Стан міжнародних резервів та ліквідність в іноземній валюті

16.09.2016 12:12 | Fin.Org.UA

  2016
  січень лютий березень квітень травень червень липень
I. Офіційні резервні активи та інші активи в іноземній валюті 4/              
               
А. Офіційні резервні активи 13 441,59 13 489,50 12 721,51 13 240,95 13 536,57 13 981,70 14 082,00
(1) Резервні активи в іноземній валюті (в конвертованих іноземних валютах) 12 399,55 12 395,44 11 630,02 12 075,89 11 854,78 11 105,14 10 585,74
(а) Цінні папери 7 265,77 8 293,51 8 653,26 9 620,36 9 793,62 9 709,49 9 425,96
в т.ч. емітентів, що мають головний офіс в країні, яка надає звітність, але розташовані поза межами цієї країни              
(б) Всього валюти та депозитів: 5 133,78 4 101,93 2 976,76 2 455,53 2 061,16 1 395,65 1 159,78
(i) в інших центральних банках, БМР та МВФ 864,31 1 181,64 998,03 401,43 278,85 243,57 291,49
(ii) в банках, що мають головний офіс в країні, яка надає звітність              
в т.ч. розташованих за кордоном              
(iii) в банках, що мають головний офіс поза межами країні, яка надає звітність 4 269,47 2 920,29 1 978,73 2 054,10 1 782,31 1 152,08 868,29
в т.ч. розташованих в країні, що надає звітність              
(2) Резервна позиція в МВФ 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03
(3) СПЗ 62,63 8,59 1,39 53,84 703,05 1 808,89 2 414,92
(4) Золото (в т.ч. депозити у золоті та, у разі необхідності, золото за контрактами “своп”) 5/ 979,38 1 085,44 1 090,07 1 111,19 978,71 1 067,64 1 081,31
кількість в тройських унціях (млн.) 0,88 0,88 0,88 0,88 0,80 0,81 0,81
(5) Інші резервні активи (зазначити)              
похідні фінансові інструменти              
позики, надані небанківським установам-нерезидентам              
інші              
Б. Інші активи в іноземній валюті (зазначити) 158,60 151,59 159,40 173,85 174,62 185,26 116,89
Цінні папери, що не включаються в офіційні резервні активи 79,15 79,15 79,15 79,15 79,15 79,15  
Депозити, що не включаються в офіційні резервні активи              
Позики, що не включаються в офіційні резервні активи              
Похідні фінансові інструменти, що не включаються в офіційні резервні активи              
Золото, що не включається в офіційні резервні активи 23,04 12,88 16,72 25,22 30,63 37,16 36,42
Інші 56,41 59,56 63,53 69,48 64,84 68,95 80,47
               
II. Заздалегідь встановлені короткострокові чисті витрати активів в іноземній валюті              
               
1. Позики в іноземній валюті, цінні папери та депозити 6/              
Усього -2 416,58 -1 934,46 -2 029,68 -2 070,58 -2 062,97 -2 059,47 -2 098,90
до 1 місяця -581,28 -512,94 -65,97 -121,40 -15,37 -64,78 -84,56
від 1 до 3 місяців -874,70 -373,32 -393,55 -367,33 -700,86 -680,46 -711,85
від 3 місяців до 1 року -960,60 -1 048,20 -1 570,16 -1 581,85 -1 346,74 -1 314,23 -1 302,49
Виплати (-)              
основна сума              
Усього -1 078,14 564,63 -672,46 -670,89 -675,59 -678,12 -676,77
до 1 місяця -537,11 -22,89 -32,68 -47,43 -1,91 -47,49 -36,45
від 1 до 3 місяців -297,34 -269,95 -290,88 -280,00 -106,08 -85,77 -98,67
від 3 місяців до 1 року -243,69 -271,79 -348,90 -343,46 -567,60 -544,86 -541,65
відсотки              
Усього -1 338,87 -1 370,22 -1 357,61 -1 400,09 -1 387,69 -1 381,89 -1 422,67
до 1 місяця -44,17 -490,05 -33,29 -73,97 -13,49 -17,29 -48,11
від 1 до 3 місяців -577,36 -103,49 -102,79 -87,45 -594,78 -594,69 -613,18
від 3 місяців до 1 року -717,34 -776,68 -1 221,53 -1 238,67 -779,42 -769,91 -761,38
Надходження (+)              
основна сума              
Усього 0,14 0,12 0,12 0,13 0,13 0,25 0,25
до 1 місяця 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
від 1 до 3 місяців 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
від 3 місяців до 1 року 0,14 0,12 0,12 0,13 0,13 0,25 0,25
відсотки              
Усього 0,29 0,27 0,27 0,27 0,18 0,29 0,29
до 1 місяця 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00
від 1 до 3 місяців 0,00 0,12 0,12 0,12 0,00 0,00 0,00
від 3 місяців до 1 року 0,29 0,15 0,15 0,15 0,15 0,29 0,29
2. Агреговані короткі та довгі позиції за форвардними та ф’ючерсними контрактами в іноземній валюті відносно національної валюти (включаючи форвардну складову свопів в іноземній валюті) 7/              
(а) короткі позиції (-)              
Усього -906,72 -1 301,29 -840,01        
до 1 місяця -906,72 -1 301,29 -840,01        
від 1 до 3 місяців 0,00 0,00 0,00        
від 3 місяців до 1 року 0,00 0,00 0,00        
(б) довгі позиції (+)              
Усього              
до 1 місяця              
від 1 до 3 місяців              
від 3 місяців до 1 року              
3. Інше (зазначити)              
Усього              
до 1 місяця              
від 1 до 3 місяців              
від 3 місяців до 1 року              
Виплати, що мають відношення до операцій репо (-)              
Усього              
до 1 місяця              
від 1 до 3 місяців              
від 3 місяців до 1 року              
Надходження, що мають відношення до зворотних операцій репо (+)              
Усього              
до 1 місяця              
від 1 до 3 місяців              
від 3 місяців до 1 року              
Комерційний кредит (-)              
Усього              
до 1 місяця              
від 1 до 3 місяців              
від 3 місяців до 1 року              
Комерційний кредит (+)              
Усього              
до 1 місяця              
від 1 до 3 місяців              
від 3 місяців до 1 року              
Інша кредиторська заборгованість (-)              
Усього              
до 1 місяця              
від 1 до 3 місяців              
від 3 місяців до 1 року              
Інша дебіторська заборгованість (+)              
Усього              
до 1 місяця              
від 1 до 3 місяців              
від 3 місяців до 1 року              
               
III. Обумовлені короткострокові чисті витрати активів в іноземній валюті              
               
1. Умовні зобов’язання в іноземній валюті              
Усього -1,74   -9,05   0,00   -0,02
до 1 місяця -1,74   -9,05   0,00   -0,02
від 1 до 3 місяців 0,00   0,00   0,00   0,00
від 3 місяців до 1 року 0,00   0,00   0,00   0,00
(а) Гарантії, забезпечені заставою за борговими зобов’язаннями із строком погашення до 1 року              
Усього -1,74   -9,05   0,00   -0,02
до 1 місяця -1,74   -9,05   0,00   -0,02
від 1 до 3 місяців 0,00   0,00   0,00   0,00
від 3 місяців до 1 року 0,00   0,00   0,00   0,00
(б) Інші умовні зобов’язання              
Усього              
до 1 місяця              
від 1 до 3 місяців              
від 3 місяців до 1 року              
2. Цінні папери в іноземній валюті, емітовані з вбудованими опціонами (облігації з можливістю дострокового погашення) 8/              
Усього              
3. Невикористані безумовні кредитні лінії 9/, надані:              
Усього              
до 1 місяця              
від 1 до 3 місяців              
від 3 місяців до 1 року              
(a) іншими національними органами грошово-кредитного регулювання, БМР, МВФ та іншими міжнародними організаціями              
Усього              
до 1 місяця              
від 1 до 3 місяців              
від 3 місяців до 1 року              
іншими національними органами грошово-кредитного регулювання (+)              
Усього              
до 1 місяця              
від 1 до 3 місяців              
від 3 місяців до 1 року              
БМР (+)              
Усього              
до 1 місяця              
від 1 до 3 місяців              
від 3 місяців до 1 року              
МВФ (+)              
Усього              
до 1 місяця              
від 1 до 3 місяців              
від 3 місяців до 1 року              
іншими міжнародними організаціями (+)              
Усього              
до 1 місяця              
від 1 до 3 місяців              
від 3 місяців до 1 року              
(б) банками та іншими фінансовими установами, що мають головний офіс в країні, яка надає звітність (+)              
Усього              
до 1 місяця              
від 1 до 3 місяців              
від 3 місяців до 1 року              
(в) банками та іншими фінансовими установами, що мають головний офіс поза межами країни, яка надає звітність (+)              
Усього              
до 1 місяця              
від 1 до 3 місяців              
від 3 місяців до 1 року              
4. Невикористані безумовні кредитні лінії, надані:              
Усього              
до 1 місяця              
від 1 до 3 місяців              
від 3 місяців до 1 року              
(a) іншим органам грошово-кредитного регулювання, БМР, МВФ та іншим міжнародним організаціям              
Усього              
до 1 місяця              
від 1 до 3 місяців              
від 3 місяців до 1 року              
іншим органам грошово-кредитного регулювання (-)              
Усього              
до 1 місяця              
від 1 до 3 місяців              
від 3 місяців до 1 року              
БМР (-)              
Усього              
до 1 місяця              
від 1 до 3 місяців              
від 3 місяців до 1 року              
МВФ (-)              
Усього              
до 1 місяця              
від 1 до 3 місяців              
від 3 місяців до 1 року              
іншим міжнародним організаціям (-)              
Усього              
до 1 місяця              
від 1 до 3 місяців              
від 3 місяців до 1 року              
(б) банкам та іншим фінансовим установам, що мають головний офіс в країні, яка надає звітність (-)              
Усього              
до 1 місяця              
від 1 до 3 місяців              
від 3 місяців до 1 року              
(в) банкам та іншим фінансовим установам, що мають головний офіс поза межами країни, яка надає звітність (-)              
Усього              
до 1 місяця              
від 1 до 3 місяців              
від 3 місяців до 1 року              
5. Агреговані короткі та довгі позиції за опціонними контрактами в іноземній валюті відносно національної валюти 10/              
(а) Короткі позиції              
Усього              
до 1 місяця              
від 1 до 3 місяців              
від 3 місяців до 1 року              
(i) придбані опціони “пут”              
Усього              
до 1 місяця              
від 1 до 3 місяців              
від 3 місяців до 1 року              
(ii) продані опціони “колл”              
Усього              
до 1 місяця              
від 1 до 3 місяців              
від 3 місяців до 1 року              
(б) Довгі позиції              
Усього              
до 1 місяця              
від 1 до 3 місяців              
від 3 місяців до 1 року              
(i) придбані опціони “колл”              
Усього              
до 1 місяця              
від 1 до 3 місяців              
від 3 місяців до 1 року              
(ii) продані опціони “пут”              
Усього              
до 1 місяця              
від 1 до 3 місяців              
від 3 місяців до 1 року              
ДОВІДКОВО: опціони “при грошах” 11/              
(1) За поточним курсом обміну валют              
(а) коротка позиція              
Усього              
до 1 місяця              
від 1 до 3 місяців              
від 3 місяців до 1 року              
(б) довга позиція              
Усього              
до 1 місяця              
від 1 до 3 місяців              
від 3 місяців до 1 року              
(2) +5% (зниження на 5%)              
(а) коротка позиція              
Усього              
до 1 місяця              
від 1 до 3 місяців              
від 3 місяців до 1 року              
(б) довга позиція              
Усього              
до 1 місяця              
від 1 до 3 місяців              
від 3 місяців до 1 року              
(3)  –5% (підвищення на 5%)              
(а) коротка позиція              
Усього              
до 1 місяця              
від 1 до 3 місяців              
від 3 місяців до 1 року              
(б) довга позиція              
Усього              
до 1 місяця              
від 1 до 3 місяців              
від 3 місяців до 1 року              
(4) +10% (зниження на 10%)              
(а) коротка позиція              
Усього              
до 1 місяця              
від 1 до 3 місяців              
від 3 місяців до 1 року              
(б) довга позиція              
Усього              
до 1 місяця              
від 1 до 3 місяців              
від 3 місяців до 1 року              
(5) –10% (підвищення на 10%)              
(а) коротка позиція              
Усього              
до 1 місяця              
від 1 до 3 місяців              
від 3 місяців до 1 року              
(б) довга позиція              
Усього              
до 1 місяця              
від 1 до 3 місяців              
від 3 місяців до 1 року              
(6) Інше (зазначити)              
(а) коротка позиція              
Усього              
до 1 місяця              
від 1 до 3 місяців              
від 3 місяців до 1 року              
(б) довга позиція              
Усього              
до 1 місяця              
від 1 до 3 місяців              
від 3 місяців до 1 року              
               
IV. Довідкові статті              
               
(1) Інформація, що надається згідно з встановленою періодичністю та у визначені строки: 12/              
(а) Короткострокові боргові зобовязання в національній валюті, індексовані за курсом обміну валют              
(б) Фінансові інструменти в іноземній валюті, розрахунки за якими відбуваються в іншій формі (наприклад, в національній валюті) 13/              
форвард без постачання базового активу (NDF)              
короткі позиції              
довгі позиції              
інші інструменти              
(в) Активи, надані під зобов’язання 14/              
включені в резервні активи              
включені в інші активи в іноземній валюті              
(г) Цінні папери, надані за позикою та задіяні в угодах репо 15/              
надані за позикою або продані за угодами репо та включені до розділу І              
надані за позикою або продані за угодами репо, але не включені до розділу І              
отримані за позикою або придбані та включені до розділу І              
отримані за позикою або придбані, але не включені до розділу І              
(д) Активи у формі похідних фінансових інструментів (чиста вартість в поточних ринкових цінах) 16/              
форвардні контракти              
ф’ючерсні контракти              
контракти “своп”              
опціонні контракти              
інші              
(е) Похідні фінансові інструменти (форвардні, ф’ючерсні або опціонні контракти) із залишковим строком до погашення більше одного року, за якими вимагаються гарантійні внески (margin calls)              
Агреговані короткі та довгі позиції за форвардними та ф’ючерсними контрактами в іноземній валюті відносно національної валюти (у тому числі форвардна частина валютного контракту “своп”)              
(а) короткі позиції (-)              
(б) довгі позиції (+)              
Агреговані короткі та довгі позиції за опціонними контрактами в іноземній валюті відносно національної валюти              
(а) короткі позиції              
(i)    придбані опціони “пут”              
(ii)   продані опціони “колл”              
(б) довгі позиції              
(i)    придбані опціони “колл”              
(ii)  продані опціони “пут”              
(2) Інформація, що надається з меншою періодичністю:              
(а) валютна структура резервів (за групами валют)              
валюти, що входять до складу СПЗ              
валютна структура резервів у євро              
валютна структура резервів у японських єнах              
валютна структура резервів у англійських фунтах стерлінгів              
валютна структура резервів у доларах США              
валюти, що не входять до складу СПЗ              

Добавить комментарий

Автор:

Введите Код, указанный на рисунке
 
Новини

02:54 - Определение потенциала тренда - Эксперты Freshforex: GBPUSD. Есть вероятность нисходящей коррекции.
02:54 - Определение потенциала тренда - Эксперты Freshforex: USDJPY. Продаем после завершения коррекции.
18:48 - Недельная аналитика- Определение потенциала тренда - Недельный обзор. #Apple, #NorilskNic, #Ebay.
17:00 - Плевок в душу, как “поздравление” горняков с профессиональным праздником от Коломойского
14:18 - Введение “Роттердам+” поддерживали международные политические и финансовые партнеры Украины — эксперт
14:18 - Антикоррупционное бюро завершило расследование первого дела Крючкова на 346 млн гривен
13:24 - “Укргаздобыча” потратила еще 48 млн гривен на консультации
13:24 - Владелец “Донбассэнерго” потратил в этом году на свой отдых почти 10 млн гривен
12:30 - Поместье Рината Ахметова под Киевом не могут достроить уже 6-ой год
11:36 - Владимир Зеленский рассматривает две кандидатуры на пост премьер-министра
11:36 - Президент поздравил украинских шахтеров с профессиональным праздником
10:42 - Боротьба з будівельними аферистами. Про що повинна подбати держава
10:42 - Заместитель секретаря СНБО хочет при помощи детектора лжи выявить в “Укроборонпроме” русских шпионов
10:42 - За время независимости Украина впервые провела огневые испытания космической ракеты-носителя
10:18 - Привітання Прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана з Днем шахтаря
10:18 - Ситуація в контрольних пунктах в’їзду-виїзду в районі проведення операції Об’єднаних сил
09:48 - США хотят помешать продаже Китаю завода “Мотор Сич”
09:48 - Легализация за 5% и отмена подоходника для большинства украинцев. Как у Зе готовят налоговую революцию
09:48 - Офис Владимира Зеленского усилит сотрудничество со Всемирным банком
08:54 - Полиция разоблачила схему неуплаты налогов с сигарет на 3 млрд гривен ежемесячно
08:54 - Люди в белом и люди в камуфляже. Как Зе и националисты парады водили
08:54 - Официальный уровень занятости в стране вырос на 1,2%
15:48 - Запретить прививки. Когда Зеленский выгонит доктора Комаровского из команды Зе
15:48 - Коломойский начинает войну с Ахметовым в Запорожье
15:48 - Зе-Кабмин: кого назначит и уволит Зеленский в первый день Рады
14:54 - День незалежності. Дай Бог не останній
13:06 - Четыре госбанка получили в первом полугодии почти 20 млрд гривен прибыли
13:06 - “Интерпайп” Виктора Пинчука заявил, что счастлив покупать металлолом “Укрзализныцы”
12:12 - В сентябре “Альфа-Банк” Михаила Фридмана окончательно поглотит “Укрсоцбанк”
12:12 - Тещу нардепа-партнера Коломойского, которая сбила женщину с ребенком, отправили под ночной домашний арест


Більше новин

ВалютаКурс
Австралійський долар16.913935
Канадський долар18.812895
Юань Женьмiньбi3.535497
Куна3.75062
Чеська крона1.07618
Данська крона3.719482
Гонконгівський долар3.195825
Форинт0.0843998
Індійська рупія0.3496934
Рупія0.00176344
Іранський ріал0.0005967
Новий ізраїльський шекель7.124676
Єна0.2354367
Теньге0.064873
Вона0.0206772
Мексіканський песо1.260315
Молдовський лей1.401289
Новозеландський долар15.974705
Норвезька крона2.784542
Російський рубль0.38203
Саудівський рiял6.683437
Сінгапурський долар18.054745
Ренд1.646417
Шведська крона2.587793
Швейцарський франк25.458632
Єгипетський фунт1.515684
Фунт стерлінгів30.659113
Бiлоруський рубль12.18657
Азербайджанський манат14.742876
Румунський лей5.873949
Турецька ліра4.345701
СПЗ(спеціальні права запозичення)34.337571
Болгарський лев14.179409
Євро27.732088
Злотий6.367873
Алжирський динар0.209821
Така0.297265
Вiрменський драм0.0525856
Іракський динар0.021089
Сом0.358702
Ліванський фунт0.016634
Лівійський динар17.849019
Малайзійський ринггіт6.06338
Марокканський дирхам2.608774
Пакистанська рупія0.157116
Донг0.00107848
Бат0.814071
Дирхам ОАЕ6.812447
Туніський динар8.692591
Узбецький сум0.002887
Новий тайванський долар0.805095
Туркменський новий манат7.148787
Ганських седі4.655371
Сербський динар0.237682
Сомонi2.650588
Ларi8.419394
Золото37481.552
Срiбло425.067
Платина21428.771
Паладiй37042.951

Курси валют, встановлені НБУ на: 27.08.2019

ТікерOpenMaxMinCloseVolume
UNAF14014014014014000.00

Дані за 22.08.2019