Стан міжнародних резервів та ліквідність в іноземній валюті

16.09.2016 12:12 | Fin.Org.UA

  2016
  січень лютий березень квітень травень червень липень
I. Офіційні резервні активи та інші активи в іноземній валюті 4/              
               
А. Офіційні резервні активи 13 441,59 13 489,50 12 721,51 13 240,95 13 536,57 13 981,70 14 082,00
(1) Резервні активи в іноземній валюті (в конвертованих іноземних валютах) 12 399,55 12 395,44 11 630,02 12 075,89 11 854,78 11 105,14 10 585,74
(а) Цінні папери 7 265,77 8 293,51 8 653,26 9 620,36 9 793,62 9 709,49 9 425,96
в т.ч. емітентів, що мають головний офіс в країні, яка надає звітність, але розташовані поза межами цієї країни              
(б) Всього валюти та депозитів: 5 133,78 4 101,93 2 976,76 2 455,53 2 061,16 1 395,65 1 159,78
(i) в інших центральних банках, БМР та МВФ 864,31 1 181,64 998,03 401,43 278,85 243,57 291,49
(ii) в банках, що мають головний офіс в країні, яка надає звітність              
в т.ч. розташованих за кордоном              
(iii) в банках, що мають головний офіс поза межами країні, яка надає звітність 4 269,47 2 920,29 1 978,73 2 054,10 1 782,31 1 152,08 868,29
в т.ч. розташованих в країні, що надає звітність              
(2) Резервна позиція в МВФ 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03
(3) СПЗ 62,63 8,59 1,39 53,84 703,05 1 808,89 2 414,92
(4) Золото (в т.ч. депозити у золоті та, у разі необхідності, золото за контрактами “своп”) 5/ 979,38 1 085,44 1 090,07 1 111,19 978,71 1 067,64 1 081,31
кількість в тройських унціях (млн.) 0,88 0,88 0,88 0,88 0,80 0,81 0,81
(5) Інші резервні активи (зазначити)              
похідні фінансові інструменти              
позики, надані небанківським установам-нерезидентам              
інші              
Б. Інші активи в іноземній валюті (зазначити) 158,60 151,59 159,40 173,85 174,62 185,26 116,89
Цінні папери, що не включаються в офіційні резервні активи 79,15 79,15 79,15 79,15 79,15 79,15  
Депозити, що не включаються в офіційні резервні активи              
Позики, що не включаються в офіційні резервні активи              
Похідні фінансові інструменти, що не включаються в офіційні резервні активи              
Золото, що не включається в офіційні резервні активи 23,04 12,88 16,72 25,22 30,63 37,16 36,42
Інші 56,41 59,56 63,53 69,48 64,84 68,95 80,47
               
II. Заздалегідь встановлені короткострокові чисті витрати активів в іноземній валюті              
               
1. Позики в іноземній валюті, цінні папери та депозити 6/              
Усього -2 416,58 -1 934,46 -2 029,68 -2 070,58 -2 062,97 -2 059,47 -2 098,90
до 1 місяця -581,28 -512,94 -65,97 -121,40 -15,37 -64,78 -84,56
від 1 до 3 місяців -874,70 -373,32 -393,55 -367,33 -700,86 -680,46 -711,85
від 3 місяців до 1 року -960,60 -1 048,20 -1 570,16 -1 581,85 -1 346,74 -1 314,23 -1 302,49
Виплати (-)              
основна сума              
Усього -1 078,14 564,63 -672,46 -670,89 -675,59 -678,12 -676,77
до 1 місяця -537,11 -22,89 -32,68 -47,43 -1,91 -47,49 -36,45
від 1 до 3 місяців -297,34 -269,95 -290,88 -280,00 -106,08 -85,77 -98,67
від 3 місяців до 1 року -243,69 -271,79 -348,90 -343,46 -567,60 -544,86 -541,65
відсотки              
Усього -1 338,87 -1 370,22 -1 357,61 -1 400,09 -1 387,69 -1 381,89 -1 422,67
до 1 місяця -44,17 -490,05 -33,29 -73,97 -13,49 -17,29 -48,11
від 1 до 3 місяців -577,36 -103,49 -102,79 -87,45 -594,78 -594,69 -613,18
від 3 місяців до 1 року -717,34 -776,68 -1 221,53 -1 238,67 -779,42 -769,91 -761,38
Надходження (+)              
основна сума              
Усього 0,14 0,12 0,12 0,13 0,13 0,25 0,25
до 1 місяця 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
від 1 до 3 місяців 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
від 3 місяців до 1 року 0,14 0,12 0,12 0,13 0,13 0,25 0,25
відсотки              
Усього 0,29 0,27 0,27 0,27 0,18 0,29 0,29
до 1 місяця 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00
від 1 до 3 місяців 0,00 0,12 0,12 0,12 0,00 0,00 0,00
від 3 місяців до 1 року 0,29 0,15 0,15 0,15 0,15 0,29 0,29
2. Агреговані короткі та довгі позиції за форвардними та ф’ючерсними контрактами в іноземній валюті відносно національної валюти (включаючи форвардну складову свопів в іноземній валюті) 7/              
(а) короткі позиції (-)              
Усього -906,72 -1 301,29 -840,01        
до 1 місяця -906,72 -1 301,29 -840,01        
від 1 до 3 місяців 0,00 0,00 0,00        
від 3 місяців до 1 року 0,00 0,00 0,00        
(б) довгі позиції (+)              
Усього              
до 1 місяця              
від 1 до 3 місяців              
від 3 місяців до 1 року              
3. Інше (зазначити)              
Усього              
до 1 місяця              
від 1 до 3 місяців              
від 3 місяців до 1 року              
Виплати, що мають відношення до операцій репо (-)              
Усього              
до 1 місяця              
від 1 до 3 місяців              
від 3 місяців до 1 року              
Надходження, що мають відношення до зворотних операцій репо (+)              
Усього              
до 1 місяця              
від 1 до 3 місяців              
від 3 місяців до 1 року              
Комерційний кредит (-)              
Усього              
до 1 місяця              
від 1 до 3 місяців              
від 3 місяців до 1 року              
Комерційний кредит (+)              
Усього              
до 1 місяця              
від 1 до 3 місяців              
від 3 місяців до 1 року              
Інша кредиторська заборгованість (-)              
Усього              
до 1 місяця              
від 1 до 3 місяців              
від 3 місяців до 1 року              
Інша дебіторська заборгованість (+)              
Усього              
до 1 місяця              
від 1 до 3 місяців              
від 3 місяців до 1 року              
               
III. Обумовлені короткострокові чисті витрати активів в іноземній валюті              
               
1. Умовні зобов’язання в іноземній валюті              
Усього -1,74   -9,05   0,00   -0,02
до 1 місяця -1,74   -9,05   0,00   -0,02
від 1 до 3 місяців 0,00   0,00   0,00   0,00
від 3 місяців до 1 року 0,00   0,00   0,00   0,00
(а) Гарантії, забезпечені заставою за борговими зобов’язаннями із строком погашення до 1 року              
Усього -1,74   -9,05   0,00   -0,02
до 1 місяця -1,74   -9,05   0,00   -0,02
від 1 до 3 місяців 0,00   0,00   0,00   0,00
від 3 місяців до 1 року 0,00   0,00   0,00   0,00
(б) Інші умовні зобов’язання              
Усього              
до 1 місяця              
від 1 до 3 місяців              
від 3 місяців до 1 року              
2. Цінні папери в іноземній валюті, емітовані з вбудованими опціонами (облігації з можливістю дострокового погашення) 8/              
Усього              
3. Невикористані безумовні кредитні лінії 9/, надані:              
Усього              
до 1 місяця              
від 1 до 3 місяців              
від 3 місяців до 1 року              
(a) іншими національними органами грошово-кредитного регулювання, БМР, МВФ та іншими міжнародними організаціями              
Усього              
до 1 місяця              
від 1 до 3 місяців              
від 3 місяців до 1 року              
іншими національними органами грошово-кредитного регулювання (+)              
Усього              
до 1 місяця              
від 1 до 3 місяців              
від 3 місяців до 1 року              
БМР (+)              
Усього              
до 1 місяця              
від 1 до 3 місяців              
від 3 місяців до 1 року              
МВФ (+)              
Усього              
до 1 місяця              
від 1 до 3 місяців              
від 3 місяців до 1 року              
іншими міжнародними організаціями (+)              
Усього              
до 1 місяця              
від 1 до 3 місяців              
від 3 місяців до 1 року              
(б) банками та іншими фінансовими установами, що мають головний офіс в країні, яка надає звітність (+)              
Усього              
до 1 місяця              
від 1 до 3 місяців              
від 3 місяців до 1 року              
(в) банками та іншими фінансовими установами, що мають головний офіс поза межами країни, яка надає звітність (+)              
Усього              
до 1 місяця              
від 1 до 3 місяців              
від 3 місяців до 1 року              
4. Невикористані безумовні кредитні лінії, надані:              
Усього              
до 1 місяця              
від 1 до 3 місяців              
від 3 місяців до 1 року              
(a) іншим органам грошово-кредитного регулювання, БМР, МВФ та іншим міжнародним організаціям              
Усього              
до 1 місяця              
від 1 до 3 місяців              
від 3 місяців до 1 року              
іншим органам грошово-кредитного регулювання (-)              
Усього              
до 1 місяця              
від 1 до 3 місяців              
від 3 місяців до 1 року              
БМР (-)              
Усього              
до 1 місяця              
від 1 до 3 місяців              
від 3 місяців до 1 року              
МВФ (-)              
Усього              
до 1 місяця              
від 1 до 3 місяців              
від 3 місяців до 1 року              
іншим міжнародним організаціям (-)              
Усього              
до 1 місяця              
від 1 до 3 місяців              
від 3 місяців до 1 року              
(б) банкам та іншим фінансовим установам, що мають головний офіс в країні, яка надає звітність (-)              
Усього              
до 1 місяця              
від 1 до 3 місяців              
від 3 місяців до 1 року              
(в) банкам та іншим фінансовим установам, що мають головний офіс поза межами країни, яка надає звітність (-)              
Усього              
до 1 місяця              
від 1 до 3 місяців              
від 3 місяців до 1 року              
5. Агреговані короткі та довгі позиції за опціонними контрактами в іноземній валюті відносно національної валюти 10/              
(а) Короткі позиції              
Усього              
до 1 місяця              
від 1 до 3 місяців              
від 3 місяців до 1 року              
(i) придбані опціони “пут”              
Усього              
до 1 місяця              
від 1 до 3 місяців              
від 3 місяців до 1 року              
(ii) продані опціони “колл”              
Усього              
до 1 місяця              
від 1 до 3 місяців              
від 3 місяців до 1 року              
(б) Довгі позиції              
Усього              
до 1 місяця              
від 1 до 3 місяців              
від 3 місяців до 1 року              
(i) придбані опціони “колл”              
Усього              
до 1 місяця              
від 1 до 3 місяців              
від 3 місяців до 1 року              
(ii) продані опціони “пут”              
Усього              
до 1 місяця              
від 1 до 3 місяців              
від 3 місяців до 1 року              
ДОВІДКОВО: опціони “при грошах” 11/              
(1) За поточним курсом обміну валют              
(а) коротка позиція              
Усього              
до 1 місяця              
від 1 до 3 місяців              
від 3 місяців до 1 року              
(б) довга позиція              
Усього              
до 1 місяця              
від 1 до 3 місяців              
від 3 місяців до 1 року              
(2) +5% (зниження на 5%)              
(а) коротка позиція              
Усього              
до 1 місяця              
від 1 до 3 місяців              
від 3 місяців до 1 року              
(б) довга позиція              
Усього              
до 1 місяця              
від 1 до 3 місяців              
від 3 місяців до 1 року              
(3)  –5% (підвищення на 5%)              
(а) коротка позиція              
Усього              
до 1 місяця              
від 1 до 3 місяців              
від 3 місяців до 1 року              
(б) довга позиція              
Усього              
до 1 місяця              
від 1 до 3 місяців              
від 3 місяців до 1 року              
(4) +10% (зниження на 10%)              
(а) коротка позиція              
Усього              
до 1 місяця              
від 1 до 3 місяців              
від 3 місяців до 1 року              
(б) довга позиція              
Усього              
до 1 місяця              
від 1 до 3 місяців              
від 3 місяців до 1 року              
(5) –10% (підвищення на 10%)              
(а) коротка позиція              
Усього              
до 1 місяця              
від 1 до 3 місяців              
від 3 місяців до 1 року              
(б) довга позиція              
Усього              
до 1 місяця              
від 1 до 3 місяців              
від 3 місяців до 1 року              
(6) Інше (зазначити)              
(а) коротка позиція              
Усього              
до 1 місяця              
від 1 до 3 місяців              
від 3 місяців до 1 року              
(б) довга позиція              
Усього              
до 1 місяця              
від 1 до 3 місяців              
від 3 місяців до 1 року              
               
IV. Довідкові статті              
               
(1) Інформація, що надається згідно з встановленою періодичністю та у визначені строки: 12/              
(а) Короткострокові боргові зобовязання в національній валюті, індексовані за курсом обміну валют              
(б) Фінансові інструменти в іноземній валюті, розрахунки за якими відбуваються в іншій формі (наприклад, в національній валюті) 13/              
форвард без постачання базового активу (NDF)              
короткі позиції              
довгі позиції              
інші інструменти              
(в) Активи, надані під зобов’язання 14/              
включені в резервні активи              
включені в інші активи в іноземній валюті              
(г) Цінні папери, надані за позикою та задіяні в угодах репо 15/              
надані за позикою або продані за угодами репо та включені до розділу І              
надані за позикою або продані за угодами репо, але не включені до розділу І              
отримані за позикою або придбані та включені до розділу І              
отримані за позикою або придбані, але не включені до розділу І              
(д) Активи у формі похідних фінансових інструментів (чиста вартість в поточних ринкових цінах) 16/              
форвардні контракти              
ф’ючерсні контракти              
контракти “своп”              
опціонні контракти              
інші              
(е) Похідні фінансові інструменти (форвардні, ф’ючерсні або опціонні контракти) із залишковим строком до погашення більше одного року, за якими вимагаються гарантійні внески (margin calls)              
Агреговані короткі та довгі позиції за форвардними та ф’ючерсними контрактами в іноземній валюті відносно національної валюти (у тому числі форвардна частина валютного контракту “своп”)              
(а) короткі позиції (-)              
(б) довгі позиції (+)              
Агреговані короткі та довгі позиції за опціонними контрактами в іноземній валюті відносно національної валюти              
(а) короткі позиції              
(i)    придбані опціони “пут”              
(ii)   продані опціони “колл”              
(б) довгі позиції              
(i)    придбані опціони “колл”              
(ii)  продані опціони “пут”              
(2) Інформація, що надається з меншою періодичністю:              
(а) валютна структура резервів (за групами валют)              
валюти, що входять до складу СПЗ              
валютна структура резервів у євро              
валютна структура резервів у японських єнах              
валютна структура резервів у англійських фунтах стерлінгів              
валютна структура резервів у доларах США              
валюти, що не входять до складу СПЗ              

Добавить комментарий

Автор:

Введите Код, указанный на рисунке
 
Новини

11:22 - Юрособа має кілька стаціонарних джерел забруднення у межах кількох населених пунктів: подання декларації екологічного податку
11:21 - Перерахування коштів за товар чи послугу в безготівковій формі банківським переказом на поточний рахунок продавця без застосування платіжних карток не потребує РРО
11:21 - Операція «Урожай» спрямована на детінізацію відносин в аграрному секторі економіки
11:20 - Мораторій на перевірки ФОП є логічним кроком для підтримки малого бізнесу
11:19 - Дохід отримано за роботу, строк виконання якої перевищує календарний місяць: визначення бази нарахування єдиного внеску
11:06 - “Интерпайп” Виктора Пинчука продолжает терять квалифицированные кадры
11:06 - Новый глава Нацгосслужбы пообещал упростить отбор руководителей госорганов
11:06 - Союз журналистов Донецкой области возглавила главред агитлистка Рината Ахметова
11:06 - “Газпром” отменил размещение евробондов из-за риска атаки “Нафтогаза”
11:06 - Технологии создания великих компаний
11:06 - Польский центробанк насчитал в стране 900 тыс украинских заробитчан
11:06 - Игорь Коломойский избавился от долгов перед Приватбанком на 7,5 млрд гривен
10:18 - Відбулося чергове засідання Міжвідомчої робочої групи з питань координації антикорупційної реформи
10:18 - Хмельницькі аудитори попередили порушень у сфері закупівель на суму понад 243 млн грн протягом січня-жовтня
10:18 - Ситуація у контрольних пунктах в’їзду-виїзду в районі проведення операції Об’єднаних сил
10:18 - Між оборонними відомствами України та Норвегії підписано Протокол щодо розробки та реалізації проекту зі зміцнення доброчесності та професіоналізму
10:12 - Фонд госимущества содействовал созданию схемы с “прокладками” Антона Яценко
10:12 - “Интерпайп” Виктора Пинчука продолжает терять высококвалифицированные кадры
10:12 - МИД назвал стоимость судов Украины против России
10:12 - Олег Бахматюк признался, что Андрей Богдан не в восторге от него
10:12 - В 2020 году “Укрзализныця” планирует купить 2 тыс грузовых вагонов
09:18 - Успех в прокате. Как будет захватывать мир модернизированный комбинат им. Ильича
09:18 - Антикоррупционные органы вручат подозрение Олегу Бахматюку
09:18 - Огневая мощь. На что способны 100 ракет “Вільха”, полученных ВСУ
09:18 - “Укрэнерго” пояснило ограничение генерации электроэнергии теплой погодой
09:18 - Томаш Фиала избавился от акций “Центрэнерго” после передачи контроля Игоря Коломойскому
09:18 - Проектом концессии порта “Ольвия” заинтересовались две компании
08:58 - Юрособа має кілька стаціонарних джерел забруднення у межах кількох населених пунктів: подання декларації екологічного податку
08:58 - Операція «Урожай» спрямована на детінізацію відносин в аграрному секторі економіки
08:57 - Дохід отримано за роботу, строк виконання якої перевищує календарний місяць: визначення бази нарахування єдиного внеску


Більше новин

ВалютаКурс
Австралійський долар16.749412
Канадський долар18.470509
Юань Женьмiньбi3.490844
Куна3.620783
Чеська крона1.056699
Данська крона3.605955
Гонконгівський долар3.125772
Форинт0.0805789
Індійська рупія0.341207
Рупія0.00173843
Іранський ріал0.0005824
Новий ізраїльський шекель6.984493
Єна0.2240916
Теньге0.062915
Вона0.0210212
Мексіканський песо1.277464
Молдовський лей1.40133
Новозеландський долар15.501541
Норвезька крона2.673146
Російський рубль0.3831
Саудівський рiял6.523172
Сінгапурський долар17.970374
Ренд1.649674
Шведська крона2.518133
Швейцарський франк24.577924
Єгипетський фунт1.5206
Фунт стерлінгів31.396852
Бiлоруський рубль11.93613
Азербайджанський манат14.389351
Румунський лей5.657696
Турецька ліра4.237267
СПЗ(спеціальні права запозичення)33.586235
Болгарський лев13.776858
Євро26.944778
Злотий6.303314
Алжирський динар0.208231
Така0.293717
Вiрменський драм0.05212999
Іракський динар0.020874
Сом0.355528
Ліванський фунт0.0164856
Лівійський динар17.721592
Малайзійський ринггіт5.939711
Марокканський дирхам2.580215
Пакистанська рупія0.160227
Донг0.00106979
Бат0.822241
Дирхам ОАЕ6.757723
Туніський динар8.774027
Узбецький сум0.002623
Новий тайванський долар0.817062
Туркменський новий манат7.091168
Ганських седі4.583396
Сербський динар0.236013
Сомонi2.560887
Ларi8.385677
Золото35592.059
Срiбло412.917
Платина21550.93
Паладiй41731.995

Курси валют, встановлені НБУ на: 13.11.2019

ТікерOpenMaxMinCloseVolume
CEEN8.88.88.58.5109500.00
DOEN242424241680.00
KVBZ121212122400.00
UNAF1491491491491490.00

Дані за 12.11.2019