Стан міжнародних резервів та ліквідність в іноземній валюті

16.09.2016 12:12 | Fin.Org.UA

  2016
  січень лютий березень квітень травень червень липень
I. Офіційні резервні активи та інші активи в іноземній валюті 4/              
               
А. Офіційні резервні активи 13 441,59 13 489,50 12 721,51 13 240,95 13 536,57 13 981,70 14 082,00
(1) Резервні активи в іноземній валюті (в конвертованих іноземних валютах) 12 399,55 12 395,44 11 630,02 12 075,89 11 854,78 11 105,14 10 585,74
(а) Цінні папери 7 265,77 8 293,51 8 653,26 9 620,36 9 793,62 9 709,49 9 425,96
в т.ч. емітентів, що мають головний офіс в країні, яка надає звітність, але розташовані поза межами цієї країни              
(б) Всього валюти та депозитів: 5 133,78 4 101,93 2 976,76 2 455,53 2 061,16 1 395,65 1 159,78
(i) в інших центральних банках, БМР та МВФ 864,31 1 181,64 998,03 401,43 278,85 243,57 291,49
(ii) в банках, що мають головний офіс в країні, яка надає звітність              
в т.ч. розташованих за кордоном              
(iii) в банках, що мають головний офіс поза межами країні, яка надає звітність 4 269,47 2 920,29 1 978,73 2 054,10 1 782,31 1 152,08 868,29
в т.ч. розташованих в країні, що надає звітність              
(2) Резервна позиція в МВФ 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03
(3) СПЗ 62,63 8,59 1,39 53,84 703,05 1 808,89 2 414,92
(4) Золото (в т.ч. депозити у золоті та, у разі необхідності, золото за контрактами “своп”) 5/ 979,38 1 085,44 1 090,07 1 111,19 978,71 1 067,64 1 081,31
кількість в тройських унціях (млн.) 0,88 0,88 0,88 0,88 0,80 0,81 0,81
(5) Інші резервні активи (зазначити)              
похідні фінансові інструменти              
позики, надані небанківським установам-нерезидентам              
інші              
Б. Інші активи в іноземній валюті (зазначити) 158,60 151,59 159,40 173,85 174,62 185,26 116,89
Цінні папери, що не включаються в офіційні резервні активи 79,15 79,15 79,15 79,15 79,15 79,15  
Депозити, що не включаються в офіційні резервні активи              
Позики, що не включаються в офіційні резервні активи              
Похідні фінансові інструменти, що не включаються в офіційні резервні активи              
Золото, що не включається в офіційні резервні активи 23,04 12,88 16,72 25,22 30,63 37,16 36,42
Інші 56,41 59,56 63,53 69,48 64,84 68,95 80,47
               
II. Заздалегідь встановлені короткострокові чисті витрати активів в іноземній валюті              
               
1. Позики в іноземній валюті, цінні папери та депозити 6/              
Усього -2 416,58 -1 934,46 -2 029,68 -2 070,58 -2 062,97 -2 059,47 -2 098,90
до 1 місяця -581,28 -512,94 -65,97 -121,40 -15,37 -64,78 -84,56
від 1 до 3 місяців -874,70 -373,32 -393,55 -367,33 -700,86 -680,46 -711,85
від 3 місяців до 1 року -960,60 -1 048,20 -1 570,16 -1 581,85 -1 346,74 -1 314,23 -1 302,49
Виплати (-)              
основна сума              
Усього -1 078,14 564,63 -672,46 -670,89 -675,59 -678,12 -676,77
до 1 місяця -537,11 -22,89 -32,68 -47,43 -1,91 -47,49 -36,45
від 1 до 3 місяців -297,34 -269,95 -290,88 -280,00 -106,08 -85,77 -98,67
від 3 місяців до 1 року -243,69 -271,79 -348,90 -343,46 -567,60 -544,86 -541,65
відсотки              
Усього -1 338,87 -1 370,22 -1 357,61 -1 400,09 -1 387,69 -1 381,89 -1 422,67
до 1 місяця -44,17 -490,05 -33,29 -73,97 -13,49 -17,29 -48,11
від 1 до 3 місяців -577,36 -103,49 -102,79 -87,45 -594,78 -594,69 -613,18
від 3 місяців до 1 року -717,34 -776,68 -1 221,53 -1 238,67 -779,42 -769,91 -761,38
Надходження (+)              
основна сума              
Усього 0,14 0,12 0,12 0,13 0,13 0,25 0,25
до 1 місяця 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
від 1 до 3 місяців 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
від 3 місяців до 1 року 0,14 0,12 0,12 0,13 0,13 0,25 0,25
відсотки              
Усього 0,29 0,27 0,27 0,27 0,18 0,29 0,29
до 1 місяця 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00
від 1 до 3 місяців 0,00 0,12 0,12 0,12 0,00 0,00 0,00
від 3 місяців до 1 року 0,29 0,15 0,15 0,15 0,15 0,29 0,29
2. Агреговані короткі та довгі позиції за форвардними та ф’ючерсними контрактами в іноземній валюті відносно національної валюти (включаючи форвардну складову свопів в іноземній валюті) 7/              
(а) короткі позиції (-)              
Усього -906,72 -1 301,29 -840,01        
до 1 місяця -906,72 -1 301,29 -840,01        
від 1 до 3 місяців 0,00 0,00 0,00        
від 3 місяців до 1 року 0,00 0,00 0,00        
(б) довгі позиції (+)              
Усього              
до 1 місяця              
від 1 до 3 місяців              
від 3 місяців до 1 року              
3. Інше (зазначити)              
Усього              
до 1 місяця              
від 1 до 3 місяців              
від 3 місяців до 1 року              
Виплати, що мають відношення до операцій репо (-)              
Усього              
до 1 місяця              
від 1 до 3 місяців              
від 3 місяців до 1 року              
Надходження, що мають відношення до зворотних операцій репо (+)              
Усього              
до 1 місяця              
від 1 до 3 місяців              
від 3 місяців до 1 року              
Комерційний кредит (-)              
Усього              
до 1 місяця              
від 1 до 3 місяців              
від 3 місяців до 1 року              
Комерційний кредит (+)              
Усього              
до 1 місяця              
від 1 до 3 місяців              
від 3 місяців до 1 року              
Інша кредиторська заборгованість (-)              
Усього              
до 1 місяця              
від 1 до 3 місяців              
від 3 місяців до 1 року              
Інша дебіторська заборгованість (+)              
Усього              
до 1 місяця              
від 1 до 3 місяців              
від 3 місяців до 1 року              
               
III. Обумовлені короткострокові чисті витрати активів в іноземній валюті              
               
1. Умовні зобов’язання в іноземній валюті              
Усього -1,74   -9,05   0,00   -0,02
до 1 місяця -1,74   -9,05   0,00   -0,02
від 1 до 3 місяців 0,00   0,00   0,00   0,00
від 3 місяців до 1 року 0,00   0,00   0,00   0,00
(а) Гарантії, забезпечені заставою за борговими зобов’язаннями із строком погашення до 1 року              
Усього -1,74   -9,05   0,00   -0,02
до 1 місяця -1,74   -9,05   0,00   -0,02
від 1 до 3 місяців 0,00   0,00   0,00   0,00
від 3 місяців до 1 року 0,00   0,00   0,00   0,00
(б) Інші умовні зобов’язання              
Усього              
до 1 місяця              
від 1 до 3 місяців              
від 3 місяців до 1 року              
2. Цінні папери в іноземній валюті, емітовані з вбудованими опціонами (облігації з можливістю дострокового погашення) 8/              
Усього              
3. Невикористані безумовні кредитні лінії 9/, надані:              
Усього              
до 1 місяця              
від 1 до 3 місяців              
від 3 місяців до 1 року              
(a) іншими національними органами грошово-кредитного регулювання, БМР, МВФ та іншими міжнародними організаціями              
Усього              
до 1 місяця              
від 1 до 3 місяців              
від 3 місяців до 1 року              
іншими національними органами грошово-кредитного регулювання (+)              
Усього              
до 1 місяця              
від 1 до 3 місяців              
від 3 місяців до 1 року              
БМР (+)              
Усього              
до 1 місяця              
від 1 до 3 місяців              
від 3 місяців до 1 року              
МВФ (+)              
Усього              
до 1 місяця              
від 1 до 3 місяців              
від 3 місяців до 1 року              
іншими міжнародними організаціями (+)              
Усього              
до 1 місяця              
від 1 до 3 місяців              
від 3 місяців до 1 року              
(б) банками та іншими фінансовими установами, що мають головний офіс в країні, яка надає звітність (+)              
Усього              
до 1 місяця              
від 1 до 3 місяців              
від 3 місяців до 1 року              
(в) банками та іншими фінансовими установами, що мають головний офіс поза межами країни, яка надає звітність (+)              
Усього              
до 1 місяця              
від 1 до 3 місяців              
від 3 місяців до 1 року              
4. Невикористані безумовні кредитні лінії, надані:              
Усього              
до 1 місяця              
від 1 до 3 місяців              
від 3 місяців до 1 року              
(a) іншим органам грошово-кредитного регулювання, БМР, МВФ та іншим міжнародним організаціям              
Усього              
до 1 місяця              
від 1 до 3 місяців              
від 3 місяців до 1 року              
іншим органам грошово-кредитного регулювання (-)              
Усього              
до 1 місяця              
від 1 до 3 місяців              
від 3 місяців до 1 року              
БМР (-)              
Усього              
до 1 місяця              
від 1 до 3 місяців              
від 3 місяців до 1 року              
МВФ (-)              
Усього              
до 1 місяця              
від 1 до 3 місяців              
від 3 місяців до 1 року              
іншим міжнародним організаціям (-)              
Усього              
до 1 місяця              
від 1 до 3 місяців              
від 3 місяців до 1 року              
(б) банкам та іншим фінансовим установам, що мають головний офіс в країні, яка надає звітність (-)              
Усього              
до 1 місяця              
від 1 до 3 місяців              
від 3 місяців до 1 року              
(в) банкам та іншим фінансовим установам, що мають головний офіс поза межами країни, яка надає звітність (-)              
Усього              
до 1 місяця              
від 1 до 3 місяців              
від 3 місяців до 1 року              
5. Агреговані короткі та довгі позиції за опціонними контрактами в іноземній валюті відносно національної валюти 10/              
(а) Короткі позиції              
Усього              
до 1 місяця              
від 1 до 3 місяців              
від 3 місяців до 1 року              
(i) придбані опціони “пут”              
Усього              
до 1 місяця              
від 1 до 3 місяців              
від 3 місяців до 1 року              
(ii) продані опціони “колл”              
Усього              
до 1 місяця              
від 1 до 3 місяців              
від 3 місяців до 1 року              
(б) Довгі позиції              
Усього              
до 1 місяця              
від 1 до 3 місяців              
від 3 місяців до 1 року              
(i) придбані опціони “колл”              
Усього              
до 1 місяця              
від 1 до 3 місяців              
від 3 місяців до 1 року              
(ii) продані опціони “пут”              
Усього              
до 1 місяця              
від 1 до 3 місяців              
від 3 місяців до 1 року              
ДОВІДКОВО: опціони “при грошах” 11/              
(1) За поточним курсом обміну валют              
(а) коротка позиція              
Усього              
до 1 місяця              
від 1 до 3 місяців              
від 3 місяців до 1 року              
(б) довга позиція              
Усього              
до 1 місяця              
від 1 до 3 місяців              
від 3 місяців до 1 року              
(2) +5% (зниження на 5%)              
(а) коротка позиція              
Усього              
до 1 місяця              
від 1 до 3 місяців              
від 3 місяців до 1 року              
(б) довга позиція              
Усього              
до 1 місяця              
від 1 до 3 місяців              
від 3 місяців до 1 року              
(3)  –5% (підвищення на 5%)              
(а) коротка позиція              
Усього              
до 1 місяця              
від 1 до 3 місяців              
від 3 місяців до 1 року              
(б) довга позиція              
Усього              
до 1 місяця              
від 1 до 3 місяців              
від 3 місяців до 1 року              
(4) +10% (зниження на 10%)              
(а) коротка позиція              
Усього              
до 1 місяця              
від 1 до 3 місяців              
від 3 місяців до 1 року              
(б) довга позиція              
Усього              
до 1 місяця              
від 1 до 3 місяців              
від 3 місяців до 1 року              
(5) –10% (підвищення на 10%)              
(а) коротка позиція              
Усього              
до 1 місяця              
від 1 до 3 місяців              
від 3 місяців до 1 року              
(б) довга позиція              
Усього              
до 1 місяця              
від 1 до 3 місяців              
від 3 місяців до 1 року              
(6) Інше (зазначити)              
(а) коротка позиція              
Усього              
до 1 місяця              
від 1 до 3 місяців              
від 3 місяців до 1 року              
(б) довга позиція              
Усього              
до 1 місяця              
від 1 до 3 місяців              
від 3 місяців до 1 року              
               
IV. Довідкові статті              
               
(1) Інформація, що надається згідно з встановленою періодичністю та у визначені строки: 12/              
(а) Короткострокові боргові зобовязання в національній валюті, індексовані за курсом обміну валют              
(б) Фінансові інструменти в іноземній валюті, розрахунки за якими відбуваються в іншій формі (наприклад, в національній валюті) 13/              
форвард без постачання базового активу (NDF)              
короткі позиції              
довгі позиції              
інші інструменти              
(в) Активи, надані під зобов’язання 14/              
включені в резервні активи              
включені в інші активи в іноземній валюті              
(г) Цінні папери, надані за позикою та задіяні в угодах репо 15/              
надані за позикою або продані за угодами репо та включені до розділу І              
надані за позикою або продані за угодами репо, але не включені до розділу І              
отримані за позикою або придбані та включені до розділу І              
отримані за позикою або придбані, але не включені до розділу І              
(д) Активи у формі похідних фінансових інструментів (чиста вартість в поточних ринкових цінах) 16/              
форвардні контракти              
ф’ючерсні контракти              
контракти “своп”              
опціонні контракти              
інші              
(е) Похідні фінансові інструменти (форвардні, ф’ючерсні або опціонні контракти) із залишковим строком до погашення більше одного року, за якими вимагаються гарантійні внески (margin calls)              
Агреговані короткі та довгі позиції за форвардними та ф’ючерсними контрактами в іноземній валюті відносно національної валюти (у тому числі форвардна частина валютного контракту “своп”)              
(а) короткі позиції (-)              
(б) довгі позиції (+)              
Агреговані короткі та довгі позиції за опціонними контрактами в іноземній валюті відносно національної валюти              
(а) короткі позиції              
(i)    придбані опціони “пут”              
(ii)   продані опціони “колл”              
(б) довгі позиції              
(i)    придбані опціони “колл”              
(ii)  продані опціони “пут”              
(2) Інформація, що надається з меншою періодичністю:              
(а) валютна структура резервів (за групами валют)              
валюти, що входять до складу СПЗ              
валютна структура резервів у євро              
валютна структура резервів у японських єнах              
валютна структура резервів у англійських фунтах стерлінгів              
валютна структура резервів у доларах США              
валюти, що не входять до складу СПЗ              

Добавить комментарий

Автор:

Введите Код, указанный на рисунке
 
Новини

16:24 - Ми захистили країну від знищення та розшматування, і Україна рухається в ЄС і НАТО – Президент на Львівщині
16:24 - Хороша транспортна мережа – основа розвитку туризму та збільшення інвестицій – Президент
16:24 - Щасливий, що сьогодні вже не існує місця, де родина не може влаштувати на навчання дитину з особливими потребами – Президент
16:24 - Я дякую за нашу єдність – Президент на Львівщині завітав до громади, яка перейшла до Православної Церкви України
15:18 - Замглавы ФГВФЛ С.Рекрут: мы рассчитываем вернуть себе статус партнера банковской системы
15:18 - Альгирдас Шемета: “Я бы использовал реформу ГФС для обновления кадров”
15:18 - Арсен Аваков: “Я президенту в глаза сказал: я не против вас, но буду выступать против фальсификаций на выборах”
15:18 -  Свободная головоломка
15:18 - “Сетка” Мадуро
14:24 - Дело о незаконном обогащении министра инфраструктуры передано в суд
14:24 - Беларусь увеличила реэкспорт российского угля в Украину в 980 раз
13:30 - Завершен пилотный проект по введению электронной гривни
12:36 - НБУ пытается отсудить выданное обанкротившимся банкам рефинансирование на 37 млрд гривен
12:36 - Налоговая “легализовала” почти 100 тысяч работников горнолыжных курортов
11:54 - Ситуація в контрольних пунктах в’їзду-виїзду в районі проведення операції Об’єднаних сил
11:54 - Європейський інвестиційний банк готовий долучитися до проектів, спрямованих на допомогу Приазов'ю
11:54 - Мінімальна зарплата в Україні за останні роки зросла втричі, – Володимир Гройсман
11:42 - Прокуратура Австрии расследует отмывание 400 млн долларов из украинских банков
11:42 - Новость об экстрадиции Дмитрия Фирташа оказалась двухлетней давности
10:48 - Активы банка-банкрота Вадима Новинского окончательно продали
10:48 - Энергохолдинг Рината Ахметова судится за торговую марку с производителем смартфонов Blackberry
09:54 - “Нафтогаз” засекретил аудит “Укрнафты”, которой рулит Игорь Коломойский
09:54 - Украина обсуждает новую программу кредитования под гарантии Всемирного банка
09:00 - Правительство придумало, как сократить спрос на топовые специальности в высшей школе
09:00 - НБУ анонсировал ликвидацию еще одного банка, отмывавшего деньги для Виктора Януковича
02:54 - Фундаментальный анализ рынка Forex - Эксперты Freshforex: Позитивная статистика для евро
02:54 - Фундаментальный анализ рынка Forex - Эксперты Freshforex: Инвесторы верят Т. Мэй
02:54 - Фундаментальный анализ рынка Forex - Эксперты Freshforex: Почему важен индекс страха VIX?
22:48 - President honored memory of the victims of struggle and martyrdom of Polish and other nations in Poland
22:48 - President in Lublin thanked the Ukrainian community for support: Ukraine mobilizes the world to liberate our land


Більше новин

ТікерOpenMaxMinCloseVolume
BAVL0.29990.31890.29990.3189378966.00
CEEN15.43515.89714.60614.999650230.80
DNON196.5196.5196.5196.549125.00
DOEN2123.82123.5144844.30
HGAZ37503750375037503750.00
IFGRUS3027.33027.33027.33027.36054.60
KUBI4852445217420.00
KVBZ11.2611.4811.1511.4831462.00
LUAZ0.01350.01350.01350.0135540.00
SHCHZ0.50.50.50.590000.00
TATM14.49514.49514.314.4512984.20
UNAF102106.999105280201.00
USCB0.05690.05880.0550.05883912.00
UTLM0.140.140.140.1432200.00

Дані за 15.06.2018