Регламенту Кабінету Міністрів України.
3.   Здійснити аналіз та оцінку доцільності виключення підпункту 16 пункту 3 з проєкту акта.
4.   Визначити коло суб’єктів, які повинні подавати відомості для включення до Реєстру та визначити вичерпний перелік документів, які повинні подаватися, як додаток до проєкту акта.
5.   Розробити форму заяви, яка подається суб’єктом господарювання з метою включення відомостей до Реєстру, як додаток до проєкту акта.
6.   Доопрацювати аналіз регуляторного впливу з урахуванням вимог Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 № 308 та рішення Державної регуляторної служби України від 20.11.2019 № 484.
7.   Опрацювати пропозиції та зауваження, надані листом Асоціації «Стивідорних компаній Одеського морського порту» від 31.10.2019 № 01-31/10-19, листом Європейської Бізнес Асоціації від 13.11.2019 № 1651/2019/17, листом Асоціації «Морська Палата України» від 14.11.2019 № 125-2019, листом ТОВ СП «НІБУЛОН» від 14.11.2019 № 17809/3-19/09 та листом Американської торгівельної палати в Україні від 15.11.2019 № 19-661.
 
Термін: до 16.12.2019.
 
Протокол вела                                                                     Валентина ІЩЕНКОДобавить комментарий

Автор:

Введите Код, указанный на рисунке
 
Новини

19:36 - В большинстве киевских компаний половина персонала продолжает работать удаленно
19:36 - Рада отложила законопроект о погашении налоговых долгов “Укрнафты” имени Коломойского
19:06 - Україна та ПАР розроблять дорожню карту співробітництва у галузі освіти і науки
19:06 - На фінансування освіти у держбюджеті-2021 передбачили майже 174 млрд грн, - Роман Єрмоличев
19:06 - Дмитро Кулеба: Світове співтовариство не має закривати очі на терористичні методи на тимчасово окупованих територіях Криму та Донбасу
18:42 - Межбанк закрылся долларом по 28,34
18:42 - На Днепровском меткомбинате, который контролирует “Метинвест” Ахметова, введен режим адаптивного карантина
18:42 - Минэнерго предложило выделить из бюджета 12 млрд гривен для выплат по “зеленому тарифу”
18:42 - В следующем году Зеленский анонсирует “Большую реставрацию”
18:42 - Налоговую амнистию в Украине проведут за 9 месяцев
18:42 - Минэнерго требует 2 млрд гривен на модернизацию шахт
17:48 - Конституционный Суд отложил рассмотрение закона о рынке земли на неопределенный срок
17:48 - Переводы заробитчан снизились за месяц на 11%
17:48 - Минфин повышает ставки по облигациям внутреннего займа
17:48 - “Вода — не чья-то собственность”: власти решили принудительно выкупать частные колодцы в обезвоженных селах Крыма
17:48 - Президент США Дональд Трамп заплатил в 2016 году $750 федеральных налогов
17:48 - Появилась новая схема воровства денег с банковских карт украинцев
17:48 - Армения и Азербайджан обещают воевать долго
17:48 - На конец сентября еще не началось финансирование 25 бюджетных программ на 9,5 млрд гривен
17:45 - Підсумки торгів цінними паперами на Українській біржі за 29.09.2020
17:00 - ДРС запропонувала Виконавчому комітету Івано-Франківської міської ради не дублювати свої регуляторні акти
17:00 - Прем’єр-міністр вшанував пам’ять жертв трагедії Бабиного Яру
17:00 - У Міненерго розробили пакет законопроектів для розвитку біоенергетики та заміщення газу
17:00 - За 7 місяців 2020 року експорт української риби та ракоподібних збільшився на 23%, - Держрибагентство
16:54 - Рада отложит создание прозрачной системы для концессий до 2022 года
16:54 - “Энергоатом” и “Нафтогаз” договорились о совместных водородных проектах
16:54 - Украинцы уверены, что Украина управляется извне через МВФ
16:54 - На чиновников США при Джо Байдене оказывалось давление в пользу Burisma Николая Злочевского
16:54 - Виктор Пинчук собирался обобрать “Укрзализныцю” на 1,2 млрд гривен
16:54 - В Польше задержали еще трех человек по делу экс-главы “Укравтодора”


Більше новин

ВалютаКурс
Австралійський долар20.1927
Канадський долар21.1652
Юань Женьміньбі4.151
Куна4.3884
Чеська крона1.2211
Данська крона4.4492
Гонконгівський долар3.6514
Форинт0.090707
Індійська рупія0.38315
Рупія0.0018994
Новий ізраїльський шекель8.1957
Єна0.26793
Теньге0.06579
Вона0.024193
Мексиканське песо1.2746
Молдовський лей1.6708
Новозеландський долар18.6617
Норвезька крона2.9981
Російський рубль0.35955
Саудівський ріял7.5446
Сінгапурський долар20.6758
Ренд1.6705
Шведська крона3.1475
Швейцарський франк30.6846
Єгипетський фунт1.7978
Фунт стерлінгів36.4122
Долар США28.2989
Білоруський рубль10.7846
Азербайджанський манат16.6572
Румунський лей6.8002
Турецька ліра3.6168
СПЗ (спеціальні права запозичення)39.8378
Болгарський лев16.9383
Євро33.1309
Злотий7.3101
Алжирський динар0.21555
Така0.32502
Вірменський драм0.056572
Іранський ріал0.00065623
Іракський динар0.023161
Сом0.35125
Ліванський фунт0.018283
Лівійський динар20.2259
Малайзійський ринггіт6.6191
Марокканський дирхам3.0159
Донг0.0011893
Бат0.88683
Дирхам ОАЕ7.5041
Туніський динар10.1011
Узбецький сум0.0026856
Новий тайванський долар0.93821
Туркменський новий манат7.8748
Ганське седі4.7701
Сербський динар0.27921
Сомоні2.6708
Ларі8.9644
Бразильський реал5.0743
Золото53338.05
Срібло675.08
Платина25054.43
Паладій64387.36

Курси валют, встановлені НБУ на: 30.09.2020

ТікерOpenMaxMinCloseVolume
207518985985985985246250.00

Дані за 29.09.2020